Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Jordens sårbara platser - Orginal Ann-Sophie Mårtensson

No description
by

And Bjo

on 19 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Jordens sårbara platser - Orginal Ann-Sophie Mårtensson

Sårbara platser
2010 drabbades Haiti av en jordbävning som dödade över 200 000 människor.
Haiti, som är ett av världens fattigaste länder, är mycket beroende av hjälp från andra länder, FN, och hjälparbetare för att kunna bygga upp landet igen.
2011 kom en tropisk orkan med en koleraepedemi som medförde nya problem.
Sahel är namnet på det torra område som ligger söder om Sahara.
Ständig vattenbrist
Med jämna mellanrum drabbas landet av svårt torka.
2012 drabbades 18 miljoner människor av torkan i Västafrika.

Jordbävning i Chile 2014
Tsunami - Kärnkrafthaveri - strålning
Fukushimaolyckan var en allvarlig olycka som inträffade vid kärnkraftverket i Fukushima i Japan.
Olyckan inträffade 11 mars 2011 på grund av en mycket kraftig jordbävning som orsakade en tsunami.
Då översvämmades kärnkraftverket och elsystemet slogs ut.
Nära 200 000 människor evakuerades för att undkomma det radioaktiva utsläppet.
Efter olyckan stängdes kärnkraftverket

Vulkanutbrott
Eyjafjallajökull är en vulkan på södra Island.
Den 20 mars och 15 april 2010 hade vulkanen utbrott som orsakade stora störningar på flygtrafiken i Nordeuropa.
Över 7 miljoner människor som var utomlands kunde inte flyga hem.
I andra delar av världen ställer detta till större problem
Den 26 december 2004 inträffade en jordbävning i havsbottnen väster om Sumatra i Indiska oceanen.
Den gav upphov till en stor tsunami som orsakade enorm förödelse.
Omkring 230 000 människor dog.
Värst drabbades Indonesien, Thailand, Sri Lanka och Indien.
Tsunamin nådde ända till Afrikas östkust.
Förklaringar till att så många omkom är:
stränderna var upprensade från träd som hade kunnat bromsa vågen
korallreven till havs, som bryter av vågorna utanförkusten, hade skadats av dynamitfisk, tursim och bekämpningsmedel från jordbruket
det fanns inga varningssystem
Tsunamin 2004
Stormar
Gudrun, januaristormen 2005,
Stormen orsakade på 4–5 timmar de mest omfattande skogsskadorna på ca 100 år i Sverige.
Minst 14 personer miste livet, och ett stort antal olycksfall inträffade.
Tre veckor efter stormen var 10 000 hushåll utan el.
Stort problem i andra delar av världen, litet i Sverige
Cykloner och orkaner
Katrina är den tropiska cyklon som orsakat mest förödelse i USA:s historia.
Andra drabbade länder är länder i sydost Asien som Filipinerna, Indonesien, Thailand

Sårbar plats
Stor risk för naturkatastrofer i det området
Det kan orsaka stora skador med svåra konsekvenser för befolkningen.
I rika länder finns ofta resurser så att man genom planering och förebyggande arbete kan minska skadorna av tex en jordbävning.
Många fattiga länder finns i de områden som ofta utsätts för naturkatastrofer.
Jordbävning
Många av dödsfallen vid en jordbävning orsakas av nedrasade byggnader, bränder och liknande.
I rika länder har har byggtekniken utvecklats så att man lärt sig att bygga hus, broar, vattenledningar på ett sådant sätt att de har förmåga att stå emot måttliga skalv.
I många fattiga länder slås byggnader, vägar och annan infrastruktur ut helt
Plattektonik
Många länder i södra Asien drabbas ofta av översvämningar längs floder.
2010 blev 11 miljoner hemlösa när 1/5 av Pakistan stod under vatten.
Stora delar av skörden förstördes vilket gör att landet kan hamna i livsmedelskris.
Översvämningarna beror på monsunregn och skogsavverkning på bergssluttningarna. Man har inte råd att bygga vallar.
Hotade kuster
Vågor och havsstömmar eroderar stränderna genom att sköja ut material i havet.
Den stigande havsnivån kommer att erodera stränderna ännu mer
Hotar fastigheter, vägar och jordbruket. 80% av världens största städer ligger utefter kusterna.
När växter som håller kvar sanden tas bort ökar ersionen av vågor och vind.
I Sverige är det problem med erison på Gotland, i Halland och i Skåne.
Alla kustområden i världen är hotade
Långvarig torka kan leda till hungerkatastrofer, konflikter pga oförmåga att hjälpa de som svälter, vegetation kan dö och risken för jorderosion kan öka, öknar kan bli större och svårsläckta skogs- och gränsbränder.
Värmeböljor

Värmeböljan i Europa 2003 var den mest intensiva som i modern tid observerats i regionen.
Mängder med nya temperaturrekord noterades och den krävde enligt olika uppgifter 35 000 - 50 000 dödsoffer.
Det gör den därmed till en av de värsta naturkatastroferna som drabbat Europa senaste seklet.
Frankrike var det hårdast drabbade landet. Enligt officiella siffror krävde hettan närmare 15 000 dödsoffer. Temperaturer på över 40 grader noterades på många ställen.
Skred är en snabb rörelse i jorden eller snön på en slänt. Skred sker när jord och berg (jordskred) eller snö (lavin) lossnar och glider längs sluttningen. Om massan faller fritt i luften kallas det ras.

Beror oftast på ökad nederbörd eller att mäniskor byggt på fel platser.
Hot från människor:

datavirus som får viktiga datasystem att sluta fungera, tex banker, polis eller sjukhus
terrorism som kan förstöra kärnkraftverk, förgifta dricksvatten och spränga järnvägsbroar
utsläpp av växthusgaser
utsläpp av gifter
överanvänding av vatten och andra resurser
Översvämningar
Inget stort problem i Sverige men än ekonomiskt
Mycket stort problem på många andra platser i världen
Full transcript