Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Intro. Litteraturhistoria

No description
by

Sofia Andersson

on 8 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Intro. Litteraturhistoria

600 f.kr.
400 f.kr.
100 e.kr.
700 f.kr.
0
ANTIKEN
Homeros
Iliaden och Odyssén
ca 700 f.kr.
Epos

(berättelser på vers eller prosa, om hjältar och äventyr) berättades av

rapsoder
(professionella underhållare).
DRAMATIK
Det romerska riket
Valspråk: Senatus Populusque Romanus (SPQR)
LYRIK
Catullus 84-54 f.kr.
Ovidius 43 f.kr - 18 e.kr.
Metamorfoser
- diktsamling, grekiska myter om förvandling, ofta om kärlek.

Pyramus och Tisbe.

Konsten att älska - Konsten att skaffa och behålla en älskarinna/älskare.
Vergilius 70-19 f.kr.
Aeneiden
- nationalepos.
Hur Rom grundas av Aeneas,
överlevande hjälte från Troja.


Det 10-åriga kriget i Troja.
Berättelsen utgör 51 dagar, i slutet av kriget.
Akilles vrede ett tema.
Akilles häl.
Kriget slutar med att grekerna vinner med den "Trojanska hästen"
Grekerna begår
hybris
, övermod, och straffas av gudarna.Odyssén handlar om Odysseus 10 år långa resa hem från Troja till Ithaka, där hans fru och son väntar.
Odyssé = lång upptäcktsfärd
VARFÖR
LITTERATURENS
HISTORIA?
HUR GÖR VI?
Lyssna och läsa
Diskutera
Söka information


UPPGIFT
Grekisk och romersk antik

Epik, lyrik och dramatik
Språk, jämställdhet, politik, etc.


Aristofanes
Kvinnorna i Grekland har tröttnat på de eviga krigen.
Lysistrate leder alla kvinnor i en sexstrejk.
Männen ger upp och ingår fred.

Fredskamp och kvinnokamp, med andra ord högst aktuell idag.
Euripides
Euripides 480-406 f.kr.
Tragedin Medea
Medeltiden ca. 500 - 1500 e.kr.
Aristofanes 445-385 f.kr.
Sofokles
Sofokles 496 - 406 f.kr.
Tragedin Kung Oidipus
Sapfo
Språket i Iliaden och Odyssén
Teatern
Du får möjlighet att utveckla:
􀁸 Kunskaper om internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.

􀁸 Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag.

􀁸 Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som
män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
Kunskapskrav för A:
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp.

Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Seikilos epitaf, den äldsta fullständigt bevarade musiken i världshistorien (ca. 200 f.kr.)
Poesi och instrumentet lyra idag
"As long as you live, shine,
Let nothing grieve you beyond measure.
For your life is short,
and time will claim its toll."
"Hoson zēs, phainou
Mēden holōs sy lypou;
Pros oligon esti to zēn
To telos ho chronos apaitei."
Dikterna är skrivna på hexameter, för att underlätta för lyssnare och rapsod.
Hexameter
: sextaktigt versmått som inte rimmar.

Sj
u
ng, o gud-
i
nna om- vr
e
den som- br
a
nn hos Pel-
i
den Ak-
i
lles

O
lycks- d
i
ger, till- t
u
sende- kv
a
l för a- k
a
jernas- s
ö
ner...

Stående epitet
: Återkommande beskrivning av personer.
"Snabbfotade Akilles", "Strålögda Athena", "Liljearmade Hera"
200 e.kr.
Skådespelarna, bara män, var iklädda masker, som förstärkte både rösten och ansiktsdragen.

theatron
orchestra
skene
Man tävlade i dramatik.
Väldigt få bevarade verk idag, av 4 dramatiker.
Tragedi:
sorgespel. Släktfejder, maktintriger och sorgliga slut.
Komedi:
Lustspel, ofta satiriskt men behövde inte vara särskilt roligt. Lyckligt slut.
EPIK
Hexameter
(Hexameter består av sextaktiga verser. De sex takterna kan vara två- eller tre-staviga, (kallas daktyl och troké) där betoningen hamnar på den första stavelsen.)

Sj
u
ng, o gud-
i
nna om- vr
e
den som- br
a
nn hos Pel-
i
den Ak-
i
lles

O
lycks- d
i
ger, till- t
u
sende- kv
a
l för a- k
a
jernas- s
ö
ner...


Den romerska republiken grundades 509 f.kr.
Västrom gick under 476 medan det östromerska riket gick under 1453.
Mycket litteratur bevarad. Har lästs i utbildningssyfte från medeltiden och ända fram till idag.
Kärleks
lyriker
Skrev ofta till Lesbia
Skrev 100 dikter,
inspirerades av grekerna,
speciellt av Sapfo.
Kärlek
är en sjukdom som man inte kan bli kvitt.
Denne är för mig som en gudars like,
ja, hans lycka är kanske ännu större,
han som ständigt får sitta tätt intill dig,
se dig och höra

Skrattets ljuva klang, det som rövar från mig
allt förnuft och vett, ty när jag får se dig
är jag mållös, Lesbia; djupt i halsen
stockar sig rösten

tungan domnar bort och genom mitt inre
ilar lågor fram och i örat ringer
dova klockors klang medan nattligt mörker
ögat beslöjar

Sysslolöshet blir ditt fördärv, Catullus,
sysslolöshet gör dig vild och lössläppt,
sysslolöshet störtade förr i gruset
kungar och städer.
Vapen sjunger jag om och hjälten som flyktig från Trojas
kuster av ödet drevs till Laviniums strand och Italien.
Länge, förföljd av Junos hat och långsinta grymhet
var han en lekboll till lands och sjöss för himmelska makter,
länge måste han utstå krig tills en stad kunde grundas
och han till Latien fört sina gudar, varifrån Albas
fäder stammar, latinernas ätt, det mäkt Roma.
ur Aeneiden, första versen
200 f.kr.
Myten bakom Iliaden
När Odysseus slutligen kommer han hem finner han hemmet fyllt med friare. Förklädd till tiggare spänner han sin egen båge, vilket ingen friare lyckats med, och återförenas med sin fru.
Sapfo
Levde på ön Lesbos.
Man tror att hon undervisade i musik, dans och poesi.
Skrev dikter om kärlek, riktade till gudinnor och elever.
Dikterna berättar om starka känslor, såsom intensiv kärlek, längtan och övergivenhet.

"Gudars like syns mig den mannen vara"

Tema:
människans lidande, ofta för att man satt sig upp mot gudarnas vilja. Enda lösningen blir döden.
Som oraklet förutspått, mördar Oidipus ovetandes sin far, kung Laios, och gifter sig med sin mor, Iokaste.
Som gudastraff drabbas hans stad av pesten.
När O. insett sin synd, river han ut sina ögon och blir landsförvisad.
Medea lämnas av sin man Jason.
Hon hämnas genom att mörda hans nya fru och svärfar med en förgiftad slöja.
Hon dödar även sina och Jasons 2 barn.
Inre kamp mellan hämndbegär och kärleken.
Komedin Lysistrate.

Lyriker
NYCKELORD
Demokrati
Alfabetet
Vetenskap
Filosofi
Teater
Litteratur


Religionen
viktig och påverkade vardagen och
det skrivna.

Heliga Birgitta (1303-1373)
Helgonförklarades efter sin död.
Uppenbarelser.
Straffade och varnade i sina texter - ansåg att de rika och kyrkans män utnyttjade sin makt.


Dante Alighieri
(1265-1321)
Den gudomliga komedin
Helvetet
Skärselden
Paradiset
Verket beskriver livets mening.

Syftet= lära människorna att leva ett rättfärdigt liv.
Den äldre Eddan
vs
Den yngre Eddan
Isländsk saga = att berätta
Ättesagorna:
Trovärdiga, med flera släktled (stämmer historiskt)
Huvudmotiv - hämnd och död.
Människans öde är förbestämt - man kan inte undgå döden.
Magi och varsel
Berättarteknik och författarrollen

Typiskt är att sagorna handlar om krigares bedrifter.

Speciellt är den avskalade stilen - finns nästan inte några tankar, känslor eller värderingar med i berättelserna. Istället präglas de av handling och korthuggen dialog, och underdrift:


En man ligger på ett halmtak och får en spjutyxa igenom sig, genom taket.Den dödligt sårade mannen vacklar tillbaka till sina kamrater.
”Nå, var han hemma?” frågar en av dem. ”Det vet jag inte”, svarar mannen, ”men hans spjutyxa var det”.
Och sedan faller han ihop, död.

http://www.parseerror.com/vis/inferno/

Hej Litteraturen!
Iliaden
Odyseén
Antikens Grekland
Länkar finns på School Soft
Full transcript