Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EL CICLE DE KREBS

No description
by

silvia s

on 11 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EL CICLE DE KREBS

EL CICLE DE KREBS
La descarboxilació oxidativa del 2-oxoglutarat a succinil CoA
Es produeix una descarboxilació oxidativa. És un procés anàleg al del piruvat.
Enzim:
2-oxoglutarat-deshidrogenasa
Condensació de l'oxalacetat i l'acil-CoA
L'oxalacetat es condensa amb l'acetil CoA i forma citril CoA, després s'hidrolitza el citril CoA per generar citrat.
Enzim:
Citratsintasa
La isomerització del citrat a isocitrat
El citrat pateix una deshidratació i una hidratació consecutives que fan que el grup hidroxil s'intercanvïi amb l'hidrogen.
Enzim:
Aconitasa
(grup prostètitc: grup ferro-sofre 4Fe-4S)
La descarboxilació oxidativa de l'isocitrat a 2-oxoglutarat
L'isocitrat s'oxida i es descarboxila successivament i forma 2-oxoglutarat.
Enzim:
isocitrat-deshidrogenasa

La formació de succinat a partir de succinil CoA
L'escissió de l'enllaç tioèster, que és molt energètic, del succinil CoA permet la formació de succinat i la fosforilació d'una molècula de GDP.
Enzim:
nucleòsid-difosfocinasa
La regeneració de l'oxalacetat per l'oxidació del succinat
- Oxidació: el succinat és oxidat a fumarat per la
succinat-deshidrogenasa
(FAD acceptor d'electrons).
- Hidratació: el fumarat és hidratat a L-malat, s'ajunta un hidrogen i un grup hidroxil, per la
fumarasa
.
- Oxidació: el malat és oxidat per la
malat-deshidrogenasa
(NAD+ acceptor d'electrons).
Reacció neta
acetil CoA + 3NAD+ + FAD + GDP +Pi + 2 H20 -> 2 CO2 + 3NADH + FADH2 + GTP + 2H+ + CoA

Inhibidors del complex piruvat-deshidrogenasa
ATP: si la concentració és alta a la cèl·lula no li cal fer-ne més.
Fosforilació de l'E1 per una cinasa específica desactiva el complex.
Acetil CoA: si la concentració és alta l'oxalacetat no el pot assumir tot (inhibició de l'E2).
NADH: si la concentració és alta significarà que la cadena respiratòria estarà saturada (inhibició de l'E3).
Inhibidors de la citratsintasa
NADH: al·lostèrica
Citrat: competitiva (pel producte final al centre actiu).
ATP: al·lostèrica
Succinil CoA: competitiva
Connexió entre la glicòlisi i el cicle de Krebs
El
complex piruvat-deshidrogenasa
descarboxila oxidativament el piruvat i forma acetil CoA.
Piruvat-deshidrogenasa (E1): catalitza la descarboxilació oxidativa del piruvat. Grup prostètic pirofosfat de tiamina (TPP).
Dihidrolipoïl-transacetilasa (E2): catalitza la transferència del grup acetil al CoA. Grup prostètic lipoamida.
Dihidrolipoïl-deshidrogenasa (E3): catalitza la regeneració de la forma oxidada de la lipoamida. Grup prostètic FAD
Inhibidors de l'isocitrat-deshidrogenasa
ATP: al·lostèrica.
NADH: competitiva; provoca un desplaçament de la reacció cap a la formació de NAD+.
Inhibidors del 2-oxoglutarat-deshidrogenasa
Succinil CoA: competitiva.
NADH: competitiva.
ATP: al·lostèrica.
El cicle de Krebs com a via anabòlica
Full transcript