Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Den store fortellingen - Frelseshistorien i kristendom

Skapelse og syndefall - Fedrehistorien - Dommere og konger - Profeter
by

Erik Aarmo

on 11 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Den store fortellingen - Frelseshistorien i kristendom

Den store fortellingen - Frelseshistorien
Skapelse og syndefall
Skapelsesberetningen 1. Mos 1-2,3
Hvem skal lede?
Dommere og konger
Jesus fra Nasareth
Døpes av Johannes
Edenfortellingen 1.Mos 2,4-3,24
Bakgrunn: ca 450-550 f.kr., skrevet under eksiltid (Babylonia), likheter skapelsesmyter på andre språk (assyrisk, babylonsk, egyptisk, hetitisk, gresk+++). Viktig poeng: Sabbat (helligdagen),
beretning: kortfattet skjematisk, knapp, gjentagende, tydelig poeng,

Rytme: Gjentagelser, typisk i hebraisk poesi
Gud i sentrum, mennesket skapes sist
oppbygning:
1. Gud taler
2. Gud anerkjenner
3. Gud skiller
4. Gud gir navn
5. Dagen "telles ut"
Hendelsesforløp:
Dag 1 Lys
Dag 2 Himmel
Dag 3 Landjorda, plantene
Dag 4 Sol og måne
Dag 5 Fisk og fugl
Dag 6 Dyr på jorda, menneskene
Dag 7 Hvile for Gud, og for alle andre
bakgrunn: 900 f.kr,, likheter med andre orientalsk urtidskrøniker (frukthøst, paradiselv, magisk livsmiddel, slangen som motstander,
novelleform: kort fortellende tekst, få aktører, tydelig hovedtema, sterk symbolbruk,
Oppbygdning:
2:5-7 Gud skaper mennesket
2:8-17 Gud anlegger Edens hage og setter mennesket der
2:18-24 Gud skaper dyrene og kvinnen
2:25-3:7 Mennesket spiser av det forbudte treet
3:8-13 Gud holder forhør
3:14-19 Gud avsier doom
3:20-21 Mellomspill
3:22.24 Gud driver menneskene ut av hagen
Viktige momenter:
bara - hebraisk verb for 'å skape' (ut av ingenting)
"øde og om" = kaos og ødeleggelse
Gud skaper ved å tale - suveren skaperakt
Gud gir navn - temmer kaoset
Gud velsigner - reproduksjon
Om mennesket:
1. relasjonen til Gud
2. rollelikhet med Gud
3. mann og kvinne
4. råderett, forvalter
Naturvitenskap vs. Bibelen?
a. Evolusjon utelukker en Skaper
Syndefall
Synd - det som skiller Gud fra mennesket
Nåde - gjenoppretter forholdet
Segmenter:
1. planter, vann og jorddyrker
2. spiseforbud
3. mennesket bør ikke være alene
4. menneskets kunnskap
"Skyld-og-straff"-episoder:
- Edenfotellingen (1.Mos 2-3)
- Kain og Abel (1.Mos 4)
- Noah og storflommen (1.Mos 6-9)
- Babels tårn (1.Mos 11-12)
Viktige poenger i Edenfortellingen:

-En fortelling om hvorfor mennesket ikke lenger befinner seg i paradis

-synden kom inn i verden (men fortellingen gir ikke klart svar på hvor synden/slangen kom fra)

-synden er menneskets opprør mot Gud

-synd er både skjebne (arvesynd: noe man ikke kommer bort fra) og enkelthandlinger

-mennesket er både skapning og synder

b. Intelligent design/kreasjonisme utelukker evolusjon

c. Evolusjon og skapelse kan kombineres - ikke motsetninger
Ulike meninger:
Salme 139, 13-16
For du har skapt mine nyrer,
du har vevd meg i mors liv.

Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget.
Underfulle er dine verk, det vet jeg godt.

Knoklene mine var ikke skjult for deg
da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden.

Dine øyne så meg da jeg var et foster.
Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk form før én av dem var kommet.
Jeremia 1,4-5
Herrens ord kom til meg:
«Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg,
før du ble født, helliget jeg deg;
til profet for folkeslagene satte jeg deg.»
Andre tekster:
Job 10,11
Salmen 119, 73

Profeter
Guds talerør
Profeter med egne bøker i GT:
Jesaja
Jeremia
Esekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadja
Jona
Mika
Nahum
Habakkuk
Sefanja
Haggai
Sakarja
Malaki
Nåtid og fremtid
Gud minner om pakten
Jesaja 7

10 Herren talte igjen til Ahas og sa: 11 «Be om et tegn fra Herren din Gud, nede fra dødsriket eller oppe fra det høye!» 12 Men Ahas svarte: «Jeg vil ikke be om noe og ikke sette Herren på prøve.»
13 Da sa han: «Så hør da, Davids hus! Er det ikke nok at dere tretter mennesker, må dere også trette min Gud? 14 Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel. 15 Rømme og honning skal han spise inntil han forstår å forkaste det onde og velge det gode. 16 For før gutten forstår å forkaste det onde og velge det gode, skal det bli øde i landet til de to kongene du frykter. 17 Og over deg og ditt folk og din fars hus skal Herren la det komme dager som det ikke har vært siden Efraim skilte seg fra Juda – kongen av Assur.»
Abraham
Ibrahim og hans etterkommere
Novellen om Rut
Innvandrerkvinnen fra Moab som ble stammor til Kong David +++
Profeterer bl.a. om Messias....
Messias - "den salvede", skal bringe frelse og forløsning
Messias - den salvede
Fristes av djevelen - den første testen
Lærer, underviser, veileder
Vendepunkt: Hvem sier folk at jeg er?
Opprører, motstandsmann, radikal
Finalen: Død og oppstandelse
Biografi:
En ny himmel og ny jord
Livets to utganger?
Himmel: Evig liv med Gud
Helvete: Evig fortapelse
Hvilke beskrivelser av himmel og helvete kjenner du til?
Hva tenker du om dette?
Er dette viktig for deg?
- og hans etterkommere
Fedrehistorien i NT:
1. Løftene (A.s ætt) oppfylles
- i Jesus
- dåpen
- kirken
- lovede land = ny jord
2. Perspektiv på troslivet
-

Jesaja 42, 1

1 Se, min tjener, som jeg støtter,
min utvalgte, i ham har jeg min glede.
Jeg har lagt min Ånd på ham,
han skal føre retten ut til folkeslagene.

2 Han skriker ikke og roper ikke,
hans røst høres ikke i gatene.

3 Han bryter ikke et knekket siv
og slukker ikke en rykende veke.
Med troskap skal han føre retten ut.

4 Han skal ikke slukne og ikke knekkes
før han har satt retten igjennom på jorden.
Fjerne kyster venter på hans lov.

5 Så sier Gud Herren,
som skapte himmelen og spente den ut,
som bredte ut jorden og alt som spirer der,
som gir pust til folket på jorden
og ånd til dem som ferdes der:

6 Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd
og grepet din hånd.
Jeg har formet deg
og gjort deg til en pakt for folket,
til et lys for folkeslagene

7 for å åpne blindes øyne
og føre fanger ut av fengselet,
dem som sitter i mørke,
ut fra fangehullet.

8 Jeg er Herren, det er mitt navn.
Min ære gir jeg ikke til andre,
min lovsang ikke til gudebilder.

9 De første ting, se, de er kommet.
Nå forteller jeg noe nytt.
Før det spirer fram,
får dere høre om det.
metoder: under, tegn, lignelser, taler
Hvem er Jesus for enkeltmennesket ?
Kardinalpunkt - alt kretser rundt ham
Forbilde
Modell
Frelser (redningsmann) fra all synd
Oppfyller løftene fra GT
Dommer
1. Sam 10
1. Sam 17
1. Kong 3
1. Kong 6
1. Sam 16
1. Sam 15
2. Sam 11
Finn fedrene
Josef
Jakob
Isak
1. Mos 16-35
1. Mos 25-49
1. Mos 29-50
Hva kan du finne ut om disse personene? Foreldre, søsken, ektefelle, barn? Hendelser? Kjennetegn?
Jakobs kamp - 1. Mos 32,21-
Abrahams offer - 1. Mos 22
Isaks skal ha hustru - 1. Mos 24
Jakobs velsignelse - 1. Mos 27
Jakobsstigen - 1. Mos 28
Jakob og Laban - 1. Mos 29
Josef og brødrene - 1. Mos 37
Drømmetyder - 1. Mos 40
Josef møter brødrene igjen - 1. Mos 42
Ferdig med å lese?
Gjør repetisjonsoppgaver om messiasprofetier
Hvem sier dere at jeg er?
- Jesus
Messias
Frelser
Gud
Snekker
Rabbi (lærer)
Opprører
"Jødenes konge"
Helbreder
Full transcript