Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Litteraturhistorisk tidslinje

Skoleprosjekt, norsk høsten 2012. Heistad Ungdomskole, Amalie Ramslien Næss
by

Trygve Ofstad

on 13 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Litteraturhistorisk tidslinje

-Litteraturhistorisk tidslinje-
NORRØN TIDSALDER
RENNESANSEN
BAROKKEN
OPPLYSNINGSTID
ROMANTIKKEN
NASJONALROMANTIKKEN
REALISMEN
NATURALISMEN
NYROMANTIKKEN
KRIGSLITTERATUR
ETTERKRIGSTID
SOSIALREALISMEN
NORRØN TIDSALDER
ca. 800-1400 e.Kr
ca. 1450-1500 tallet
ca. 1600 tallet
ca. 1700 tallet
ca. 1970- 1980
ca, 1800- 1840
ca.1850/70- 1890
ca. 1890
ca. 1890-1915/20
Hovedsakelig: 1940-1945
ca. 1945-1960
Mer fakta:
ca. 800-1300 e.Kr
Begynnelsen av denne epoken kalles også vikingtiden, men ut på 1000-tallet kom kristendommen til Norge.
Hovedsakelig var det ikke noe litteratur før det latinske alfabet kom på 1100-tallet. Runealfabetet vi hadde i vikingtiden ble heller brukt til hverdags ting, historiske "eventer" eller magisk-religiøse sammenhenger.
Ofte brukte temaer var slekter, konger, slag og norrøn mytologi.
Den mest populære sjangeren var dikt og episke sagaer.
"Snorres Kongesagaer" og "Den eldre edda" er noen populære tekster fra den norrøne tidsalderen.
Snorre Sturlason. Levde sen 1100 tallet, døde tidlig, tidlig 1200-tallet. Fra Island, samlet blant annet kongesagaene fra Norge (Skrev "Snorres Kongesagaer). Var også ved siden av å være "forfatter"/dikter høvding, lovseiemann og en av Islands mektigste menn på den tiden.
RENNESANSEN
ca. 1500 tallet
Humanisme står i fokus i samfunnet. Man får et nytt syn på menneskene. Antikkens tanker blir gjennopptatt. Man vil sette enkeltmennesket i sentrum.
Reformasjonen kommer i gang på 1500-tallet (ledet av Martin Luther), men Norge er litt "isolert" fra reformasjonen. En annen viktig ting var at det var ekstremt dårlige tider i Norge (svartedauen kom i 1349). Det var lite litteratur i Norge, men masse skjedde i Europa: boktrykkerkunst, reformasjon, bibeloversettelser.
Det ble skrevet mye ellers i Europa om humanistiske temaer, og mye om menneskeverd. De kildene vi har til litteratur fra 1500-tallet her i Norger er viser, dikt, historier og en dagbok fra Bergens travle liv, "Bergens Kapitelsbok" (som skildrer livet i Bergen gjennom presten Absalon Pedersson Beyer fra 1552-1571) og "Draum Kvedet" (som er en diktsamling som forteller hva som skjer etter døden og er et høydepunkt i norsk balladedikting.)
Martin Luther oversatte bibelen til tysk, noe som gjorde at folk faktisk kunne skjønne innholdet. Når litteratur ble mer tilgjengelig, lærte også flere å lese.
Erasmus fra Rotterdam ses på som en av 1500-tallets største humanister. Han kritiserte kirken og skrev "Erasmusbibelen" (en kritisk utgave av det greske nytestamentet) som la grunnlag for bibelgranskingen utover 1500-tallet.
http://snl.no/Norge/ca._900%E2%80%931300._Norr%C3%B8n_tid
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/281953
Hvordan bodde Snorre??
ca. 1840-1850
Mer fakta!!
http://snl.no/renessansen
BAROKKEN
1600-tallet
Norge var i union med Danmark. Dansk konge gjorde statskupp, fikk nesten ubegrenset makt.
Barokken en "reaksjon" på rennesansen. Det var som en mellomting mllom rennesanse og middelalder. Man fikk tilbake fokus på Gud.
ALT VAR VELDIG POMPØST, RELIGØST OG OVERDÅDIG.
Populære sjangre: Lyrikk, salmedikting.
Dorothe Engelbretsdatter( "Første" kvinnlige forfatter i Norge, tjente mye på sitt forfatterskap og fikk eneretten på sine tekster etter at hun sendte klagebrev til kongen.)
Petter Dass (Sogneprest i Nordland, salmedikter, teolog) skrevNordlands Trompet (Diktsamling) og Siæles sang-offer (Salme-og bønnesamling)
OPPLYSNINGSTIDEN
ca. 1700-tallet
Franske revolusjon, amerikanske revolusjon
Folk var opptatt av fornuft. Folk sto opp mot kirken, staten og gamle, "vitenskapelige" tanker. Filosofer var opptatt av menneskeverd og frihet.
Populær sjanger var dramaet
Ludvig Holberg (Skuespillforfatter, født i Norge, utdannet i København, "Lære å tvile, før man lærer å tro")
Erasmus Montanus (Skuespill, komedie) Niels Klims Underjordiske Rejse (Roman)
ROMANTIKKEN
ca.1800-1840
Norge fikk egen grunnlov. Mennesker var optimistiske. Etter Napoleon og hungersnød hadde vi mat igjen.
Man var opptatt av følelser, skjønnhet og fantasi. "Romantikken" er et begrep som beskriver veldig godt det som skjer
Populær sjanger var lyrikk.
Henrik Wergeland (Norges "eneste" universalromantiker, samfunnsopptatt, kjempet for religionsfrihet og et selvstendig Norge)
Johan Sebastian Welhaven (lyriker og litteraturkritiker)
Charles Dickens (Britisk, skrev noveller og romaner. Mange beskriver han som "barnas forkjemper")
Til Foraaret (dikt, Wergeland ber våren om å redde han). Det første haandtryk (Wergeland, første møte mellom mann og kvinne.)
NASJONALROMANTIKKEN
ca.1840-1850
Nordmenn var veldig opptatt av NORGE.
Mennesker var opptatt å framheve Norges skjønnhet. Det var i nasjonalromantikken eventyrene ble samlet.
En populære sjangere: Eventyr, dikt.
Asbjørnsen og Moe (duo som samlet folkeeventyrene og skrev dem ned: Norske Folkeeventyr (samlede norske folkeeventyr)
Ivar Aasen (kjempet i språkkrigen, "Nynorskens far") Det Norske Folkesprogs Gramatikk(vitenskaplig)
REALISMEN
ca.1870- 1880-tallet
"Konflikten mellom individ og samfunn er temaet i realismen"
Konflikten finner vi blant annet i en replikk av Nora i «Et Dukkehjem». Hun vil ut i verden for å «komme etter hvem som har rett, samfunnet eller jeg».
(tatt fra http://vg2.wikidot.com/realismen )
Forfattere var opptatt av samfunnets skyggesider og problemer. Det var de rikes problemer som var i søkelys. Problemer som forfalskninger, gjeld, lån, konkurs o.l.
Man trodde på menneskets mulighet til å forandre ting selv!
OPTIMISME OG TRO PÅ FORANDRING!
Det ble skrevet mye skuespill og romaner.
Henrik Ibsen (skuespill, født i Skien)
Bjørnstjerne Bjørnson (Dikter, født i Romsdal, av en prest, altså i Borgerskapet)
Et dukkehjem (Henrik Ibsen), Synnøve Solbakken(Bjørnstjerne Bjørnson)
NATURALISMEN
ca. 1890
Folk hadde "mistet" troen på forandring og forfatter skrev ikke lenger om ting som endte bra. De var pessimistiske, og optimismen hadde forsvunnet.
Det ble fortsatt skrevet om problemer. Denne gangen de fattiges.
Det nyttet ikke å prøve å forandre noe, det var forutbestemt av arv, miljø (klasse i samfunnet o.l), SKJEBNE osv..
Det ble skrevet mange noveller og romaner.
Christian Krogh (maler og forfatter, norsk)
Emile Zola (grunnlegger av naturalisme, fransk)
Amalie Skram (norsk, særlig kjent)
Karens jul ( Amalie Skram, novelle) Albertine (Christian Krogh, roman)
Renesanse stemning *kino*
*KINOTID*
Pompøst, sa du?
'Cinema
Opplysningstidens herrefolk
Voltaire
Holberg
Henrik Wergeland
GALLERI nasjonalromantikken
- En gang fattig, alltid fattig
Skjebne
Karens jul
Ibsen
Bjørnson
Realismens mannfolk
TRAILER FOR NASJONALTEATERETS OPPSETTING AV "ET DUKKHJEM"
NYROMATIKK
ca. 1890-1900
På slutten av 1800-tallet var Norge begynt å utvikle seg til å være et moderne industrisamfunn, der ikke lenger motsetningene var bønder og borgerskap, men KAPITALIST OG ARBEIDER.
Menneskets ubeviste sjeleliv
Den gåtefulle kvinnen - Gåtefull, lokkende, skremmende og uoppnåelig.
Særlig "brukte" sjangre er dikt, noveller og romaner.
Knut Hamsun (gjorde opprør mot realistene, skrev om "levende mennesker")
Dikken Zwilgmeyer (kvinnelig forfatter, barnebøker OG voksenbøker)
Fridjof Nansen (vitenskapsmann, nobel fredspris-vinner og forfatter)
Vi børn ( Dikken Zwilgmeyer, barnebok, handler om jente som er leder, har egne meninger!!) Victoria (Knut Hamsun, roman), Sult (Knut Hamsun, roman)
MENNESKE
(Ting hadde allerede blitt bestemt, skjebnen hadde overtaket!)
KILDER
Norrøn tidsalder
Rennesansen
Barokken
Opplysningstiden
Romantikken
Nasjonalromantikken
Realismen
Naturalismen
Nyromantikken
Postmodernisme
Krigslitteratur
Etterkrigstiden
Ndla.no, litteraturhistorisk tidslinje; Oddvar Engan, Heidi Mobekk Solbakken, Jorunn Øveland Nyhus, Anita Ramberg, Ragna Marie Tørdal, Marion Federl, Øyvind Høie, Trond Eidnes, http://ndla.no/nb/node/26602
VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, http://www3.vox.no/nettnorsk/litthist/index.html
Ndla.no, litteraturhistorisk tidslinje; Oddvar Engan, Heidi Mobekk Solbakken, Jorunn Øveland Nyhus, Anita Ramberg, Ragna Marie Tørdal, Marion Federl, Øyvind Høie, Trond Eidnes, http://ndla.no/nb/node/26602
Ndla.no, litteraturhistorisk tidslinje; Oddvar Engan, Heidi Mobekk Solbakken, Jorunn Øveland Nyhus, Anita Ramberg, Ragna Marie Tørdal, Marion Federl, Øyvind Høie, Trond Eidnes, http://ndla.no/nb/node/26602
Ndla.no, litteraturhistorisk tidslinje; Oddvar Engan, Heidi Mobekk Solbakken, Jorunn Øveland Nyhus, Anita Ramberg, Ragna Marie Tørdal, Marion Federl, Øyvind Høie, Trond Eidnes, http://ndla.no/nb/node/26602
Ndla.no, litteraturhistorisk tidslinje; Oddvar Engan, Heidi Mobekk Solbakken, Jorunn Øveland Nyhus, Anita Ramberg, Ragna Marie Tørdal, Marion Federl, Øyvind Høie, Trond Eidnes, http://ndla.no/nb/node/26602
Ndla.no, litteraturhistorisk tidslinje; Oddvar Engan, Heidi Mobekk Solbakken, Jorunn Øveland Nyhus, Anita Ramberg, Ragna Marie Tørdal, Marion Federl, Øyvind Høie, Trond Eidnes, http://ndla.no/nb/node/26602
Ndla.no, litteraturhistorisk tidslinje; Oddvar Engan, Heidi Mobekk Solbakken, Jorunn Øveland Nyhus, Anita Ramberg, Ragna Marie Tørdal, Marion Federl, Øyvind Høie, Trond Eidnes, http://ndla.no/nb/node/26602
Ndla.no, litteraturhistorisk tidslinje; Oddvar Engan, Heidi Mobekk Solbakken, Jorunn Øveland Nyhus, Anita Ramberg, Ragna Marie Tørdal, Marion Federl, Øyvind Høie, Trond Eidnes, http://ndla.no/nb/node/26602
Ndla.no, litteraturhistorisk tidslinje; Oddvar Engan, Heidi Mobekk Solbakken, Jorunn Øveland Nyhus, Anita Ramberg, Ragna Marie Tørdal, Marion Federl, Øyvind Høie, Trond Eidnes, http://ndla.no/nb/node/26602
VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, http://www3.vox.no/nettnorsk/litthist/index.html
VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, http://www3.vox.no/nettnorsk/litthist/index.html
VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, http://www3.vox.no/nettnorsk/litthist/index.html
VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, http://www3.vox.no/nettnorsk/litthist/index.html
VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, http://www3.vox.no/nettnorsk/litthist/index.html
VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, http://www3.vox.no/nettnorsk/litthist/index.html
VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, http://www3.vox.no/nettnorsk/litthist/index.html
VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, http://www3.vox.no/nettnorsk/litthist/index.html
Penne Sylvi, Norsk Litteraturhistorie, Oslo 1991, kap 3
Penne Sylvi, Norsk Litteraturhistorie, Oslo 1991, kap 3
Penne Sylvi, Norsk Litteraturhistorie, Oslo 1991, kap 4
Penne Sylvi, Norsk Litteraturhistorie, Oslo 1991, kap 5
Penne Sylvi, Norsk Litteraturhistorie, Oslo 1991, kap 6
Penne Sylvi, Norsk Litteraturhistorie, Oslo 1991, kap 6
Penne Sylvi, Norsk Litteraturhistorie, Oslo 1991, kap 7
Store Norske Leksikon, Hans H. Skei, http://snl.no/barokk/litteratur
Knut Hamsuns verk filmatisert
Fridjoft Nansen
Dikken Zwilgmeyer
Knut Hamsun
PAN
SULT
SOSIALREALISMEN
ca. 1970-1980
På slutten av 60-tallet reagerte noen forfattere på det etablerte samfunnet og ble politisk venstreradikale
På 70-tallet bragte de realismen tilbake til litteraturen
Litteraturen skulle være folkelig og beskrive vanlige menneskers liv
Den skulle gjøre folk politisk bevisste og bidra til en forandring av samfunnet.
Norske forfattere på 70-tallet ville redde verden!
Mange kvinnelige forfattere, som Bjørg Vik, Sidsel Mørck, Liv Køltzow og Tove Nilsen, skrev feministiske romaner og noveller om kvinners vilkår på arbeid og i hjemmet. Novellen ”Liv” av Bjørg Vik (1972) slutter slik: "Hun gråter og skremt hører hun lyden av sin egen gråt, tynne kvink med hese underlyder, en dyregråt. Gråter og vet om barna i døråpningen, om Svens store hjelpeløse hender, vårkvelden utenfor og møtet hun ikke kommer på, og tanken tar form i henne, blir et skrik i henne: hvem er de, hvordan ser de ut, disse som gjør livet hennes slik?"
Kunsten skulle være for folket. Jon Michelet, Espen Haavardsholm, Edvard Hoem, Tor Obrestad og Dag Solstad skrev romaner om industriarbeiderklassen.
Dag Solstad
VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, http://www3.vox.no/nettnorsk/litthist/index.html
Penne Sylvi, Norsk Litteraturhistorie, Oslo 1991, kap 10
Store Norske Leksikon, Øystein Rottem http://snl.no/Jan_Erik_Vold
KRIGSLITTURATUR
1930-1945
I etterkrigstiden ble det mye "rydding" etter andre verdenskrig.
Flere forfatter ga ut tekster som handlet om 2.verdenskrig, men som de ikke kunne gis ut under krigen pga. sensuren.
De var opptatt av å skrive om krigshendelser og kvinnefrigjøring.
Mange var også opptatt av skyld og svik. Hvorfor ble noen nazizter og andre ikke?
Sigurd Hoel, Johan Borgen, Inger Hagrup, Torborg Nedreaas
"Aust-Vågøy" (Inger Hagerup, dikt) "Kruttrøyk" (Torborg Nedreaas, dikt), "Møte ved milepelen" (Sigurd Hoel, roman), "Lillelord" (Johan Borgen, roman)
ETTERKRIGSTID
ca. 1945-196O
+ førkrigstid
Mellomkrigstiden, folk hadde det litt tøft. Lite mat til befolkning.
Etter vi ble okkupert av tyskerne, ble mange forlag lagt ned. I noen av dem som var igjen, ble sjefene byttet ut med nazister. Det var sensur i Norge, og alt som skulle bli gitt ut, måtte sjekkes først.
Noen forfattere ble fengslet av tyskere pga. deres meninger.
De mest populære temaene var krigshendelser, og før andre verdenskrig var det gjerne beskymringen for den voksende nazismen.
Nordahl Grieg (Norsk forfatter og journalist. Var med på bombetokt til Berlin, ble skutt ned.)
Arnulf Øverland (Norsk dikter og forfatter. Sendt til konsentrasjonleir av tyskere.).
"Til Ungdommen"(Nordahl Grieg), "Du må ikke sove" (Arnulf Øverland)
Arnulf Øverland
Nordahl Grieg
"Til Ungdommen"
Bombing av Ålesund, 2.verdenskrig
"Du må ikke sove"
De brente våre gårder.
De drepte våre menn.
La vare hjerter hamre
det om og om igjen.

La våre hjerter hugge
med harde, vonde slag:
De brente våre gårder.
De gjorde det i dag.
De brente våre gårder.
De drepte våre menn.
Bak hver som gikk i døden,
står tusener igjen.

Står tusen andre samlet
i steil og naken tross
Å, døde kamerater,
de kuer aldri oss.
Aust Vågøy; Inger Hagerup
Inger Hagerup
Torborg Nedreaas
"Aust-Vågøy", Inger Hagerup, http://www.notam.no/news.php?newsid=11
"Krigslitteratur", (PowerPoint), av Karina, Mette, og Silje
"Krigslitteratur", (PowerPoint), av Karina, Mette, og Silje
Snl.no, Edvard Beyer, om Nordahl Grieg, http://snl.no/Nordahl_Grieg
Snl.no, Kunnskapsforlagets papirleksikon, om Arnulf Øverland, http://snl.no/Arnulf_Øverland
NYREALISME
ca.1900-1920
NYREALISMEN
ca. 1900-1930
Som realistene på 1800-tallet, ville nyrealistene også beskrive mennesker og samfunn sannferdig, som de var.
Under nyrealismen skrev forfatterne mye om de moralske valgene menneskene stod overfor i et samfunn som stadig forandret seg
Hvordan skal man best leve for å ta hensyn både til seg selv og felleskapet?
Hvor kommer vi fra - hvor er røttene våre? var et annet spørsmål i tiden.
Flere forfattere skrev romaner med handling fra norsk historie. Hjemstavnsdiktning
Johan Falkberget og Oscar Braaten - skrev om arbeidernes miljø og situasjon.
Andre er Sigrid Undset, som skrev både historiske romaner og samtidsromaner, og Olav Duun som skrev slektsromaner fra hjemtraktene sine
MODERNISMEN
ca. 1960-1970
MODERNISMEN
ca. 1960-1970
Fra ca. 1950-60 tallet begynte noen forfattere å eksperimentere med form og innhold.
Dikt ble skrevet uten rim og fast rytme
I romaner uten tradisjonell handling ble nåtid og fortid blandet sammen
Dikterne ville gjenspeile det de oppfattet som en oppsplittet og kaotisk verden, i litteraturen.
Mange i denne forfattergenerasjonen var ressurssterke studenter, de mest sentrale var knyttet til tidsskriftet Profil som ble drevet av studenter på Blindern
Jan Erik Vold, Rolf Jacobsen, Olav H. Hauge, Gunvor Hofmo
Lasse & Geir er en sosialrealistisk drama- og ungdomsfilm fra 1976 regissert av Svend Wam og Petter Vennerød
POSTMODERNISMEN
ca. 1980-i dag
POSTMODERNISMEN
ca. 1980-til idag
Postmodernistene har sluttet å tro at det finnes en grunnleggende sammenheng, men har det gøy likevel
Postmodernistene tror ikke lenger at det finnes én stor sannhet
De har erkjent at det finnes mange sannheter, og at det gjelder å finne sin plass blant disse.
Mens modernismen var et produkt av industrialiseringen, springer postmodernismen ut av massekommunikasjonen
Tilgangen på kunnskap er uendelig stor. Det gjelder å skape sin egen, bittelille plass i mylderet av informasjon.
Nær sagt alt er mulig i postmodernismen, også å kopiere og manipulere med kunstverk laget av andre. Pop-artkunstneren Andy Warhol er kjent for å gjøre nettopp dette.
Full transcript