Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zróżnicowanie ludności świata (geografia)

No description
by

Edyta Jatowczyc

on 20 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zróżnicowanie ludności świata (geografia)

ZRÓŻNICOWANIE LUDNOŚCI ŚWIATA
Odmiany ludzkie
odmiana europeidalna (biała)
Metysi
Mulaci
Zambosi
odmiana mongoloidalna (żółta)
odmiana negroidalna (czarna)
europejska
semicko-chamicka
indyjsko-irańska
azjatycka
amerykańska
afrykańska
australijska
Kręgi cywilizacyjne
- wyodrębnione obszary zamieszkiwane przez ludność połaczoną od wielu pokoleń wspólną kulturą, niezmiennymi wartościami oraz normami moralnymi; podzielone są ze względu na religijne, językowe i etniczne zróżnicowanie mieszkańców Ziemi.
zachodni
prawosławny
islamski
afrykański
hinduski
buddyjski
chiński
japoński
latyno-amerykański
Najważniejszymi wartościami tego kręgu są swoboda jednostki, indywidualizm, poszanowanie godności człowieka, otwartość na zdobycze nauki i technologii, tolerancyjność innych kultur. Jego fundamentem jest chrześcijaństwo.
Krąg prawosławny charakteryzuje się bliskim związkiem władz kościelnych i państwowych, co prowadzi do kultu silnej władzy.
W tym kręgu kulturowym państwowość ukształtowała się przez islam, co powoduje, że w krajach do niego należących m. in. uznaje się wielożeństwo, a kobiety muszą podporządkować się mężczyznom i mają ograniczoną wolność.
Ten krąg jest obszarem, w którym chrześcijaństwo i isalm mieszają się z lokalnymi wierzeniami. Występuje tam również silna identyfikacja plemienna.
W kręgu hinduskim wciąż funkcjonuje podział społeczeństwa na kasty, powodujący dyskryminację niektórych grup społecznych. Ponadto rola kobiet jest ograniczona do opieki nad rodziną.
Cechą charakterystyczną kręgu buddyjskiego jest wiara w reinkarnację i ulotność życia doczesnego, a także przekonanie, że człowiek powinien skupić się na kształtowaniu właściwych postaw.
Konfucjonizm wpłynął znacznie na krąg chiński sprawiając, że poddani spełniają swoje obowiązki i są zdyscyplinowani, co powoduje, że chińskie fabryki słyną z wytwarzania produktów w atrakcyjnych cenach.
Krąg ten odznacza się szacunkiem do władzy, pracowitością i zaangażowaniem w wypełnianie powierzonych obowiązków, co zaowocowało dynamicznym rozwojem gospodarczym, ale także powstaniem zjawiska śmierci z przepracowania.
W kręgu latyno-amerykańskim dominującym językiem jest hiszpański, a religią - chrześcijaństwo, jednak jest ono mieszanką wierzeń rdzennej ludności, afrykańskich niewolników oraz katolików.
Religie świata
Najważniejsze rodziny językowe
języki indoeuropejskie
języki chińsko-tybetańskie
romańskie
germańskie
celtyckie
słowiańskie
bałtyckie
inne
francuski
włoski
hiszpański
portugalski
rumuński
angielski
niemiecki
holenderski
szwedzki
jidysz
irlandzki
szkocki
walijski
kornijski
bretoński
polski
czeski
słowacki
rosyjski
bułgarski
litewski
łotewski
grecki
albański
chiński
tybetański
birmański
Religia - zespół wierzeń oraz powiązanych z nimi obrzędów i zasad moralnych. Kształtuje postawy życiowe, a także system wartości swoich wyznawców. Wpływa również na stosunki społeczne i gospodarcze na świecie oraz kultury i sztuki (m.in. architektury i malarstwa).
Szacuje się, że obecnie na świecie istnieje ok. 4,2 tys. różnych religii i wyznań, a ponad 6 mld ludzi deklaruje przynależność do jednej z nich. Najwięcej wyznawców mają tzw. religie globalne, które w swoich założeniach obejmują wszystkie społeczeństwa na świecie. Należą do nich m.in. chrześcijaństwo, isalm i buddyzm.
Judaizm
Najstarsza religia monoteistyczna - powstała ok. 2 tys. lat p.n.e. Jej świętymi księgami są Tora i Talmud. Opiera się na wierze w jednego Boga - Jahwe. Do obowiązków Żydów (którzy są narodem wybranym) należy obrzezanie i przestrzeganie szabatu.
Każda religia ma wpływ na obszar, na którym dominuje. Głównym wpływem judaizmu na gospodarkę jest zakaz spożywania przez Żydów wieprzowiny, co sprawia, że trzoda chlewna ma małe znaczenie. Jednak sumienność i parcowitość wyznawców judaizmu sprzyja rozwojowi gospodarki. Jednym z wpływów tej religii na społeczeństwo jest kult rodziny i obowiązek jej posiadania, a także tradycja szabatu, obrzezanie i zakaz spożywania żywności niekoszernej.
Chrześcijaństwo
Religia ta powstała na bazie judaizmu w I w. n. e. i opiera się na wierze w jednego Boga w 3 osobach oraz w zbawienie i życie wieczne dzięki zmartwychstwaniu Jezusa Chrystusa. Świętą księgą jest Biblia.
Kult pracy, poszanowanie własności prywatnej i dbałość o dobra doczesne, które cechuj
Kult pracy, poszanowanie własności prywatnej i dbałość o dobra doczesne, które cechują wyznawców protestantyzmu służą rozwojowi gospodarczemu. Niestety, pojawiają się również konflikty między katolikami a anglikanami, co negatywnie wpływa na społeczeństwo.
Buddyzm
Religia ta założona na przełomie IV i V w. p. n. e. opiera się na Czterech Szlachetnych Prawdach oraz Ośmiorakiej Ścieżce według których drogą do ustania cierpienia jest wyzbycie się wszelkich pragnień. Wyznawcy tej religii nie uznają bogów, a ich celem jest osiągnięcie nirwany (stan oświecenia i całkowitego spokoju).Wyznawcy buddyzmu mają łagodne obyczaje i poszanowanie dla prawa, żyją także w wielodzietnych rodzinach. Ich religia zachęca do niewielkiej konsumpcji i minimalnego wykorzystania surowców naturalnych, co nie sprzyja rozwojowi gospodarczemu, ale jest dobre dla środowiska.
Religia ta założona na przełomie IV i V w. p. n. e. opiera się na Czterech Szlachetnych Prawdach i Ośmiarakiej Ścieżce, według których drogą do ustania cierpienia jest wyzbycie się wszelkich pragnień. Wyznawcy tej religii nie uznają bogów, a ich celem jest osiągnięcie nirwany (stanu oświecenia i całkowitego spokoju).
Hinduizm
Hinduizm opiera się na wierze w wielu bogów (którzy są wcieleniami Brahmy) oraz w reinkarnację i karmę. Obowiązkiem wyznawcy tej religii jest założenie licznej rodziny, a najważniejszym rytuałem - kąpiel w wodach Gangesu, które mają moc oczyszczania z grzechów.
W hinduizmie jest zakaz spożywania wołowiny, przez co mimo dużej ilości bydła, ma ono małe znaczenia gospodarcze. Nie wolno także zabijać żadnych istot żywych, co także negatywnie wpływa na gospodarkę i rolnictwo. Społeczeństwo wyznające tą religię to wegetarianie (z powodu wiary w reinkarnację). Obowiązuje także nieformalny system kastowy, który dyskryminuje niektórych ludzie ze względu na pochodzenie, a nie których wyklucza nawet ze społeczeństwa i zmusza do wykonywania określonych zawodów.
Islam
U podstaw isalmu leży wiara w jednego Boga (Allaha), proroków (m.in. Jezusa i Mahometa), anioły i życie pozagrobowe. Najważniejszą księgą tej religii jest Koran. Wyznawcy mają obowiązek publicznego wyznawania wiary, modlitwy, postu w czasie ramadanu, jałmużny oraz odbycia pielgrzymki do Mekki.
Najważniejszymi wpływami islamu na społeczeństwo, to fakt, że szariat (czyli prawo zawarte w Koranie) zezwala na kary cielesne oraz na poligamię. Obowiązuje ono np. w Iranie, czy Sudanie. Ponadto zakaz spożywania wieprzowiny powodujel, że chów trzody chlewnej w krajach muzłumańskich ma małe znaczenie. Gospodarka osłabiana jest również przez liczne konflikty na tle religijnym.
Full transcript