Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Klassisk Musikhistoria 600-1900-Talet

No description
by

Viktor Ekström

on 11 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Klassisk Musikhistoria 600-1900-Talet

Neumer dök upp omkring 800-talet och var den första notskriften (uttalas Nevmer). Neumerna visade egentligen bara om melodin skulle stiga eller falla - inte hur mycket eller hur länge man skulle sjunga en ton. Till en början fanns inga notlinjer, de kom först på 1000-talet.
Den tidiga musiken
Medeltiden (cirka 600-1450)
Under denna tid skapas den första notskriften som på så sätt starkt bidrar till den klassiska musikens födelse. I kyrkan använder man sig av vokal musik uppkallad efter gregorius den store. Gregoriansk sång är namen på musiken.
800
Renässansen (cirka 1450-1600)
Renässansen betyder "pånyttfödelse" och det var antikens ideal och synsätt som blev förebilden efter medeltidens "mörka" epok. Konsten och musiken skulle återspegla det mänskliga känslolivet, musiken blir på så sätt mer personlig.
600
Den sakrala musiken
Kyrklig musik kallas sakral musik (sakral=Helig)
Lugn och stillsam
Vokal
Enstämmig
Påven Gregorius den store satte upp regler för hur musiken skulle användas i kyrkan.
Den profana musiken
Det förekom även musik utanför kyrkan; hos rika adelsfamiljer och vid de furstliga hoven. Denna musik brukar kallas värdslig eller profan Musik.
Profan musik kunde vara instrumental dansmusik eller sång framförda av trubadurer eller gycklare som var kringvandrande spelmän och underhållare.
1000
1200
Under medeletiden var kyrkans makt stor. Den religiösa musiken hade då en stark dominans. Denna dominans blir svagare under renässansen och den icke religiösa musiken får mer utrymme. Dessa två olika stilar finns med under alla epoker och blir tillsammans det vi kallar idag klassisk musik. Rom och italien är centrum för kyrkan och blir även centrum för den tidiga musiken och kulturens utveckling.
1450
Kyrkans dominerande ställning börjar nu brytas. Detta gjorde att den icke religiösa (Profan) musiken får mer utrymme.
Den profana musiken fick även mer plats då den förekom hos rika adelsfamiljer och de furstliga hoven. Det var ofta gycklare, trubadurer och andra underhållare som spelade. En musikutbildning hörde nu till det normala i de rikare familjerna.
Klavikord
Cembalo
Kyrkans makt är stor under medeltiden och därför fick den religiösa musiken stort utrymme.
Vokal
Vokal musik är t.ex en kör utan instrument. För att det ska räknas som vokal musik får det inte vara några instrument med.
Gregorius sades ha skrivit alla kyrkliga verk ensam, till hjälp hade han en duva på axeln som viskade melodierna i hans öra. Gregorius har sammanställt materialet, en stor prestation bara det.
Enstämmig
Är endast en stämma. Trots detta kan det vara flera som sjunger. kallas även unisont.
Flerstämmigt började användas efter 1000-talet
det är då flera stämmor med i musiken. flera personer som sjunger olika toner, tillsammans bildar de en mer levande klang.
Lugn och stillsam
Sången skulle leda till meditation och djupsinne, man gick inte till kyrkan för att lyssna på musik.
Medeltiden
600-1450
Renässansen
1450-1600
1450
1500
1600
Musiken blev mer subjektiv (personlig) än tidigare. Kompositörerna skrev i mer personliga stilar. Man började intressera sig för det klangliga i musiken och man använde sig i större utsträckning av instrument (även i kyrkan). nya instrument som klavikordet och cembalon, föregångare till till pianot.
1526-1594
Giovanni Pierluigi da Palestrina
italiensk tonsättare av i huvudsak sakrala verk. Han tillhörde, och var tongivande inom, den romerska skolan.
1548-1611
Thomás Luis de Victoria
1440-1521
Josquin des Prez
1505-1585
Thomas Tallis
e
Engelsk kompositör och kyrkomusiker. han intar en betydande plats och räknas bland de främsta av landets tidiga tonsättare.
1570-1620
Vittoria Aleotti
italiensk nunna i Augustinorden och kompositör under renässansen. Hon är den första kvinnliga kompositör av sakral musik vars alster kom i tryck (1593).
Barocken
1600-1750
1600
1700
1750
Sammanfaller med den period som brukar kallas stormaktstiden. Detta ledde till stor oro i Europa. Det var viktigt att visa sin makt, hur mäktig man var, som furste eller som stat.
Detta påverkade allt från palats man byggde, klädmodet samt konst och musik. Typiskt för barockmusiken blev alltså verk som ville visa något storslaget, som makt, rikedom och skönhet. Musiken blev därför väldigt storslagen, pampig och rikt utsmyckad.
Nya drag i musiken.
Musiken var beställningsverk av antingen kyrkan eller en furste. Kompositören fick på så sätt anpassa sin musik till ändamålet, t.ex. en kunglig fest eller en kyrklig storhelg.
Kompositörerna jobbade med att få sin musik förstådd av åhörare. De ville att musiken skulle förmedla känslor som glädje, sorg, ilska, vemod etc. Man gjorde detta genom att använda sig av kontraster.
Olika sätt att få fram kontraster kunde vara.
Växelspel mellan starkt och svagt
Solo/Tutti
Modulationer
Dissonanser
Det skrivs ännu mer musik för instrument. Föregångsland är Italien och nuvarande Tyskland. Dur och moll växte fram, samt att den värdsliga och kyrkliga musiken blev allt mer jämbördig.
Under barocken föddes även Generalbasen, ett sätt att skriva ackord på. Man använde sig utan siffor under notbilden, dessa siffor angav ackordets toner.
Hoven blev en betydande roll för den värdsliga musiken. Furstarna hade ofta ett hovkapell av sångare, skådespelare kompositörer och instrumentalister. all musik skedde på hoven eller i kyrkan, inget offentligt.
Operan och solokonserten
En av de viktigaste nyheterna i början av 1600-talet var att den dramatiska scenmusiken blev populär. Detta resulterade i att operan växte fram som ny musikform.
Detta var ett verk för orkester och ett soloinstrument. Solokonserterna hade alltid tre st satser. Snabb - Långsam - Snabb. Soloinstrument var t.ex. violin eller flöjt.
Antonio Vivaldi 1678-1
741.
"Röde prästen" Italienar
e
, han skrev över
400 konserter. Han var p
räst (och rödhårig)
därav namnet "Röde prä
sten". Han är mest
käns för sitt verk "De fy
ra årstiderna" (Le
quattro stagioni) som ha
r violin (fiol) som
solointrument.
Johan Helmich Roman
1694- 1758
Den mest kände Svensk
a kompositören
under barocken. Han g
av upphov till
bland annat Drottning
holmsmusiken.
Uppträdde redan vid sj
u års ålder inför
hovet som violinist.
Johann Sebastian Bach 1685-1750
En av musikens största kompositörer. född i Eisenach i nuvarnade Tyskland. Blev föräldralös vid tio års ålder.
Maria Barbara var Bachs första fru, de fick tillsammans sju barn. Kort därefter blev han hovorganist hos hertige Weimar. Sade till slut upp sig när han inte fick den tjänsten han ville ha. Han fick pga detta sitta i fängelse i en månad. Större delen av sitt liv var Bach anställd som kompositör av adeln eller kyrkan.
Frun dog och bach gifte om sig. Fick ytterligare 13 barn varav nio överlevde till vuxen ålder. Tre av hans barn blev kända tonsättare inom mellanepoken rokokon. ca 1725-1770
1723 fick Bach tjänst
i Leipzip i
Thomaskyrkan
där
h
an stannade till sin
död. Han levde ett en
kelt liv. isolerad från
omvärlden, han var i
nte brömd så länge
han levde. I hans tjän
st ingick
undervisning, kompo
nera ny musik till
varje gudstjänst. På sö
ndagar spelade han
orgel och ledde kören
och orkestern.
Bach dog näst intill bortglömd. Hans musik ansågs gammalmodig och inte det minsta modern. 80 år senare fick han den status han har idag. Med bachs död dog också barocken.
Kända verk av J.S Bach:
Johannes- och Matteuspassionen
Brandenburgkonserterna
Toccata och Fuga i D-moll
Fyra Orkestersviter (bl.a. Air ur orkestersvit 3
Georg Friedrich Händel 1685-1759.
Föddes samma år som Bach i Halle i nuvarande Tyskland. Juriststuderande tills musiken tog över. Skrev vid 20 års ålder sin första opera. Framförallt känd för sina operor.
Händel Flyttade till England.
Han blev där
allas favoritkompositör. Han
tyckte väldigt
mycket om teater och starta
de olika
operahus som alla gick i kon
kurs. Han hörde
under sin livstid till de inter
nationellt mest
erkända kompositörer i eur
opa.
Han skrev en del kyrkomusik. Det mest kända idag är Oratoriet Messias (med hallelujakören) andra viktiga verk är Watermusic och Royal Firework.
Gruppuppgift
Ni ska i grupper ta reda på fakta om barocken i följande kategorier.
Grupp 1: Ta reda på vilka kompositörer det fanns under barocken, samt information kring dem.
Grupp 2: Vad hände musikaliskt under barocken?
Grupp 3: Hur såg samhället ut under barocken?
Wienklassicismen
1770-1830
1770
1800
1830
Förnuft, Klarhet, Logik och utveckling var honnörsord. Andra delen av 1700-talet var upplysningens tidervarv.
1830
1900
1920
Romantiken
1830-1920
Wienklassicismen är framförallt instrumentalmusikens epok, trots att det är den italienska operan som dominerar världens musikliv.
Symfonin
Sonaten
Kvartetten
Och även tre av musikhistoriens jättar-
Haydn
Mozart
Beethoven
Symfonin
En orkester spelar en symfoni -4 satser.
Sonat
Ett instrumentalstycke för 1-2 instrument, t.ex. piano och violin. En sonat består av 3-4 satser.
Kvartett
4-5 musiker spelar t.ex. en stråkkvartett, pianokvintett, blåskvintett etc. Även här 4 satser
En av musikhistoriens viktigaste epoker. Musiken skulle vara enkel, underhållande och dekorativ. Konsertväsendet uppstår runt 1700-talet. Fler och fler konserthus byggdes under denna tid. Namnet Wienklassicismen kommer av att de tre tonsättarna som är kända från denna tiden då var verksamma i Wien
Joseph Haydn (1732-1809)
Föddes i österike, var verksam i Ungern och i Wien. Var anställd som hovkompositör i 29år hos en furste i Ungern. Vid furstens död blev haydn en "fri man" och jobbade därefter som frilandsmusiker. Brukar räknas som Wienklassicismens grundare och har stor del i symfonins utveckling.
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Föddes i Salzburg, Österike. vid tre års ålder visade han extraordinära talanger i att spela klaver och violin. Även Mozarts syster var ett så kallat underbarn. De båda blev väldigt populära bland hoven och det fick stor uppmärksammhet. Efter att pappan visat upp dem fick de sedan turnera i 3 ½ år. De reste då runt i stora delar av Europa.
Redan som ung tonåring komponerade han sina första symfonier. Han blev under sin uppväxt undervisad av sin far, han gick alltså inte i skolan. I vuxen ålder flyttar Mozart till Wien. En hektisk period påbörjas med att han får mycket kompositionsbeställningar och gör många konserter.
Kända verk som Mozart skrev är bla. Figaros bröllop och Trollflöjten. Trollflöjten skrev han sista året innan sin död. Under de sista åren slutade Mozart att ge konserter och hans familj fick svårt med ekonomin. När han dör 35 år gammal har familjen inte råd att bekosta begravningen. Han slängs i massgrav.
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Precis som Mozart var Beethoven även han ett underbarn, dock inte av lika stora mått som Mozart. Beethoven träffade Mozart för att ta lektioner av honom, men får hastigt åka hem igen då Beethovens mor går bort. Vid 19 års ålder blir han föräldralös och får ta hand om sina två yngre bröder.
22 år gammal flyttar Beethoven till Wien, detta efter Mozarts död. Blir väldigt populär och vinner gång på gång pianodueller. Han ansågs även vara jämnlik med adeln. Beethoven ville vara fri och såg sig inte som en anställd musiker. Man brukar säga att han var den förta fria musikern.
vid 30 års ålder börjar Beethoven bli döv, isolerar sig för att försöka dölja sitt handikapp. Detta resulterar till att han blir allt mer hårdhänt med pianot för att höra sig själv spela, han blir även sur och vresig. Trots sin dövhet komponerar han mer än nånsin och blir mer och mer uppskattad av Wienpubliken. Vid uruppförandet av den sista och nionde symfonin var han helt döv.
Hans stil var kraftfull och egen. Han tog inte åt sig av vad andra tyckte om hans musik utan skrev som han själv ville. Till skillnad från Mozart skrev Beethoven nästan uteslutande instrumentalmusik.
När industrialiseringen började i västeuropa i slutet av 1700-talet kom romantiken som en naturlig kontrast på 1800-talet. Man började söka sitt naturliga ursprung och vände sig mot upplysningstidens förnuftstro.
Man intresserade sig mer för naturen och av det okända, det oändliga. Människan blir här bara en liten del av alltet.
Industrialismen
Folk flyttar in till städerna, teater, musik och konst når därför fler människor. Den romantiska människan längtar till en värld utanför sin egen. Fly från verkligheten
Franz Schubert (1797-1828)
Schubert var wienare under hela sitt korta liv, levde ett bekymmersamt liv, jämt utan pengar och ofta sjuk. Trots hans korta liv hann han med att skriva mycket musik, b la 600 sånger, 9 symfonier och militärmarcher.
[Österrike]
Felix Mendelssohn (1809-1847)
Bröllopsmarch ur En midsommarnattsdröm, Det var Mendelssohn som "återupptäckte" den bortglömde J. S. Bach.
[Tyskland]
Jaget blir det centrala när man skapar. Man sätter sig själv i centrum. Det är de egna upplevelserna, känslorna och tankar som styr skapandet.
De första fria konstnärerna dyker upp, tonsättarna slipper i stor utsträckning att skriva beställningsverk eller tillägna sina verk till någon furste, dylikt. De försörjer sig nu genom att sälja sina verk till t.ex. orkestrar, de ger konserter och turnerar. De publicerar även sina verk hos de många musikförlag som växer fram.
De klassiska formerna inom musiken utvecklas, fördjupas och antar större proportioner, i övrigt händer inget revolitionerande. Den störta utvecklingen sker i sättet att hantera ackord och stora klanger. Man blir mer avancerad och djärvare då man flyttar sig genom tonarter på ett sätt man tidigare aldrig vågat göra.
Operan utvecklades till fulländade musikdramer genom b la Wagner och Verdi. Dessutom blev pianot väldigt populärt som heminstrument för borgarklassen.
Nationalromantiken
Under romantiken kom intresset för det folkliga, det nationella att bli starkt. Denna strömning kallas nationalromantike. Norrmannen Edvard Grieg använde sig av folkmusikaliska drag från Norge (b la med verk som Peer Gynt).
Richard Wagner (1813-1883)
Var den tonsättaren som mest bidrog till att musiken blev allt djärvare harmoniskt. Skrev uteslutande verk för scenen (operor). Viktigaste verk. Nibelungens ring (4 operor)
[Tyskland]
Johann Strauss d.y. (1825-1899)
Wienarevalsens mästare "An der shönen blauen Donau".
[Österrike]
Frédéric Chopin (1810-1849)
Föddes i Polen men levde större delen av sitt liv i Paris. Skrev musik enbart för pianot. Hans musik passade bäst i det lilla formatet, gärna i de aristokratiska salongerna. Skrev bl a Nacturne i Eb-dur. Dog ung, endast 39 år gammal, i lungsot.
Peter Tjajkovskij (1840-1893)
Tonsättare som skrev mycket balletmusik. Begick självmord. Kända verk: Svansjön, Nötknäpparsviten
[Ryssland]
Giuseppe Verdi (1813-1901)
Italiens största operakompositör. Operan Aida (Triumfmarsch)
Edvard Grieg (1843-1907)
Norge... Per Gynt (Morgonstämmning)
Senromantiken
Senromantiken är en fortsättning av romantiken. Orkestrarna blev större, och nya musikverk skrevs med ibland utomjordiska teman. Man experimenterade med nya instrument och klanger.
Den sakrala musiken börjar bli flerstämmig, och lånar ofta in melodier från den profana, medan allt färre verk är påverkade av den gregorianska sången. polyfonins utveckling börjar ta fart och utvecklas till stora kompositioner.
Sommar- Antonio Vivaldi
Tydliga kontraster i denna är svagt och starkt
Växelspel mellan de olika musikerna.
George Fredric Händel - Water Music
Kontrasterna i musik är till stor del olika sektioner som växlar mellan varandra.

Sektioner, t.ex
Blåsinstrument.
Träblås/Brass
Stråk
Slagverk
Full transcript