Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Business-plan De Ghier PJG1

No description
by

Arnold van Ham

on 10 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Business-plan De Ghier PJG1

De projectgroep Resultaat Onderzoek Ons Project Notes Place your own picture
behind this frame! Double click to crop it if necessary Budapest Important
Details (cc) photo by Metro Centric on Flickr (cc) photo by Franco Folini on Flickr (cc) photo by jimmyharris on Flickr Stockholm (cc) photo by Metro Centric on Flickr Piet van der Salm
Projectleider Arnold van Ham
Voorzitter Arno Pieper
Archivaris Patrick de Ruiter
Notulist Bedankt voor jullie
aandacht
en feedback! Businessplan voor de Ghier Vragen? Assets map details doodles notes photo frame Businessplan de Ghier. Opstellen van het PvA Probleemomschrijving

De markt voor kantoorinrichting is erg conjunctuurgevoelig. De kleine groei welke in 2008 nog is gerealiseerd is vanaf 2009 omgeslagen. Sinds die tijd zit de bedrijfstak in een zware recessie. De Ghier heeft over 2010 en 2011 verliezen laten noteren. Pas vanaf 2013 wordt er in de markt verbetering verwacht, de sectoren zorg en onderwijs bieden perspectief, echter de profitsector en de modetrends laten een grillig patroon zien. De markt is in beweging en vraagt om flexibiliteit. Duurzaam produceren, innovatieve oplossingen en inrichtingsadvies zijn waarneembare trends. Hier liggen kansen voor De Ghier om het tij te keren. Echter zal het bedrijf duidelijke keuzes moeten maken en bepalen welke koers het uit wil varen. Deze koers dient te worden vertaald in een krachtige missie, visie en strategie. Vandaar uit kunnen de doelstellingen en verdere structuur worden uitgewerkt zodat de Ghier weer tot een solide speler in de markt kan behoren met het vizier op de toekomst gericht.

Centrale vraag

Hoe kan de directie een integraal beleidsplan ontwikkelen, waarbij de missie, visie en kernwaarden van de Ghier vertaald worden naar een duidelijke, overtuigende en onderscheidende strategie, zodat de continuïteit voor de toekomst gewaarborgd is?

Doelstelling

Het doel voor het schrijven van dit businessplan is de Ghier een goed inzicht te geven van de huidige situatie, en zo de directie overtuigen om een nieuw solide beleid te voeren dat in de gehele bedrijf doorgevoerd zal worden. Ook zal het uiteindelijk doel zijn om ervoor te zorgen dat de Ghier zo snel mogelijk weer een winstgevende organisatie zal gaan worden. Gezien het feit dat het duidelijk is dat zoals het nu gaat een langdurig bestaan van het bedrijf helaas geen reëel beeld zal zijn over enkele jaren. 4.1 Missie, Visie en strategie

Deelvragen
•Wat moet de directie doen om onderlinge communicatie te verbeteren.
•Wat moet de directie doen om de missie te verspreiden?
•Hoe kan de opvolging of overname in de toekomst veilig worden gesteld?

Activiteiten

•Het voeren van de correcte management gesprekken in de totale firma. Grambergen - gesprekken in organisaties. HS 1 +2
•Reclame voeren, activiteiten bekend maken via media en subgroepen. - mediabashen - Reclame technieken.
•Gesprekken voeren met partijen die zich kandidaat willen stellen voor een overname in de toekomst. Blz. 282 - Meesterlijk organiseren. M. Weggeman - blz. 36 - Bedrijfsplanner - P. Waalewijn. 4.2 Markt:


Deelvragen
•Moet de Ghier alle type stoelen blijven produceren en zijn er nieuwe producten die ontwikkelt kunnen worden?
•Hoe ontwikkelen we uitdagende en concrete producten voor de toekomstige werkplek op kantoor, maar ook thuis?
•Hoe zorgen we ervoor dat De Ghier wel reageert op het nieuwe marketingbeleid?
•Hoe kan de directie een samenwerkingsverband aangaan met producenten van overig kantoormeubilair?


Activiteiten

•Onderzoek doen naar markt ontwikkeling op korte en lange termijn. Groeistrategie ( bijvoorbeeld Ansoff model) Uitvoeren SWOT analyse, confrontatiematrix en benchmarking. (bestuderen Bedrijfsplanner H4, blz 44 t/m 56)
•Onderzoek doen naar markt ontwikkeling op korte en lange termijn. Groeistrategie ( bijvoorbeeld Ansoff model) Uitvoeren SWOT analyse, confrontatiematrix en benchmarking. (bestuderen Bedrijfsplanner H4, blz 44 t/m 56)
•Bestuderen H3, blz 29 t/m 41 + H4, blz 43 t/m 56, uit "Bedrijfsplanner" interne & externe analyse. Analyseren waarom het marketingplan niet altijd wordt gehanteerd.
•Bestuderen H3, blz 29 t/m 41 + H4, blz 43 t/m 56, uit "Bedrijfsplanner" interne & externe analyse. Analyseren waarom het marketingplan niet altijd wordt gehanteerd. 4.3 HRM:


Deelvragen
•Wat moet de directie doen om de informatiestroom binnen de organisatie te verbeteren.
•Wat moet de directie doen om de werkdruk te verminderen. Wat kan de directie doen om het verloop binnen de organisatie te verlagen.
•Hoe kan de Ghier een personeelsbeleid ontwikkelen welke aansluit bij de behoefte en cultuur van het bedrijf?
•Op welke manier kan het wegstromen van vakkennis worden ondervangen?


Activiteiten
•Interne communicatie verbeteren, waardoor de processen beter samenvallen.
•http://www.managementsite.nl/kennisbank/interne-communicatie bestuderen
•Hoofdstuk 1 Analyse van de organisatie veranderingen HRM Jelle Dijkstra bestuderen.
•Hoofdstuk 6 Organisatie van HR veranderingen HRM Jelle Dijkstra bestuderen
•Hoofdstuk 8 Ontwerpen en doorvoeren van veranderingen HRM Jelle Dijkstra bestuderen
•Hoofdstuk 10 Personeelsplanning HRM Jelle Dijkstra bestuderen.
•Hoofdstuk 13.1, 13.3, 13.7 en 13.7 In-, Door-, en Uitstroom en behoud van personeel HRM Jelle Dijkstra bestuderen
•Advies uitbrengen tot het vormen van een P&O afdeling.
•http://123management.nl/0/010_strategie/a120_strategie_10b_ocai_quinn.htm
•http://www.advicetraining.be/biedenanalyse.php
•Interne communicatie verbeteren, waardoor de processen beter samenvallen. Met behulp van bedrijfsplanner H3.3, blz 35. 4.4 Productie en Processen

Deelvraag
•Wat kan de directie doen om het aantal leveranciers te beperken?
•Hoe kan de machine zo gebruikt worden dat deze efficiënt zijn werk kan doen, maar toch op een veilige manier bediend kan worden?
•Moet er altijd aan klanteisen worden voldaan? Zo ja zou dit niet in overleg met de productie moeten om niet al te grote verstoringen in het proces te veroorzaken?
•Hoe kunnen de processen worden verbeterd zodat er meer met minder (kosten) kan worden behaald?
•Is het noodzakelijk om hoge voorraden te hebben of kan dit omlaag worden gebracht? Hoe kan men ervoor zorgen dat gemaakte afspraken met betrekking tot leveringen, nagekomen wordt?Activiteiten
•Leveranciersanalyse doen, om de aantallen te reduceren, met behulp van bedrijfsplanner H4, vanaf blz. 44.
•Regels opstellen en hanteren betreft het gebruik van de spuitcabine. Eventuele sancties opleggen aan personeel als deze niet gehanteerd worden. http://www.rijksoverheid.nl/arbeid.
•Nagaan of een hoge voorraad bepalend moet zijn voor de firma, of dat just in time delivery toegepast kan worden. - C.J de Meer - Logistiek in Ketens - blz 284 4.5 Financiën:

Deelvragen
•Wat kan de directie doen om de werkelijke kostprijs door te berekenen?
•Wat kan aan het feit gedaan gedaan worden dat de marges van de Ghier achterblijven ten opzichte van de concurrentie?
Wat kan er aan gedaan worden om de voorraden te verlagen en minder vreemd vermogen aan te trekken?

Activiteiten
•Onderzoeken hoe en wat de beste manier is om de (integrale) kostprijs te bepalen. Bv. Kostplaatsmethode of activity-based costing. Procedures Navison ontwerpen. Bedrijfsplanner H6, blz 77 t/m 91.
•Onderzoek doen naar markt ontwikkeling op korte en lange termijn. Groeistrategie ( bijvoorbeeld Ansoff model) Uitvoeren SWOT analyse, confrontatiematrix en benchmarking. Bedrijfsplanner H5, blz. 60 t/m 73. 4.6 Omgeving:

Deelvragen
•Wat is ervoor nodig om de milieukwalificatie van de stoelen omhoog te krijgen?
•Wat kan de afdeling productie doen om beter in te spelen op wijzigingen van de ARBO- regelgeving met als doel het optimaliseren van het productieproces?

Activiteiten
•Carbon-Footprint toepassen, MVO. http://www.carbonfootprint.com en http://www.mvonederland.nl.
•Regels voor ARBO opstellen en daar naar handelen met behulp van de site http://www.rijksoverheid.nl/arbeid.
Full transcript