Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LA DOMÒTICA A LA LLAR

No description
by

on 23 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LA DOMÒTICA A LA LLAR

LA DOMÒTICA A LA LLAR
QUÈ ÉS LA DOMÒTICA?
ELEMENTS D’UN SISTEMA DOMÒTIC
Els principals elements que ens trobem en un sistema Domòtic són: unitat de control, sensors, actuadors i suports de comunicació.
APLICACIONS DE LA DOMÒTICA
La Domòtica és el conjunt de sistemes capaços de automatitzar una vivenda, aportant serveis de gestió energètica, seguretat, benestar i d’altres. Es podria definir com la integració de la tecnologia en el disseny intel•ligent d’un recinte tancat.
Els beneficis que ens aporta la Domòtica són molt grans, els podem agrupar en:
- Estalvi energètic gràcies a la gestió “intel•ligent” dels sistemes i consums.
- Potenciació de la comunicació
- Seguretat personal
- Teleassistència
- Gestió remota
- Augmentar la comoditat.

SENSORS
Els sensors són els elements que utilitza el sistema per conèixer l’estat de certs paràmetres i transforma el que ha detectat en variables elèctriques. Els més utilitzats són els següents:
- Polsadors i interruptors
- Termòstat d’ambient.
- Sensors de temperatura.
- Detector de fuga de gas.
- Detector de fum o foc.
- Sensors de presència.

ACTUADORS
Els actuadors són els aparells que transformen les ordres que la unitat de control li dona en accions físiques. Es a dir, intenten variar o modificar el que s’està controlant amb els sensors, i això ho fan normalment amb l’energia generada per l’aire, l’aigua o l’electricitat. Alguns actuadors són:

- Tall de subministri de gas i aigua.
- Sirenes o timbres per les alarmes.
- Vàlvules per la zonificació de la calefacció per aigua calenta.
UNITAT DE CONTROL
La unitat de control és la part encarregada de gestionar la informació i enviar les dades a l’actuador per tal de resoldre el problema.
SUPORTS DE COMUNICACIÓ
És bàsicament la xarxa elèctrica que comunica tot el circuit.
PROGRAMACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC
Per estalviar és suficient amb fer una gestió eficient dels sistemes, però també podem portar a terme:

- Programació i zonificació de la climatització i de les calderes, podent utilitzar diferents elements de control per encendre i apagar.
- Control de tendals i persianes mitjançant un sistema automàtic o manualment. Per exemple amb un sensor de vent que actuí sobre els tendals o un sensor de sol que actuí sobre les persianes i el tendals, i, a més, amb un altre dispositiu activar o desactivar els sensors.
- Racionalitzar les càrregues elèctriques, com per exemple si un element no s’esta utilitzant però esta consumint apagar-lo.
- Si es detecten energies renovables, utilitzar-les.

CONFORT
- Controlar la il•luminació, per exemple amb dispositius electrònics com un mòbil, o també encendre les llums quan el sensor de presència detecta. També va molt bé una regularització de la il•luminació segons la il•luminació ambient.
- Automatització dels diferents sistemes i donar-li un control eficient y fàcil, com per exemple obrir les persianes a una determinada hora automàticament o preparar el café.
SEGURETAT
És la xarxa encarregada de protegir els bens patrimonials i personals.
- Alarmes d’intrusió, serveixen per detectar intrusos i en cas de detectar fer sonar una alarma o avisar al propietari i a la policia. També pot fer tancar les persianes per evitar que entrin.

- Detector d’incendis, de fugues de gas, fugues d’aigua i d’altres que fa sonar una alarma per avisar del perill i també pot fer trucar als serveis d’emergència.
- Càmeres exteriors que permeten vigilar els voltants de la casa mitjançant diferents dispositius com un mòbil o un ordinador.
COMUNICACIÓ
Sistemes que fan possible la comunicació entre els usuaris i els elements de la casa per estar ben informat. Aquí també podem afegir l’ Internet per estar comunicat amb tothom.
ACCESSIBILITAT
Fer un disseny de casa que permeti la bona estància a diferents persones, encara que tinguin alguna discapacitat, i que sigui possible el dia a dia a la casa sense problemes. La Domòtica ens pot ajudar molt en suplir les limitacions personals d’algunes persones amb problemes.
BILIOGRAFIA
http://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica
http://www.domodesk.com/que-es-domotica
http://www.youtube.com
http://html.rincondelvago.com/domotica.html
http://www.muyinteresante.es/innovacion/medio-ambiente/articulo/ique-es-la-domotica
Full transcript