Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KOMUNIKASYON DI-BERBAL

No description
by

Quene Villarico

on 18 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KOMUNIKASYON DI-BERBAL

KOMUNIKASYON DI-BERBAL
Hindi laging berbal ang komunikasyon, hindi lang pasalita at pasulat. Madalas ay gumagamit din tayo ng mga di-berbal na anyo o di kaya'y kumbinasyon ng berbal at di-berbal na anyo ng komunikasyon.
Halimbawa:
Kapag nahuli ang isang ina ang kanyang batang anak, hindi maililihim ng bata ang kanyang kasalanan sa kanyang mukha, mata, kilos ng katawan at kumpas ng mga kamay sa kabili ng kanyang matigas na pagtanggi.
Mahalaga ang di-berbal na komunikasyon sapagkat:

1. Inilalantad o ipinahihiwatig nito ang kalagayang emosyonal ng isang tao.
2. Nililinaw nito ang kahulugan ng isang mensahe, at
3. Pinanatili nito ang interaksyon resiprokal ng tagapagpadala at tagatanggap ng mensahe.
Halimbawa:
Ang pagdating nang huli sa isang job interview ay maaaring iinterpret na kakulangan ng disiplina.
Samantala, ang pagdating naman nang maaga sa isang salu-salo maaaring makainsulto sa magbibigay ng salu-salo dahil maaari niya iyong ikataranta sa paghahanda.
1.CHRONEMICS
Mahalaga ang oras . Ito ay isang bagay na kulang sa maraming tao. Ang paggamit ng oras, kung gayon, ay maaaring kaabitan ng mensahe.
2. Proxemics
Maaaring may kahulugan din ang espansyong inilalagay natin sa pagitan ng ating sarili at ng ibang tao.
PISIKAL NA KAYUSAN:
>Ang mensahe ay maaaring makuha sa mga kaayusan
Pansinin ang mga sumusunod na kaayusan:
a. Formal
b. Informal
c. Highly Informal
3. Kinesics
Maraming sinasabi ang ating katawan, minsan pa nga'y higit pa sa mga tunog ang lumalabas sa ating bibig. Kaya nga may tinatawag sa Ingles na
body language.
Ang ating pananamit at kaanyuan ay maaaring may mensahe rin. Ano ang iyong iisipin kung may makita kang babaeng napakaikli ng palda at halos lumabas na ang dibdib? Ano ang iyong iisipin sa isang taong patpatin ang pangangatawan at halos kuba na kung maglakad?
Pansinin ang pagkakaiba ng personalidad ng mga tauhan sa mga kasunod na larawan batay sa kanilang pananamit at anyo.
Ang ating tindig at kilos ay maaari ring agsalita para sa atin. Kapag nakakakita tayo ng isang lalaking tuwid na tuwid at matikas ang tindig, ano ang agad na inaakala natin sa kanya? kung sa lobby ng isang ospital ay makita isang lalaking paroo't parito, ano ang ipapalagay mo sa kanya?
Pansinin ang ipinahihiwatig na mensahe sa mga sumusunod na larawan batay sa tindig at kilos ng mga tauhan.
4. Haptics
> Ito ay tumutukoy sa paggamit ng sense of touch sa pagpapahatid ng mensahe.
HABLOT
BATOK
HIPO
5. Iconics
> Sa ating paligid ay marami kang makikitang simbolo o icons na may malinaw na mensahe.
6. Colorics
> Ang kulay ay maaari ring magpahiwatig ng damdamin o oryentasyon.
7. Paralanguage
> Ito ay tumutukoy sa paraan ng pagbikas sa isang salita.
8. Oculesics
> Ito ay tumutukoy sa paggamit ng mata sa paghahatid ng mensahe.
9. Objectics
> Ito ay paggamit ng mga bagay sa paghahatid ng mensahe,
10. Olfactories
> Nakatuon naman ito sa pang-amoy.
11. Pictics
> Hindi rin maitatago ang ating damdamin at tunay na intensyon sa ating mukha.
12. Vocalics
> Paggamit ito ng tunog, liban sa salitang tunog.
Halimbawa nito ay ang pagsutsot sa pagtawag ng pansin ng isang tao.
Maraming Salamat!
Ang kumpas ng kamay ay isa ring mayamng pinanggalingan ng mensaheng di-berbal.
Maaring kumpas ay regulative katulad ng kumpas ng pulis sa pagpapahinto ng mga sasakyan.
Katanungan:
>Paano ka makikipag-usap sa iyong kasintahan? Gaano ang layo ninyo sa isa't isa?
>Ganun din ba kalayo kapag ika'y nakikipag-saup sa isang kaibigan?
>Eh sa isang taong di-kakilala? Ganun din ba?
HINDI, 'DI BA???
KASINTAHAN (Intimate Distance)
KAIBIGAN (Personal Distance)
DI-KAKILALA (Social Distance)
Maaaring ang kumpas ay descriptive kapag naglalarawan ng laki, haba, layo, taas at hugis ng isang bagay.
>Ang mga kumpas naman na nagpapahiwatig ng damdamin tulad ng paghampas ng kamay sa mesa, sabay ng pagtaas ng dalawang kamay, pagkuyom ng mga palad ay tinatawag na emphatic.
Full transcript