Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ELASTISIDAD ND DEMAND AT SUPLAY

No description
by

jennifer ablan

on 17 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ELASTISIDAD ND DEMAND AT SUPLAY

ELASTISIDAD NG DEMAND AT SUPLAY
Konsepto ng Elasticity
Tumutukoy ito sa reaksyon ng isang bagay sa nailapat na pwersa. Ang elasticity sa ekonomiks ay ang reaksyon ng piling mga variable na ekonomiko sa mga impluwensya ng ilang kaganapan sa ekonomiya. Ang impluwensya ng mga kaganapan sa ekonomiya ang tinutukoy na ""pwersa"" sa physics. Interes ng ekonomiks na malaman kung sensitibo ba o hindi ang mga variable na ekonomiko sa mga piling kaganapan sa ekonomiya. Dito ibinabatay ng pamahalaan ang ilan sa mga patakarang pang ekonomiya.
Elastisidad ng Demand

Sinusukat ng elastisidad sa presyo ng demand (price elasticity of demand sa Ingles) ang pagkasensitibo ng dami ng deman sa pagbabago sa presyo. Ito ay makikita sa ekwasyon:
EP=(%ΔQ)/(%ΔP)
kung saan ang EP ay ang elastisidad ng presyo, Q ang dami ng demand at P ang presyo. (Ang "Δ" ang Griyegong letrang delta na nagsasaad ng "pagbabago sa".)
Ang elastisidad ng presyo ay karaniwang negatibong numero (negative number). Habang tumataas ang presyo ng isang produkto, bumababa ang dami ng demand nito.
Kapag ang elastisidad ng presyo ay higit pa sa 1, sinasabing ang demand ay price elastic dahil ang pagbawas sa porsiyento ng dami ng demand ay mas mataas nsa porsyento ng taas ng presyo. Halimbawa nito ay kapag tumaas ang presyo ng sapatos, mas malaki ang bawas sa dami ng bibili ng sapatos kaysa sa tinaas ng presyo. Kadalasan, ang elastisidad ay base sa dami o pagkakaroon ng mga kapalit ng produkto. Sa halimbawa, maaring kapalit ang sandalyas sa sapatos. Tumaas man ang presyo ng sapatos, maghahanap na lamang ng kapalit ang karaniwang konsumer sa sapatos.
Kapag ang elastisidad ng presyo ay mababa pa sa 1, sinasabing ang demand ay price inelastic. Ang mga produktong may ganitong elastisidad sa presyo ay kadalasang wala o mahirap mahanapan ng kapalit. Halimbawa ay bigas o tubig. Kahit na ano pa man ang taas ng presyo sa singil sa tubig, kakaunti lamang ang bawas sa pagkonsumo ng tubig dahil ang tubig ay isang pangangailangan sa araw-araw na buhay at wala itong katumbas na kapalit.
Dalawang Tuon ni Alfred Marshall sa Elasticity ng Demand
1. Ang elasticity ng demand ng mamimili para sa tapos na produkto.

2. Ang elasticity ng demand ng bahay kalakal para sa mga salik ng produksyon.


Pareho niyang sinuri ang impluwensya ng pagbabago ng presyo sa demand. Tinawag niya ang buong konsepto na price elasticity ng demand.


Formula :
Ang price elasticity ng demand ay ang porsyento ng pagbabago ng dami ng demand naiimpluwensyahan ng porsyento ng pagbabago ng presyo. Ang porsyento ng pagbabago ang sinasabing laki o liit ng pagbabagong nagaganap sa demand o presyo. Naitatakda ang price elasticity ng demand na tinatawag na coefficient ng price elasticity ng demand. Ito ang E(d) sa pormula.

Mapupuna na sensitibo ang dami ng demand sa pagbabago ng presyo. Ang porsyento ng pagbabago nito ay mas mataas sa porsyento ng pagbabago ng presyo. Sa maliit na pagbabago ng presyo, malaki ang pagtaas ng demand. Sa ganitong kaayusan, ang price elasticity ng demand ay maituturing na elastic. Ang absolute value ng coefficient ng price elasticity ay mataas sa 1. May mga palatandaan sa pagiging price elastic ng demand:
- Marami ang substitute ng isang produkto.
- Marami ang gamit ng isang produkto.
- Malaki ang proporsiyon sa badyet ng gastusin sa produkto.
- Luxury item o hindi ito pangangailangan(necessity).
Elastisidad ng Suplay
Matapos mabuo ni Marshall ang konsepto ng elasticity ng demand sumunod nanabuo ang elasticity ng demand. Tuon dito ang pagsukat sa price elasticity ng suplay.
presented by:
jennifer ablan
rizajoy soliman
peter ardieta
to :
Sir Christopher Castillo
Full transcript