Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

eLEMÉR_2011

No description
by

nora nemeth

on 21 October 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of eLEMÉR_2011

eLEMÉR Infrastruktúra Iskolai önértékelő eszköz
http://ikt.ofi.hu Tanár és tanítás Szervezeti működés Mit mér, mit tud? 91 pozitív állításól kell dönteni

segíti az iskolák tudatos, belső motiváción is alapuló önfejlesztését,
megmutatja, hogy az informatikai eszközök hogyan járulhatnak hozzá a tanulás, a tanítás, illetve az iskola fejlesztéséhez,
felméri az informatikai feltételeket, az infrastruktúrát,
egy új, országos minősítési rendszer alapjául szolgál. Csoportokba sorolja az iskolákat Alkalmazzák Megjelent az IKT Integrálják Átalakulnak Mit talált a névnapján 2011-ben? Tanuló és tanulás az IKT segítségével Biztonságos eszközhasználat, felelős tartalomkezelés
Gyakorlott eszközhasználat, intelligens tartalomkezelés
Innovatív eszközhasználat, kreatív tartalomkezelés
Az iskolavezetés hatása a tanulóra és a tanulásra 1.1.1. A tanulók rendszeresen használnak IKT-eszközöket különféle tanórákon.
1.1.2. A tanulók rendszeresen oldanak meg különböző tantárgyakból olyan házi feladatokat, amelyek IKT-eszközök használatát igénylik.
1.1.3. A tanulóknak különféle feladatok megoldása esetén szabadon választhatnak az IKT-eszközök között.
1.1.4. A tanulóknak tanórákon kívüli időben is szabadon használhatják az iskola IKT-eszközeit.
1.1.5. A tanulók életkoruknak megfelelően tisztában vannak az internet használatának veszélyeivel, és tudják, miként kerülhetik el ezeket.
1.1.6. A tanulók életkoruknak megfelelően meg tudják ítélni a digitális források megbízhatóságát.
1.1.7. A tanulók tisztában vannak a szellemi tulajdon fogalmával és a forrásfelhasználás szabályaival.
1.1.8. A tanulók tudatosan és biztonságosan használják a digitális kommunikációs lehetőségeket, például az e-mailt, a közösségi oldalak szolgáltatásait. A pedagógusok kompetenciái, felkészültsége, képzés, továbbképzés

IKT-használat a tanítási folyamatban

A tanulók IKT-használatának fejlesztése

Az iskolavezetés hatása a tanítási folyamatra A vezetés

Az iskola értékelési kultúrája

Az iskola belső és külső kapcsolatrendszere Technikai eszköztár
Hozzáférés
Az iskolavezetés hatása az infrastruktúrára 1.2.1. A tanulók szívesen használják az IKT-eszközöket különféle feladatok megoldására.
1.2.2. A tanulók képesek kiválasztani és célszerűen felhasználni a feladataik megoldására leginkább alkalmas IKT-eszközöket.
1.2.3. A tanulók képesek rá, hogy különböző jellegű digitális állományokat elgondolásaik szerint szerkesszenek meg (pl. szövegek, képek).
1.2.4. A tanulók képesek rá, hogy adatokat, információkat és különféle digitális állományokat osszanak meg másokkal.
1.2.5. A tanulók IKT-eszközök segítségével is támogatják egymást a tanulásban és különféle feladatok megoldásában. kommunikáció és nyitottság Nincs adat
Nem megoldott
Még nem teljesen megoldott
Majdnem teljesen megoldott
Teljes mértékben megoldott 1.3.1. A tanulók önállóan és tudatosan használják az IKT-eszközöket a tanulásukat és a tájékozódásukat segítő információk megszerzésére.
1.3.2. A tanulók önállóan és tudatosan használják az IKT-eszközöket arra, hogy iskolán kívül szerzett tudásuk is megjelenjen egy-egy feladat megoldásában.
1.3.3. A tanulók önállóan és tudatosan használják az IKT-eszközöket képességeik felmérésére, például digitális tesztek megoldásával.
1.3.4. A tanulók önálló tanulással is fejlesztik digitális kompetenciájukat.
1.3.5. A tanulók tisztában vannak az IKT-eszközökre épülő sokféle önkifejezési lehetőséggel.
1.3.6. A tanulók használják az IKT-eszközöket kreativitásuk iskolai és iskolán kívüli bemutatására.
1.3.7. A tanulók törekszenek rá, hogy IKT-eszközökkel készült munkáik esztétikai szempontból is igényesek legyenek. 1.4.1. Az iskolavezetés megfelelő helyzetek teremtésével támogatja és ösztönzi az IKT-val segített tanulást.
1.4.2. Az iskolavezetés lehetővé teszi, hogy a tanulók tanórán kívül is használhassák az iskola IKT-erőforrásait.
1.4.3. Az iskolavezetés figyelemmel követi, hogy a tanulók milyen mértékben és milyen hatékonysággal használják tanulásra az IKT-eszközöket.
1.4.4. Az IKT-használat tapasztalatait az iskolavezetés felhasználja a tanulási folyamat támogatására.
1.4.5. Az iskolavezetés tanulási/tanulmányi problémák esetén mérlegeli, hogy milyen IKT-eszközzel lehet ezeken enyhíteni. 2.1.1. A pedagógusok rendelkeznek IKT-alapképzettséggel és részt vesznek továbbképzéseken.
2.1.2. A tantestület a tanítás során tudatosan és magabiztosan alkalmazza az IKT-t.
2.1.3. A pedagógusok tudatosan alkalmazzák a digitális pedagógiai módszereket.
2.1.4. A pedagógusok képesek megválasztani a tantárgyhoz való szoftvereket, hardvereszközöket, digitális tananyagokat, internetes forrásokat.
2.1.5. A tantestület használja az IKT-t digitális tananyagok készítésére, szerkesztésére, megosztására.
2.1.6. A pedagógusok tisztában vannak a szellemi tulajdon fogalmával és a digitális források felhasználásának szabályaival. 2.2.1. A pedagógusok gondoskodnak arról, hogy a digitális kompetencia fejlesztése az egyes tantárgyakban megvalósuljon.
2.2.2. A pedagógusok IKT alapú tanulásszervezési eljárásokat is alkalmaznak.
2.2.3. A pedagógusok használják a digitális kommunikációs lehetőségeket a tanulás támogatására.
2.2.4. A pedagógusok felhasználják az IKT-eszközöket a tanulók fejlődésének követésére (pl. digitális napló, digitális portfólió).
2.2.5. A pedagógusok a sajátos nevelési igényű tanulók támogatására, tehetséggondozásra, felzárkóztatásra speciális IKT-eszközöket és szoftvereket is használnak.
2.2.6. A pedagógusok használják a digitális kommunikációs lehetőségeket szakmai kapcsolattartásra. 2.3.1. A pedagógusok fejlesztik a tanulók digitális kompetenciáit különféle tanórákon.
2.3.2. A pedagógusok fejlesztik a tanulók digitális kompetenciáit tanórán kívül, például házi feladatok, szakkörök, versenyek formájában.
2.3.3. A pedagógusok gondoskodnak arról, hogy többféle nézőpontot és információszerzési lehetőséget ismerhessenek meg a tanulók (internet, online források, digitális tananyagok, egyéb).
2.3.4. A pedagógusok gondoskodnak arról, hogy a diákok tisztában legyenek a biztonságos és jogszerű IKT-használat szabályaival.
2.3.5. A pedagógusok lehetőséget biztosítanak a tanulóknak arra, hogy önálló döntéseket hozhassanak, szabadon alkothassanak az IKT-eszközök használatával.
2.3.6. A pedagógusok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanulók bemutassák tanórán kívül szerzett digitális kompetenciáikat. 2.4.1. A vezetőség megszervezi az IKT tanórai használatához szükséges képzéseket.
2.4.2. A digitális kompetencia fejlesztési feladatai megjelennek a helyi tantervben.
2.4.3. Az iskolavezetés támogatja és ösztönzi az IKT-eszközökkel támogatott tanítási-tanulási folyamatot.
2.4.4. Az iskolavezetés biztosítja és használja is az intézményi digitális kommunikáció feltételeit (pl. intranet, levelező listák).
2.4.5. Az iskola virtuális tanulási környezetet biztosít a tanulás terének és idejének kitágítására (pl. Moodle).
2.4.6. Az iskola vezetősége figyelemmel kíséri és értékeli, hogy milyen mértékben épül be az IKT a tanulás támogatásába.
2.4.7. Az iskola vezetősége az értékelés eredményét felhasználja az iskola IKT-stratégiájának kialakítása vagy felülvizsgálata során. 3.1.1. A jövőkép meghatározza a kapcsolatot az IKT-használat és a pedagógiai alapelvek, a tanítás és a tanulás között, megjelenik az általános tervezés szintjén (továbbképzés, IKT-erőforrások, pedagógiai program és helyi tanterv).
3.1.2. Az IKT-stratégia kihasználja az iskola teljes humán erőforrásának tehetségét a jövőkép megvalósítására.
3.1.3. Az iskola IKT-jövőképét tükrözi az általános tervezés (munkaerő-gazdálkodás, továbbképzés, IKT erőforrások, pedagógiai program és helyi tanterv).
3.1.4. A digitális kompetencia fejlesztése megjelenik mind az informatika tantárgy, mind más tárgyak helyi tantervében.
3.1.5. A helyi tanterv előírja, hogy sokféle szoftvert és hardvert használjanak a tanulók és a tanárok sokféle helyzetben.
3.1.6. A vezetés biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a pedagógusok használják a különböző szoftvereket és hardvereket az iskola működésének különböző színterein (korrepetálás, versenyre felkészítés, szabadidős programok, nyitott gépterem).
3.1.7. A vezetés biztosítja, hogy a tanulók a tanórákon kívüli időben is használhassák az iskola IKT-eszközeit, ha erre a digitális szakadék áthidalásához szükség van.
3.1.8. A tananyagokat, az órarendet, tájékoztatókat, az IKT-eszközökkel adminisztrált jelenlétet, hiányzást, eredményeket otthonról is elérik a tanárok, a diákok és a szülők is. 3.2.1. Az iskola az IKT-t is használja a tanulói teljesítmény és tudás mérésére és nyomon követésére.
3.2.2. Az IKT-stratégia megvalósulását figyelemmel kísérik és értékelik.
3.2.3. Az IKT használatának felülvizsgálatát az iskola integrálja más minőségbiztosítási folyamatokba.
3.2.4. Az IKT-val kapcsolatos önértékelés eredménye intézkedési tervben tükröződik. 3.3.1. A pedagógusok megosztják digitális tudásukat, IKT jó gyakorlatukat egymás között (belső képzések, digitális feladatbank, fórum, chat, levelezési rendszer).
3.3.2. A pedagógusok használják az IKT-t a közösen tanított tanulók összehangolt fejlesztése érdekében.
3.3.3. A pedagógusok megosztják az IKT alkalmazása során szerzett tapasztalataikat, jó gyakorlatukat más intézményekkel.
3.3.4. Az iskola belső kommunikációjában használja az IKT-t (pl. belső dokumentumok, hírlevelek távolról is elérhetők, elektronikus adattárolás, üzenőfal, levelezőlista).
3.3.5. Az IKT-eszközöket felhasználják a szülőkkel és más partnerekkel való együttműködésben (e-mail, honlapon fórum és chat, aktuális közlemények, tájékoztatás, e-napló, nyitott gépterem).
3.3.6. Az intézmény a külső nyilvánosság számára is elérhető infokommunikációs rendszert működtet, valamint felhasználja az IKT-eszközöket és lehetőségeket az iskola külső kapcsolatainak intenzívebbé tételére (e-Twinning, e-mail, web2-es alkalmazások, folyamatosan frissített honlap).
3.3.7. A pedagógusok nemzetközi együttműködések során is megosztják az IKT-tapasztalataikat, fejlesztik módszereiket. 4.1.1. Az IKT-eszközök az iskola céljainak és feladatainak megfelelő mennyiségben és minőségben állnak rendelkezésre, van mód a változatos és célszerű IKT-használatra.
4.1.2. Az eszközpark üzemeltetése és fenntartása zökkenőmentes, pl. van rendszergazda, informatikai asszisztens.
4.1.3. A hibás eszközök javítása, a hibaelhárítás módja zökkenőmentes.
4.1.4. Az iskolában használt szoftverek és hardverek kompatibilisek.
4.1.5. Az iskolában használt szoftverek jogtiszták.
4.1.6. Az iskola informatikai rendszere biztonságos (vírus-, spam- és adatvédelem szempontjából egyaránt).
4.1.7. Az iskolai tanulási környezet, például a tantermek felszereltsége és berendezése, támogatja a digitális pedagógiai módszerek és a korszerű tanulási módok alkalmazását.
4.1.8. Az iskola belső hálózata támogatja a pedagógiai munkát (digitális tananyagok és segédanyagok, szoftverek elérhetősége, web2-es környezet, belső levelezés stb.). 4.2.1. Az iskola belső hálózata az iskola egész területén elérhető.
4.2.2. Az internet az iskola egész területén elérhető.
4.2.3. Az internet sebessége biztosítja az internet tanórai használatát.
4.2.4. Az iskolai könyvtár digitális forrásközpontként is működik, a diákok és tanárok munkáját hatékonyan támogatja.
4.2.5. Az intézményi információkhoz az iskolán belül és az iskolán kívül is hozzá lehet férni.
4.2.6. A digitális tanulási források az iskolán belül és kívül is hozzáférhetőek.
4.2.7. A szoftverek, digitális tananyagok és segédeszközök a sajátos nevelési igényű tanulók felhasználói igényeit is kielégítik.
4.2.8. Az iskola honlapja naprakész információkat tartalmaz.
4.2.9. Az iskola használja a digitális napló szolgáltatásait.
4.2.10. Az informatika/számítástechnika termek, a könyvtár, a közösségi helyek akadálymentesek. 4.3.1. Az IKT-eszközfejlesztés tudatosan és tervszerűen, az iskola pedagógiai programjával összhangban történik.
4.3.2. Az iskola fizikai környezete támogatja az IKT-val segített tanulást.
4.3.3. Az iskolavezetés értékeli, hogy az iskola céljainak megfelel-e az infrastruktúra, és az értékelés eredménye beépül a tervezési folyamatokba.
4.3.4. Az IKT-t eszközfejlesztés során figyelembe veszik a gyengén és a kiemelkedően teljesítők fejlesztésének szükségleteit. 367 iskola Az iskolában használt szoftverek jogtiszták (3,79 )
A kompatibilitás megoldott (3,44)
Az iskolavezetés támogatja és ösztönzi az IKT-eszközök használatát (3,35)
Az iskola informatikai rendszere biztonságos (3,34)
A vezetés biztosítja az IKT használat feltételeit a működés különböző színterein (3,25)
A pedagógusok tisztában vannak a szellemi tulajdon fogalmával (3,22)
A vezetőség megszervezi az IKT képzéseket (3,15)
A tanulók szívesen használják az IKT-eszközöket (3,15)
Az internet az iskola egész területén elérhető (3,10)
Az iskolavezetés értékeli, hogy az iskola céljainak megfelel-e az infrastruktúra (3,07) A legjobb értéket kapott 10 állítás A legrosszabb értéket kapott 10 állítás Az iskola használja a digitális napló szolgáltatásait. (1,52)
Az iskola virtuális tanulási környezetet biztosít. (1,59)
A pedagógusok nemzetközi együttműködés során is megosztják IKT tapasztalataikat. (1,64)
A digitálisan tárolt adatokat otthonról is elérik a tanárok, a diákok és a szülők is (tananyag, órarend, tájékoztatók, jelenlét). (1,68)
A pedagógusok felhasználják az IKT eszközöket a tanulók fejlődésének követésére. (1,72)
A tanulók önállóan és tudatosan használják az IKT-t arra, hogy iskolán kívül szerzett tudásuk is megjelenjen egy-egy feladat megoldásában. (1,95)
Az informatika termek, a könyvtár és a közösségi helyek akadálymentesek. (2,02)
A digitális tanulási források az iskolán belül és kívül is hozzáférhetők. (2,04)
A tanulóknak lehetőségük van arra, hogy feladatmegoldás során szabadon válasszanak az IKT-eszközök közül. (2,04)
Az IKT-val kapcsolatos önértékelés eredménye intézkedési tervben tükröződik. (2,05) Közreműködtek:

HunyaMárta
Kőrösné Mikis Márta
Tartsayné Németh Nóra
Tibor Éva Valamint:
Bordács Nóra, Szabó Fanni és Dobos Zsuzsa asszisztens
Hajdú Györgyné, Fehér Péter, Gönczöl Enikő, Monoriné Papp Sarolta, Tamasi Istvánné, Tar Zsuzsa szakértők
Z. Karvalics László, Barcsánszky Péter, Könczöl Tamás, Török Balázs, Bánhidi Sándorné, Bánhegyesi Zoltán SZTT-tagok
Nagy Regina, Salomvári György
és még sokan mások TÁMOP 3.1.1 – 08/1-2008-002 21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció
Full transcript