Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sähköinsinöörikilta ry - Kähmintäiltama 2013

No description
by

Aleksi Kestilä

on 25 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sähköinsinöörikilta ry - Kähmintäiltama 2013

Sähköinsinöörikilta ry - Kähmintäiltama 2013
KILTA
Sähköinsinöörikilta ry
on Oulun Yliopiston Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan sähkötekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan opiskelijoiden yhdistys. Sitä pyörittävät
hallitus ja toimihenkilöt
. Toiminnassa ovat mukana myös pienryhmäohjaajat ja kilta-aktiivit, jotka hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden ohella ovat
järjestämässä tapahtumia
ja killan toimintoja.

Killan tarkoituksena on yhdistää
sekä oman alan opiskelijoita, että pitää yhteyttä myös muihin kiltoihin Oulussa, sisarkiltoihin muualla Suomessa ja myös Euroopan sisällä.

Kilta
ei ole mikään byrokratian kukoistuspaikka
, vaan siellä on sinunkin helppo saada äänesi kuulumaan! Kilta-aktiivina
pääset tekemään yhdessä
muiden opiskelijoiden kanssa mukavia "töitä" mm. järjestämällä kiltalaisille tapahtumia ja vaalimaan killan etuja ja perinteitä. Puhumattakaan
kaveripiirin laajenemisesta
toimintakauden aikana!
HALLITUS
21 § Hallituksen tehtävät
Killan hallituksen tehtävänä on:

valvoa killan etua ja mainetta,
toimia killan toimeenpanevana elimenä,
laatia ja esittää vaalikokoukselle ehdotus seuraavan toimikauden toimintasuunnitelmaksi,
laatia ja esittää vaalikokoukselle ehdotus seuraavan toimikauden talousarvioksi,
laatia ja esittää vaalikokoukselle ehdotus seuraavan toimikauden hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden toimenkuviksi,
laatia ja esittää toimintakertomus toimikaudestaan seuraavan vuoden vuosikokoukselle,
valmistella muut killan kokouksissa käsiteltävät asiat,
asettaa tarvittaessa toimikuntia,
hyväksyä killan uudet jäsenet kunniajäseniä lukuunottamatta ja pitää killan jäsenistä jäsenrekisteriä.
PUHEENJOHTAJA
Puheenjohtajan tehtävänä on:

johtaa killan toimintaa,
valvoa killan kokousten ja hallituksen kokousten päätösten täytäntöönpanoa sekä
johtaa puhetta hallituksen kokouksissa ja killan kokouksissa lukuunottamatta kokouksia, joissa päätetään tilintarkastajien valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta tai vastuuvapauden myöntämisestä sikäli kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa.

Lisäksi Puheenjohtajan 2013 tulee:
Edustaa kiltaa kunnialla kaikissa tarvittavissa tilaisuuksissa sekä näyttää mallia kiltalaisille, erityisesti fukseille, olemalla killan arvostetuin henkilö sekä suvereeni keulakuva.
Pitää huolta, että toimintasuunnitelma toteutetaan
Olla killan komein nainen/kaunein mies
Pitää yllä arvokkaita yhteyksiä sähkö- ja tietoliikennetekniikan osastoihin yhdessä varapuheenjohtajan kanssa
Pyrkiä ylläpitämään ja kehittämään kumulatiivisten puheenjohtajien toimintaa
Pitää yllä hyviä suhteita erityisesti muihin Oulun teekkarikiltoihin, sisarkiltoihimme sekä teekkarihenkisiin yhdistyksiin
SIHTEERI
• Pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa
• Pitää pöytäkirjaa killan kokouksissa
• Huolehtii killan kirjeenvaihdosta
• Huolehtii killan arkistosta
• Pitää yllä jäsenrekisteriä
• Ilmoittaa uusien jäsenten sähköpostiosoitteet serverin ylläpitäjille
• Pitää huolta kiltahuone-accessien ja kiltaanliittymislomakkeiden riittävyydestä kiltahuoneen postilaatikon lähellä ja kiltahuone-access – anomuskaavakkeiden viemisestä vahtimestarille Tietotaloon
• Istuu pj:n polvella
• On killan toiseksi kaunein mies/komein nainen.
• Tietää, mistä löytyy F7
• Tietää, mikä on copy-paste
• Käyttää tarvittaessa apumuistia
• Huolehtii kiltalehtien toimittamisesta kirjaston vapaakappalekokoelmaan ja lukukappaleiden säilytyksestä
RAHASTONHOITAJA
• Rahastonhoitaja hoitaa killan taloutta, kirjanpitoa ja kalustoluetteloa
• Rahastonhoitaja laatii ehdotuksen seuraavan kauden tulo- ja menoarvioksi
• Rahastonhoitajan tulee tilikauden päätyttyä antaa tilit päätettyinä hallitukselle viimeistään helmikuun aikana ja muulloinkin, joko toimesta erotessaan tai killan hallituksen sitä vaatiessa
• Käy pankissa hoitamassa killan raha-asioita
• Huolehtii budjetissa pysymisestä
• Hoitaa killan tilejä ja arvopaperiasioita
• Maksaa laskut ajallaan
• Tekee ja toimittaa veloitettavat laskut
• Katsoo, että saatavat tulevat maksetuksi ja tarvittaessa perii ne!
• Pitää hallituksen ajan tasalla killan taloustilanteesta
(välitilinpäätökset, paljonko tilaa kussakin budjetissa jne.)
TIEDOTUSVASTAAVA
• Tiedottaa killan tapahtumista, kokouksista, päätöksistä ja asioista killan jäsenille
• Käyttää viestintäkanavina killan sähköpostilistoja, ilmoitustauluja, koti-
ja Facebook-sivuja sekä IRC-kanavaa
• Kirjoittaa ja lähettää sähköpostina viikoittain killan viikkotiedotteen,
johon kerää informaatiota mm. killan tapahtumista, kokouksista sekä
tulevista tenteistä
• Päivittää killan kotisivuja ainakin uutisten ja tapahtumien osalta sekä
huolehtii ilmoitustaulujen sisällöstä
• Parantaa tiedotusta ja killan keskustelukulttuuria
• Pitää yhteyttä oululaisten teekkarikiltojen, OTYn, OYY:n sekä muiden
Oulun yliopiston kiltojen tiedotusvastaavien kanssa
• Toimii killan pää-äänenkannattajan, kiltalehtemme Sinssin päätoimittajana huolehtien lehden korkeasta, copy-pastettomasta linjasta, sekä lehden ilmestymisestä ajallaan
• Tarkistaa sähköpostiviestien otsikoinnin oikeellisuuden ennen lähettämistä
• Edistää ja harjoittaa oraalista kanssakäymistä
KILTAMESTARI
Kiltamestarin tulee järjestää ainakin seuraavat tapahtumat:
• Kaamoksen Kaatajaiset & Ympärihiihdot
• Pikkujoulut marras-joulukuussa
• Saunailtoja
• Lisäksi tapahtumia sopimuksen mukaisesti Dionessa

Kiltamestarin tulee tarvittaessa valvoa ja toimia osana järjestävää tahoa seuraavissa tapahtumissa:
• Hallituksenvaihtosauna vuodenvaihteen jälkeen (vanha hallitus järjestää HV-saunan)
• SIK&OTiT&Blanko - hallitussauna tammi-helmikuussa
• Opetuksenkehittämisseminaari
• Fuksisitsit
• Wappuinfo
• Fuksi-info

Kantaa kiltamestarin takkia ylväästi harteillaan edustaessaan kiltaa
aina pukukoodin sen salliessa.
EXCURSIOMESTARI
Järjestää yhdessä reissumiehen kanssa seuraavat excursiot ja toimii niillä matkanjohtajana:
• Kotimaanpitkä
• Fuksicursio syksyllä (yhdellä tai useammalla bussilla)
• Nöyryyttää ja dissaa itseään julkisesti

Lisäksi toimii Teekkarivastaavan vasempana
kätenä Sähköpäivien järjestelyissä
FUKSIVASTAAVA
Säännöissä: ”Fuksivastaava huolehtii uusien jäsenien perehdyttämisestä killan henkeen, perinteisiin, toimintaan ja yleisiin akateemisiin tapoihin.”
• Osallistuu fuksijaoksen toimintaan (mm. lumenveistokisat, fuksisuunnistus)
• Jakaa tehtäviä myös fuksipaimenelle

Kevät:
• Osallistuu pienryhmäohjaajien valintaan
• Järjestää fuksisitsit ja fuksiseminaarin sekä Wappu-infon
• Wappuna vastaa, että kaikki fuksit tietävät olla oikeaan aikaan oikeissa
paikoissa
• Ohjeistaa fuksit fuksijäynäkisoihin teekkarivastaavan kanssa
• Jakaa syksyn uudet fuksit pienryhmiin

Syksy:
• Vastaa killan puolesta pienryhmäohjaajien toiminnasta
• Vastaanottaa fuksit ja tutustuttaa heidät kiltaan sekä sen toimintaan pienryhmäohjaajien avustuksella
• Aktivoi fukseja mukaan toimintaan omalla esimerkillään
• Järjestää fuksi-infon
• Osallistuu fuksicursiolle ja tarvittaessa toimii excursiomestarin apuna sen järjestämisessä
• Ohjeistaa fuksit pikkujoulunäytelmän tekoon
OPINTOVASTAAVA
Säännöissä: Hoitaa opiskeluun liittyviä kysymyksiä ja valmistelee aloitteita opiskelujen tarkoituksenmukaiseksi kehittämiseksi.
• Toimii yhdyssiteenä killan ja osastojen välillä
• Osallistuu osastojen koulutusohjelmatoimikunnan kokouksiin killan
edustajana yhdessä opintovastaavan apulaisen kanssa ja informoi
jäsenistöä tärkeistä asioista
• Edustaa kiltaa tarvittaessa erilaisissa osastojen työryhmissä
• Osallistuu mahdollisten abi-rekrytapahtumien järjestelyihin
• Osallistuu OTYn TeKoLupin palavereihin
• Osallistuu OYY:n KOPO-valiokunnan toimintaan
• Järjestää Opetuksenkehittämisseminaarin/palautepäivän ja
Proffasitsit yhdessä osastojen, kiltamestarin, opintovastaavan apulaisen
sekä mahdollisesti OTiT:n kanssa
• Järjestää Abipäivien osastojen ständiä yhdessä opintovastaavan apulaisen kanssa
• Järjestää Opintosuuntainfo by kilta –tapahtuman
• Huolehtii, että kiltalaisten ääntä kuullaan opintoasioissa yliopiston rakennemuutoksen edetessä
KUNINGASJUOTTAJA
• Toimii Sähköinsinöörikilta ry:n Elektroniikkakerhon vetäjänä yhdessä juottajan ja apujuottajien kanssa
• Edistää ja koordinoi kerhon uusien projektien kehitystyötä
• Huolehtii kerhon komponenttikaappien päivityksestä
• Järjestää ainakin Elektroniikkakerhon Wappusaunan ja pikkujoulut
• Vaalii Elektroniikkakerhon perinteitä ja
mainetta
• On toiminnassaan jämerä ja tinatessaan
vaikuttaa jämerältä
SUHDEVASTAAVA
• Vastaa yrityssuhteiden ylläpitämisestä
• Hankkii mainokset, kannatusjäsen- sekä sponsorisopimukset

Suhdevastaavan tärkein työkalu on puhelin. Sitä tulee käyttää aktiivisesti ja häikäilemättömästi haalarimainosten ja erinäisten sponsorisopimusten hankkimiseksi esim. killan tapahtumille. Hyödyntää killan jäsenten suhteita. Aloittaa työt heti eikä 15. päivä.
TEEKKARIVASTAAVA
Pitää yllä killan vanhoja perinteitä sekä vaalii teekkarikulttuuria. Koordinoi killan osallistumista erilaisiin teekkarihenkisiin tapahtumiin.
• Kokoaa Oulun Yliopiston Koneinsinöörikillan järjestämään laskiaismäkeen killan edustusjoukkueet sekä vastaa laskuvälineen rakentamisesta Modified-sarjaan. Teekkarivastaava myös huolehtii laskiaisen etkosaunan järjestämisestä
• Kokoaa joukkueen Oulun Teekkariyhdistyksen keväällä järjestämiin paikallisiin jäynäkisoihin
• Koordinoi killan Wappuna tekemää tempausta
• Toimii mahdollisten Kauden korkkajaisten tai vuosijuhlien
järjestelytoimikunnan päävastaavana
• Järjestää Sähköpäivät syksyllä Oulussa
• Osallistuu OTYn tempaus- ja kulttuuritoimikunnan toimintaan
Full transcript