Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Thea-Karoline Nomerstad

on 29 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Solceller (6.4)
Varmepumpe (6.6)
Biomasse (6.5)
Viktige begreper:
biologisk materiale (stammer fra planter, dyr eller andre levende organismer)
fornybar energikilde
bioenergi (dekker lite av energiforbruket i Norge)
CO2-nøytral
biomasse som drivstoff
bioethanol, biodiesel, biogass
Virkningsgrad (6.7)
Hvor effektivt utnytter vi energien?

Viktige begreper:
virkningsgrad
solceller
drivstoff
osv
varmefaktor
varmepumpe
Energikilder og energibærere (6.1)
Viktige begreper:
energikilde
noe vi kan høste energi fra
energibærer
lagrer energi
gjør det mulig å frakte energi
fornybare og ikke-fornybare energikilder
Energi fra sola (6.2)
Viktige begreper:
fossile energikilder
olje, kull, gass
solfanger
solenergi -> varme
solceller
solenergi -> elektrisk energi
bioenergi
solenergi -> kjemisk energi
varmepumper
utnytter solenergien som er lagret som varme i luft, vann og jord
Kapittel 6
Energi for fremtiden

Solfangere (6.3)
Energiløsninger for fremtiden (6.8)
Viktige begreper:
passiv solfanger
fanger og lagrer varmeenergi
aktiv solfanger
fanger og transporterer varmeenergi

Solfangere er drevet av sollys, og dermed varmeuavhengig. Mest aktuelt for oppvarming av vann i norske hjem
http://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid%3A687FA4F7-8A9B-8409-2A95-00001FC89798&tid=1104268&grp=0

Oppsummeringsfilm;

http://kunnskapsfilm.no/video/losninger-energi-og-miljo/

Viktige begreper:
Silisium (Si, atomnummer 14)
Elektronparbinding
n-dopet (fosfor)
p-dopet (bor)
Positiv og negativ ladning
Elektrisk felt
Energien fra sollyset får elektroner fra den nedeste platen til å hoppe over til den øverste
platen og derfra tilbake til den nederste platen gjennom ledningen. Strømmen av elektroner gjennom ledningen gir en elektrisk strøm.
Eksempel varmepumpe:
Viktige begreper:
fusjonsreaktor
H -> He
'ren' energi
fornybar
sårbare
'sammenslåing'
fisjonsreaktor
Th - thorium
ikke-fornybar
'splitting'
energibærere
elektrisitet
varme
H - hydrogen
CO2-håndtering
Oppgave:

Fortell om temaet deres:
- hovedprinsipper (hvordan fungerer det og hvorfor er det miljøvennlig)
- hvor er det hensiktsmessig å bruke det? (i verden, i norge, i huset)
- hvor miljøvennlig er det? Diskuter.
- legg til rette for diskusjon vet framlegget (gjerne ved å komme med noen argumenter for og imot)

Framlegg på mandag

1. Fordamper
- ute
- flytende væske
- lavt trykk -> lav temp (lavt kokepunkt)
- tar opp energi fra omgivelsene
2. Kompressor
- øker trykk -> øker temp (økt kokepunkt)
- gass
3. Kondensator
- inne
- gass kondenserer -> avgir varme
- blir væske igjen
4.Ventil
- regulerer trykk og dermed temperatur og kokepunkt
- lavere trykk -> lavere temp på gassen
To viktige fysiske egenskaper:
- væske/gass
-kokepunkt er avhengig av trykk og temperatur
Varmepumpe
:
Jakob
Hanne
Morti
Tor
Teodor
Live

Solceller
:
Helene
Ulrik
Nora
Georg
Henrik
Solfanger
:
Lucas
Endre
Fredrik
Mathias
Andreas


Biomasse
:
Paul
Herman
Vilde
Petter
Embla
Hydrogen
:
Oda
Sander
(Karl) Henrik
Oline
Maja
Full transcript