Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

projectmatig werken

en projectplein
by

Machteld van Raalte

on 13 August 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of projectmatig werken

Training
projectmatig
werken

Wat kun je na de training?
Bedankt voor jullie aandacht!
Definitie
Projectelementen
Een project:
heeft hoge prioriteit en complex vraagstuk
is begrensd in tijd en middelen
wordt afgesloten met een projectresultaat
wordt geleid door een projectleider

Vaak komen de projectleden & middelen uit verschillende organisatieonderdelen
Waarom
S
pecifiek
M
eetbaar
A
cceptabel
R
ealistisch
T
ijdgebonden
Opdrachtgever
Geeft groen licht aan het project en accepteert de resultaten
Moet het mogelijk maken dat de projectleider het resultaat bereikt:
duidelijke doelstelling (smart)
kaders beleidsbesluiten
mandaat: verantwoordelijkheden en bevoegdheden
mensen, middelen (geld, tijd)
begeleiden projectteam
coachen
stimuleren, ondersteunen, faciliteren
coordineren van activiteiten
projectoverleg
oplossingen bedenken
Projectleider
Begeleiden van projectteam
Afstemmen met interne en externe belanghebbende
Bewaken van doelen
Bewaken van GOTIK: geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit
Informeren en betrekken
Projectteam
Opdracht: realiseren resultaat
Samenstelling: motivatie, commitment, deskundigheid, relaties/contacten
Kennismakingsrondje
Besluitvormingsproces
Idee
Initiatief
Project
Implementatie
besluit
besluit
besluit
Ervaring
Signaal
Projectfasen
Kenmerken
Van opdracht naar Plein en terug
Wat
Vaststellen projectplan
Project op Projectplein (Pp) aanmaken
Projectleider krijgt Pp rechten voor project
Samenstellen projectteam
Inrichten Projectplein voor project
Trainen projectleden in Projectmatig werken
Projectplein open voor projectleden
Voortgang project registreren op Projectplein
Monitoren voortgang project
Actualiseren projectplan indien nodig na overleg met RvB
Wie
RvB
Secretaris
Secretaris
Projectleider
Projectleider
Opleidingen
Projectleider
Projectleider
RvB
Projectleider
projectorganisatie
opdrachtgever
projectleider
projectteam
Opdrachtgever
Geeft groen licht aan het project en accepteert de resultaten
Moet het mogelijk maken dat de projectleider het resultaat bereikt:
duidelijke doelstelling (smart)
kaders beleidsbesluiten
mandaat: verantwoordelijkheden en bevoegdheden
mensen, middelen (geld, tijd)
de opdrachtgever faciliteert
Evaluatie
Einde
vragen nu?

vragen later?
projectplein@sbwu.nl
Projectplein ondersteunt transparantie
Standaard formats
Alle projectplannen inzichtelijk
Incl. wie doet wat, planning
Incl. communicatie en informatieplanning
Mijlpalen inzichtelijk; wat en wanneer zijn de beslismomenten
Voortgang per opdracht/project inzichtelijk
Voortgang totale tactisch jaarplan inzichtelijk
Toegang afhankelijk van mate van belang en betrokkenheid
het projectplein
wat is jouw rol?
Projectplein:
• Het eindresultaat van de projectgroep is het vorm geven en implementeren van het projectenplein
• Het project wordt gestart medio juni 2011
• Het projectplein is geïmplementeerd in januari 2012
Methodisch werken;
Resultaat (producten of streefcijfers)

o Probleemanalyse: beschrijving en analyse van de knelpunten die methodisch werken conform de vastgestelde methodes bemoeilijken.

o Advies over de acties die moeten worden ondernomen om op alle locaties methodische te werken conform de vastgestelde methodes.

o Projectopdracht voor een projectplan Methodisch werken op basis van het besluit van de RvB over het advies.
50 banen plan
Het doel van dit project is het creëren en/of invullen van 8 banen voor cliënten van de SBWU. Daarbij wordt niemand uitgesloten, maar naar verwachting zullen cliënten op participatieladder trede 3 tot 5 de meeste aansluiting vinden bij de gestelde vacatures. De uitkeringsachtergrond is geen criterium. Ook uitwisseling binnen de instellingen van de Taskforce van kandidaten is mogelijk. Te verwachten resultaten:

•Cliënten duurzaam, met succes en tevredenheid plaatsen in betaalde arbeid.
•Samenwerking bevorderen tussen zorginstellingen, uitkerende instanties en reïntegratie partijen.
•Kansen creëren voor doorstroom in de functies, zodat kandidaten door kunnen groeien en functies weer vrijkomen voor nieuwe kandidaten.
projectplan, o.a.
projectdoel
projectresultaat
mijlpalen
Nieuw
Project
opdracht
onderzoek
advies
ontwerp
Implementatie
evaluatie
afgerond
Full transcript