Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

folkhemmet

No description
by

Anna-Karin Andersson

on 1 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of folkhemmet

Välfärdsstaten
Industrialiseringen i Sverige ca 1870-1930
Hjälpa de svagaste
Höja välfärden och standarden
Bostad till alla
Inget socialt skyddsnät fanns
Fattighuset: folket i byn skänkte pengar
Barnarbete
Försörjningsplikt: mannen försörjer hustrun, myndiga barn sina föräldrar osv.
Arbetsplikten: arbetade man inte (dagdriveri) kunde man skickas till tvångsarbetsanstalt

Filantropi - privata välgörare, som hjälpte de fattiga
Ny socialpolitik i början av 1900-talet - alla borde hjälpa till (skatter)

Samhälllet började ta mer ansvar för medborgarna
Fattigvårdsstyrelsen - avgjorde vem som skulle få hjälp
barnavårdsnämnen - omhändertog barn som man ansåg for illa
nykterhetsnämnd - övervakade nykterheten

1918 - fattigvårdslagen, hjälp till:
Barn och sjuka
Den arbetslöse som försökt få jobb
Nöden syntes överallt:
Fattigdom och svält
Fattiga och arbetslösa kom till städerna - alla fick inte jobb
Alkoholism - bränning för husbehov tillåtet
Två faktorer till socialhjälpens införande:

Socialt tryck från arbetarorganisationer
Risk för revolution och uppror
Man ville gå från
Till detta
Folkrörelserna - organisationer som vill förändra samhället:
Arbetarrörelsen - löner och arbetsförhållanden
Väckelserörelsen/frikyrkor - fria församlingar
Nykterhetsrörelsen - totalförbud för att få bort fattigdom, våld och brottsligthet
Kvinnorörelsen - för lika rättigheter

Bildningsideal, upplysa befolkningen
Vuxenskolor, studiecirklar
Industrialiseringen innebar omformning av samhället
innebar både problem och möjligheter
Gav träning i:
mötesregler
Protokollskrivande
Debatt
Politska processer

Bakgrund
Socialdemokraterna 1932-76

Socialhjälp istället för fattigvård
Olika bidrag infördes
Barnbidrag (stöd, fler barn) (1948)
Fri förlossningsvård, kostnadsfria läkemedel
gratis skollunch

1950-talet
socialhjälpen blev en rättighet
Finansering

Högre skatter - godtogs p g a att välfärden var generell, alla fick samma fördelar därför skulle alla bidra

Sverige - ett ideal
Folkhemmet
Socialdemokratiskt välfärdsbygge
Per Albin Hansson (1928)
Allt var dock inte bra!

Se: Folkhemmets baksida
Full transcript