Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PERANAN KERAJAAN, MASYARAKAT, & NGO DALAM MEMBENTUK INTEGRAS

No description
by

Tengku Adung

on 27 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PERANAN KERAJAAN, MASYARAKAT, & NGO DALAM MEMBENTUK INTEGRAS

PERANAN
KERAJAAN
,
MASYARAKAT
, &
NGO
DALAM MEMBENTUK INTEGRASI NASIONAL

design by Dóri Sirály for Prezi
Pengenalan
1. Penjajahan British (Segregasi)
3. Segregasi kepada Integrasi
Pada zaman sebelum merdeka, Malaysia melalui dasar pecah & perintah sebagai kuasa penjajah.
Dasar berkenaan telah mewujudkan segregasi dalam kalangan rakyat.
Seperti di Afrika Selatan, Dasar Apartheid diamalkan dari tahun 1948 sehingga 1994.
Bermaksud pemisahan kaum kulit putih dari kaum bukan kulit putih.
Oleh itu, perpaduan antara kaum adalah penting demi membina kesejahteraan hidup rakyat.
Peranan Kerajaan
Berprinsipkan kesejahteraan tiga kelompok utama yang berbeza bangsa & agama.
Perpaduan adalah teras utama dalam mengekalkan keamanan.
Konsep ini bertujuan melahirkan bangsa Malaysia yang berdaya saing dalam menghadapi cabaran arus globalisasi.
Perpaduan yang terjalin mewujudkan suasana yang aman & makmur.
Agensi-agensi kerajaan telah diwujudkan dalam membantu usaha & perancangan kerajaan dalam menyatukan masyarakat di Malaysia.
Berlandaskan konsep ini, rakyat Malaysia dapat terus hidup dalam harmoni.
Media Massa
Berperanan menyampaikan maklumat dan informasi.
Mampu membentuk serta mempengaruhi sikap & pandangan rakyat.
Menerapkan nilai-nilai positif kearah memajukan semangat perpaduan.
Internet - wadah penyebaran maklumat hari ini.
Peranan Masyarakat
Masyarakat berperanan penting bagi memastikan perpaduan dapat dicapai.
Setiap anggota masyarakat perlu ada keperibadian yang baik untuk menerima perbezaan antara satu sama lain.
Isu-isu seperti bangsa, adat-istiadat, kaum, & agama perlu difahami & diterima.
Masyarakat ialah agen terpenting dalam membentuk integrasi nasional.
British membahagikan setiap kaum dengan kerja yang telah ditentukan oleh mereka.
Peranan & status bagi kaum Melayu, Cina & India telah ditetapkan.
Wujud jarak sosial di antara kaum.
Segragasi berlaku kesan daripada dasar tersebut.
Melayu menetap di kampung sebagai petani & nelayan, Cina di kawasan bandar sebagai peniaga dan pelombong
.
Kaum India di estet.
2. Selepas Merdeka (Integrasi)
Proses untuk merapatkan masyarakat yang berbeza latar belakang, budaya dan cara hidup.
Bermatlamat utama untuk membentuk satu bangsa Malaysia yang beridentiti sendiri berpandukan Perlembagaan Persekutuan & Rukun Negara.

Masalah perkauman tetap menjadi isu yang serius.
Integrasi antara kaum memerlukan usaha yang berterusan dari semua pihak dalam menjadikan Malaysia sebuah negara unggul menjelang tahun 2020.
Rakyat Malaysia harus bersatu & bekerjasama.
Integrasi hanya dapat dicapai apabila rakyat bersedia menerapkan unsur-unsur asimilasi.
Malaysia mengutamakan integrasi dalam usaha memupuk perpaduan.
Perpaduan yang terjalin menjadikan negara ini unik kerana mampu hidup aman & damai.
Keharmonian serta pembentukan masyarakat yang sejahtera, bersatu & berwawasan akan membawa kepada masyarakat yang cemerlang, gemilang & terbilang.
Dalam konteks Malaysia, integrasi ialah proses mewujudkan identiti nasional dalam kalangan etnik yang terpisah dari segi budaya, agama & sosial.
4. Cabaran Dalam Membentuk Integrasi
Perasaan syak wasangka, perkauman, & diskriminasi boleh mencetuskan perpecahan.
Konflik masyarakat, kedudukan lokasi kelas, taraf pendidikan, kemahiran kerja, pendapatan, & budaya telah membatasi sosial,
Perbezaan sosioekonomi yang ketara menimbulkan perasaan hasad dengki.
Perbezaan budaya membawa kepada ketidaksefahaman sesuatu kaum.
Perbezaan taraf hidup membataskan komunikasi dan hubungan antara kaum,
1. Gagasan 1Malaysia
2. Penubuhan JPNIN
Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional ditubuhkan.
Dasar yang dirangka menjuruskan perpaduan & keharmonian masyarakat.
Contohnya seperti Dasar Pendidikan Negara, Dasar Kebudayaan Kebangsaan, & Dasar Ekonomi Baru.
Diperkukuhkan dengan kemunculan Rukun Negara.
3. Dasar-dasar Kerajaan
Memberi penekanan dalam bidang sosioekonomi.
Bertujuan mengawal tindak-tanduk politik melampau yang boleh memecah-belahn perpaduan rakyat.
Dasar-dasar baru seperti Dasar Pembangunan Negara, Dasar Wawasan Negara & Dasar Sosial Negara telah dibentuk.
Wawasan 2020 memantapkan lagi usaha menjadikan Malaysia negara maju dalam semua aspek.
Pelan Tindakan Perpaduan & Integrasi Nasional 2005-2010 diwujudkan bagi memupuk perpaduan melalui beberapa strategi:
a) Stratefi Persefahaman Politik
b) Strategi Keseimbangan Ekonomi
c) Strategi Sistem Pendidikan
d) Strategi Penggunaan Bahasa
e) Strategi Kepercayaan Agama
f) Strategi Kebudayaan
g) Strategi Integrasi Wilayah
h) Strategi Keselamatan
i) Strategi Pembangunan Kawasan
j) Strategi Penggunaan Tenaga Manusia
Sukan
Acara sukan boleh menyatupadukan rakyat.
Mewujudkan peluang & persekitaran bagi pergaulan serta interaksi sosial.
Melahirkan semangat patriotik.
Penyelidikan & Penerbitan Bahan Bacaan
Memperbanyakkan aktiviti penyelidikan.
Hasil kajian dapat digunakan untuk merancang strategi program berkesan.
Boleh dicapai dengan adanya penerbitan bahan bacaan.
Pemantauan Isu-isu Semasa & Konflik
Mewujudkan mekanisme pemantauan perpaduan secara berterusan.
Pengesahan perhubungan sosial perlu ditingkatkan agar pencegahan awal dapat dilakukan jika berlaku sebarang masalah.
Penubuhan PANEL & JPNIN
Membincangkan isu perpaduan & memainkan peranan yang lebih berkesan.
Bertindak sebagai penyelaras kepada agensi lain serta bertanggunjawab menasihati, melapor, & mendapat persetujuan Jemaah Menteri & Parlimen.
Aktiviti Perpaduan
Merangka program pemetaan perpaduan.
Kakitangan kerajaan, swasta & anggota masyarakat berperanan merubah aspek pengetahuan, sikap & kemahiran tentang perpaduan.
Sekolah - aktiviti berbentuk pendidikan boleh diintegrasi dalam bentuk kokurikulum dan kurikulum.
Memperkasa Sekolah Kebangsaan
Tidak menegenepikan proses penguasaan bahasa ibunda masing-masing.
Menyedarkan pelajar akan kepentingan berinteraksi antara golongan etnik.
Meningkatkan kebolehan sosial pelajar.
Sekolah Wawasan
Membina satu atau dua buah sekolah rendah yang baharu yang berlainan bahasa pengantar.
Pentadbiran dalam kawasan yang sama serta berkongsi kemudahan asas.
Memberi peluang kepada pelajar dari pelbagai kaum berinteraksi dalam pelbagai aktiviti tanpa menjejaskan status SJK yang sedia ada.
PLKN
Kursus latihan wajib selama tiga bulan secara berkhemah berasrama bagi remaja lepasan SPM.
Menekankan semangat muhibah serta bertolak ansur antara peserta tidak mengira kaum, bangsa & agama.
Membentuk perwatakan positif menerusi nilai-nilai murni yang diajar.
Melahirkan belia yang cintakan negara.
Lain-lain
Mewujudkan latihan dalam bidang komunikasi antara budaya.
Membuat pengauditan dasar-dasar kerajaan.
Mencipta satu etika tanggungjawab untuk rakyat Malaysia.
Penerbitan bahan bacaan mengenai kaum.
Rumah Terbuka
Amalan yang disambut hampir semua lapisan masyarakat.
Memupuk semangat kejiranan, perpaduan, persefahaman & mengeratkan hubungan tanpa mengira bangsa & agama.
Memberi peluang kepada ahli masyarakat untuk berkumpul.
Rukun Tetangga
Program berdaftar ditubuhkan oleh kerajaan.
Program sukarela bermatlamat membantu pembangunan setempat di negara ini.
Memberi peluang masyarakat berkenalan, bantu-membantu dalam menghadapi masalah bersama.
Aktiviti pada hujung minggu berbentuk kemasyarakatan untuk menggalakkan perpaduan.
Peranan NGO
Sebuah pertubuhan badan bukan kerajaan.
Badan bebas yang tidak terikat serta berfungsi sebagai wakil suara-suara masyarakat.
Memperjuangkan hak-hak masyarakat.
Terdapat banyak pertubuhan sah yang berdaftar di negara ini.
ABIM, MACMA, & Gerakan Belia 4B.
Dunia hari ini mengalami proses globalisasi ICT yang pesat.
Peranan NGO kini lebih ketara berbanding masa dahulu
Tidak terlalu taksub dalam perjuangan sehingga melampaui batas hidup bermasyarakat.
Bertanggungjawab & diplomasi ketika melakukan pekerjaan.
Tolak ansur serta tidak mementingkan diri sendiri.
TRANSFORMASI DARI SEGREGASI KE INTEGRASI
Full transcript