Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Onderzoeksproject 2: Samen kunnen kiezen

Situational mapping
by

Sofie Sergeant

on 14 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Onderzoeksproject 2: Samen kunnen kiezen

"Samen werken, samen leren"
NPG - Gewoon Bijzonder
Onderzoeksproject 2: Samen Kunnen Kiezen

Pijler 3: Leren & doceren
Pijler 2: Ondersteunen & verbeteren
Pijler 1: Meten & weten
Producten, resultaten
Producten en resultaten
Producten en resultaten
Belangrijke insteek:
Er wordt binnen dit project door veel verschillende partijen samengewerkt: zorgorganisaties, cliëntenorganisaties en onderwijsinstellingen.
Door actieve deelname van alle partijen worden de resultaten van de deelprojecten meteen toepasbaar gemaakt voor begeleiders, mensen met een beperking, hun naasten, en (kennis)managers binnen de zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking.

Partners:
-
Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking
Onder leiding van Prof. dr. Petri Embregts (Tranzo, Tilburg University)
Duurzaam samenwerkingsverband met zorgorganisaties Amarant Groep, Amerpoort, ASVZ, Dichterbij, Koraal Groep, Lunet Zorg, Prisma, S&L Zorg, SDW, Stichting Zuidwester, Tragel Zorg en de belangenvereniging LFB voor mensen met een verstandelijke beperking.
-
Academische Werkplaats ’s Heerenloo – Vrije Universiteit
Onder leiding van Prof. dr. Carlo Schuengel (VU, Amsterdam)
Duurzaam samenwerkingsverband met zorgorganisatie 's Heerenloo
-
Cliëntenorganisaties BOSK en Per Saldo
-
Rijksuniversiteit Groningen

-
RINO ZuidBelangrijke woorden:
- Zelfbepaling: autonomie, verbondenheid, competentie
- Ondersteuning van mensen met een beperking en hun omgeving
- Wetenschap en praktijk komen samen in de Academische Werkplaatsen
- Samenbrengen van wetenschappelijke, professionele en ervaringskennis

Thema: Zelfbepaling

Onderzoeksvraag: Hoe stimuleren we dat mensen met een verstandelijke beperking richting geven aan hun leven en eigen keuzes maken?

Netwerk Samen Kunnen Kiezen: Samenwerking tussen de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking waarin 11zorgorganisaties en de LFB participeren (Tranzo, Tilburg University) en de Academische Werkplaats 's Heerenloo-VU. In deelprojecten wordt samengewerkt met cliëntenorganisaties BOSK en Per Saldo, de Rijksuniversiteit Groningen en RINO Zuid.

Doelstelling van het netwerk: een open en duurzaam netwerk ter onderbouwing en ondersteuning van zelfbepaling en eigen keuze van mensen met een beperking met een intensieve zorgvraag.

3 pijlers (waaronder 6 deelprojecten):
1. Meten & weten
2. Ondersteunen & verbeteren
3. Leren & doceren


Henriette en Sofie in dit project
Kennismakingsgesprek Samen Kunnen kiezen 02.02.2017

Domeinspecieke minimale dataset voor zelfbepaling
Uitkomsten nulmeting minimale dataset voor zelfbepaling
Inzicht in samenhang motivatie, psychische basisbehoeften en psychische klachten
Instrument voor zelfbepaling voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB)
Resultaten peiling onder personen en gezinnen over zelfbepaling en vragen en behoeften
Transitiematrix voor mensen met EMB
Herziening van experience-based co-design methode
Op basis van consultatiefunctie: bijdragen aan explicitering, analyse, onderbouwing en verbetering van methoden gericht op zelfbepaling van mensen met verstandelijke beperkingen in de langdurige zorg

Delen en implementeren van kennis en lesmethoden met verschillende niveaus van onderwijs
Beschikbaar stellen van algemene kennis en bouwstenen aan zorgaanbieders en opleidingen
Implementeren van kennis in opleidingen tot ervaringsdeskundige, Academies voor Zelfstandigheid e.d.
Project 1a: ontwikkelen minimale dataset zelfbepaling; ondersteunen van organisaties in implementatie MDS; nulmeting.

Project 1b: onderzoek naar samenhang motivatie, psychische basisbehoeften en psychische klachten; ontwikkelen van een zelfdeterminatie instrument voor mensen met EMB

Project 1c: onderzoek naar het meten van zelfdeterminatie en transities in de levensloop van mensen met EMB.
Project 2a: aanpassen experience-based
co-design methode: integratie van bestaande en nieuwe wetenschappelijke kennis vanuit NSKK en ervaringskennis vanuit praktijk

Project 2b: consultatiefunctie
project 3: bijdragen aan ontwikkeling, toetsing en verbetering van (bestaande) lesmethoden en methodieken
Projectbeelden
Kim van den Boogaard
Samen werken, samen leren
Sofie Sergeant
Samen werken, samen leren
Henriëtte Sandvoort
Samen werken, samen leren
Petri Embregts
Hoogleraar AWVB, Tilburg University
Carlo Schuengel
Hoogleraar Vrije Universiteit
Maroesjka van Nieuwenhuijzen
Vrije Universiteit
Elsbeth Taminiau
AWVB, Tilburg University
Noud Frielink
AWVB, Tilburg University
Full transcript