Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

6.

No description
by

mariannsapi kukacgmailpontcom

on 15 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 6.

A gerinc-columna vertebralis
és a gerincre ható IZMOK

A gerinc a törzs (truncus) hátsó oldalán, a test középvonalában húzódó hosszanti csigolyaoszlop (columna vertebralis), mely a nyak vázát is alkotja.

Funkció: a gerincvelő csontos védelme

Truncus:
thorax (mellkas)
abdomen (has)
pelvis (medence)

A gerinc felső végéhez a koponya illeszkedik, háti szakaszához a bordák (12 pár) kapcsolódnak, alsó szakasza a medence-csontokkal áll összeköttetésben.
A csigolyák felépítése
33-35 Vertebra (csigolya) és 23 discus intervertebralis a csigolyatestek között.

Ebből csupán a felső 24 a valódi csigolya, mert az alsók nagy mértékben módosultak

Részei:
corpus vertebrae
arcus vertebrae
foramen vertebrale
processus transversus
processus articularis superior et inferior
foramen intervertebrale
processus spinosus

A csigolyatestek a nyaki szakaszon a legkisebbek és a sacrum irányába fokozatosan nagyobbodnak (magasságuk és "terhelési" felszínük nagysága is növekszik).
Vertebrae cervicales
7 nyakcsigolya
A csigolyatestek kicsik, téglatest alakúak
A processus transversusok két üregben végződnek-sulcus arteriae vertebralis, bennük az arteria vertebralisok futnak.
Processus spinosusok villaszerűen, fecskefarkszerűen elágaznak, zsindelyszerűen fedik egymást.
7. nyakcsigolya-vertebra prominens jól tapintható, processus spinosusa hosszabb a többinél

Atlas (első csigolya)- nincs csigolyateste
Arcus anteroir et arcus posterior atlantis (elülső és hátsó ív)
Fovea dentis- a dens axis ízesülésének helye
Massa lateralis-bab alakú ízületi árok, melybe az occiput-nyakszirtcsont condylusai fekszenek.

Axis (második csigolya)
Nyúlványa: dens axis, melynek elülső és hátsó felszínén is egy-egy ízületi felszín található

- Articulatio atlantooccipitalis: az atlas és az occiput között (gömbízület)
flexio-extensio, kisfokú lateralflexio és rotatio is létrejöhet.

-Az atlas és az axis között három önálló ízület található meg (kúp alakú forgó ízület):
art. atlantodentalis
art. atlantoaxialis (2 ízület)
Mozgások: flexio-extensio, rotatio, lateralflexio(? +/-)
Szalagok:
Lig. atlanto-axiale posterius (lig.flavum)
Lig. atlanto-axiale anterius (lig.long.ant.)
Membrana tectoria (lig.long.post.)
Lig.nuchae (lig.supraspin.)
lig. tra. atlantis
lig. alare
Vertebrae thoracales
12 vertebrae thoracica
A processus transversusokhoz a bordák (12 pár) ízülettel kapcsolódnak
A csigolyatestek nagyobbak a nyaki szakaszon lévőkhöz képest.
Vertebrae lumbales
5 ágyékcsigolya
a csigolyatestek a lumbális szakaszon a legnagyobbak
bordacsökevények- processus costarius
processus spinosusok bárdszerűek, csaknem vízszintes helyzetűek, köztük tág, szalaggal és kötőszövettel kitöltött rések vannak (lumbalpunctio).
A gerinc összeköttetései
Discus intervertebralis

Centrális rész – nucleus pulposus – zselé szerű, 88 %-a víz – vérellátása, beidegzése nincs
Perifériális rész – anulus fibrosus – collagén rostjainak lefutása révén nagyon rugalmas

Szalagos összeköttetések:

Intraszegmentális szalagok:
lig. flavum
lig. interspinale
Interszegmentális szalagok:
lig. longitudinale anterius
lig. longitudinale posterius
lig. supraspinale

Az art. costovertebralis-t stabilizálják:
lig. capitis costae intraarticulare
lig. capitis costae radiatum

Az art. costotransversalis-t stabilizálják:
lig.costotransversarium interosseum
lig. costotransversarium posterius
lig. costotransversarium superius

Thoracalis szakasz mozgásai:
flexio-extensio, rotatio, lateralflexio
Forrás: Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza (2008).
dr. Tarsoly Emil: Funkcionális anatómia gyógytornász hallgatók számára (2008.)
Kapandji: Az ízületek élettana (2009.)
A gerinc görbületei
Anterior vagy posterior (frontális síkból) irányból nézve egyenes, kisfokú gyenge jobbra domborodás a thoracalis szakaszon fiziológiás.
Sagittális síkban a gerinc kétszeres "S" alkban görbült, ezek a görbületek harmonikusak és kiegyenlítik egymást.
Az élet első napjaiban a lumbális gerinc hátrafelé konvex, a 13. hónapos kort betöltve ez a görbület eltűnik, három éves kor körül jelenik meg a lumbális lordosis és a végleges felnőtt formát 10 éves korban éri el.


1.Cervikális szakaszon lordosis-konkáv
2.Thoracalis szakaszon kyphosis- konvex
3.Lumbalis szakaszon lordosis-konkáv
4.Sacralis szakaszon kyphosis- dorzálisan konvex

A gerinc mozgásai:
A mozgások terjedelme az egyes csigolyák közti (intersegmentális) kis mozgások összegződésének eredménye.
E mozgások iránya az ízületi felszínek helyzetétől, a mozgások terjedelme pedig a discusok vastagságától és a szalagok feszességétől függ.
A mozgások során a porckorongok alakja változik, flexio-extensio, lateralflexio esetében a discusok vastagsága az egyik oldalon csökken, az ellenoldalon nő..
A legjelentősebb mozgások a cervicalis és lumbalis szakaszon jönnek létre.
A gerinc flexio-extensioja-elsősorban a cervicalis és lumbalis szakaszon jön létre- a sagittalis síkban történik. A lateralflexio-mindhárom gerincszakasz részt vesz benne- a frontális síkú elmozdulás.
A rotatio a felső nyaki szakaszon a legnagyobb, kisebb a thoracalison, a lumbális részen szinte teljesen hiányzik.

A fej és nyak FLEXIOJA
Mély csoport:
M. longus colli
M. longus capitis
M. rectus capitis anterior
M. rectus capitis lateralis
m. Longus colli
E: C7, TH-1-3 csigolyák teste
T: C 1-3 teste
I: plexus cervicalis ágai
F: nyak flexió, azonos oldali laterál flexió, rotáció(?)
m. Longus capitis
E: 3-6 cerv. csig-k proc .transversus elöl
T: os occipitale
I:plexus cervicalis ágai
F:fej-nyak flexió, azonos oldali laterál flexió, rotáció
m. Rectus capitis anterior
E:C-1 proc transversus
T: os occopitale, foramen magnum mellett
F: fej flexió, azonos oldali rotáció(?)
m. Rectus capitis lateralis
E: C-1 proc transversus
T: os occipitale
F: fej flexió, laterálflexió
Felületes csoport:
Mm. scalenii
M. SCOM
m. Sternocleidomastoideus
E: sternum, clavicula sternalis harmada
T: proc. mastoideus
I: n. accessorius, plex cervicales
m. Scalenus anterior
E: C-3-6 proc tra. Elülső gumója
T: 1. borda
I: plex. cerv et brach.
F: nyaki gerinc flexió, egyoldali: azonos oldali lateralfl., ellenoldali rot. belégző segédizom
m. Scalenus medius
E: cerv csig-k proc tra elülső gumó
T: 1 borda, laterálisabban
F:nyaki gerinc flexió, egyoldali: azonos oldali lateralfl., ellenoldali rot. belégző segédizom
m. Scalenus posterior
Idegzésük: ramus anterior nervi spinalis
mm. Scalenii
A fej és a nyak EXTENSIOJA
Mm. suboccipitalis
M. splenius capitis
M. splenius cervicis

M. iliocostalis cervicis
M. longissimus cerv. et cap.
M. spinalis cerv. et cap.
Mm. transversospinalis
m. Splenius cervicis et capitis
Capitis:
E: lig. nuchae, 7 nyaki, 1-3 háti csig-k proc. spin.
T: proc. Mastoideus
F: kétoldali – nyaki extenzió, egyoldali - azonos oldali rotáció, laterálflexió
Cervicis:
E: lig. supraspinale, háti 3-5 csig-k proc. spin.
T: proc. transversus - atlas, axis
F:kétoldali – nyaki extenzió, egyoldali - azonos oldali rotáció, laterálflexió
I: gerincvelői idegek hátsó ágai
mm. Suboccipitalis:
m. Rectus capitis posterior major et minor
Majot:E: axis proc. Spin.
T: os occipitale. Linea nuchalis inferior
I: n. suboccipitalis
F: Fej extenziója, azonos oldali laterálfl. és rotáció
Minor:E: atlas tub. Posterius
T:os occipitale. Linea nuchalis inferior
I : n. suboccipitalis
F: Fej extenziója, azonos oldali laterálfl. és rotáció
m. Obliquus capitis inferior et superior
Inferior: E: atlas massa lateralis
T:os occipitale. Linea nuchalis inferior
I: n. suboccipitalis
F: Fej extenziója, azonos oldali laterálfl. és ellenoldali rotáció
Superior:E: axis proc. spin.
T. atlas massa lateralis
I : n. suboccipitalis
F: Fej extenziója, azonos oldali laterálfl. és rotáció
Esszenciális légzőizmok:

Diaphragma
m. intercostalis externus – be
mm. levatores costarum - be
m. sternocostalis /m. tra. thoracis/ - ki
m. intercostalis internus – ki, de a nyugalmi kilégzés passzív folyamat!
Diaphragma
E: proc. xyphoideus, 7-12 bordaporc, 1-4 lumb. csigolyák teste és disc. interv.
T: centrum tendineum
I: N. phrenicus
m. Intercostalis externus et internus
Externus:E: borda alsó pereme - sulcus costae
T: borda felső pereme
I: nn. intercostales
F: bordákat emeli
Internus:E: borda felső pereme
T: felette lévő borda alsó pereme
I: nn. intercostales
F: bordát lehúzza
m. Sternocostalis
E: proc. xiphoideus, corpus streni belső felszíne
T: 2-6 bordaporcok
I: nn.intercostales
F: sternum befelé húzása
mm. Levatores costarum
Longus – a mellkas középső szakaszán hiányoznak, brevis
E: csigolyák harántnyúlványai
T: következő (brevis), második alatta lévő (longus) borda
F: bordákat emelik + gerinc mozgások
Belégző légzési segédizmok
Mm. scalenii
M. sternocleidomastoideus
M. pectoralis major et minor
M. serratus anterior alsó rostjai
m. latissimus dorsi
m. serratus posterior superior
m. Serratus posterior superior et inferior
Superior:E: 6-7 cerv. Csig. 1-2 háti csig. Proc. Spin.
T: 2-5 borda anguli costariumtól laterálisan
I: nn. Intercostales
F: bordákat emeli
Inferior:E: alsó háti, felső ágyéki csig-k proc. spin., fascia thoracolumb.
T: 4 alsó borda alsó pereme
I: nn. Intercostales
F: 4 alsó bordát lefelé húzza
Kilégző légzési segédizmok
Lehetővé teszik az erőltetett kilégzést
hasizmok
m. quadratus lumborum
m. serratus posterior inferior
Törzsizmok
Extenzor csoport:

m. Erector spinae:
m. iliocostalis
m. longissimus
m. spinalis
mm. Transzverzospinális:
m. semispinalis
m.multifidus
m. rotatores

Flexor csoport:
m. rectus abdominis
m. obliquus externus abdominis
m. obliquus internus abdominis
m. transversus abdominis
m. Iliocostalis
E: ágyéki szakasz: sacrum dorsalis felszíne, crista iliaca, fascia thoracolumb.
Háti szakasz: 12-7 bordák
nyaki szakasz: 6-1 bordák
T: ágyéki szakasz: 5-12 bordák angulusa
Háti szakasz: 1-6 bordák, 7. cerv csig. Proc tra.
nyaki szakasz:3-7 nyaki csig-k proc. Tra.
I: gv-i idegek hátsó ágai
F: gerinc extenzió, egyoldali: ao. lat flex. ao. rot.
m. Longissimus
E: háti szakasz: sacrum, lumb. Csig-k proc. Spin.
Nyaki szakasz: felső háti csig-k proc. Tra.
Feji szakasz: felső háti csig-k proc. Tra., alsó nyaki szakasz proc. Tra.
T: háti szakasz: háti csig-k proc tra.
Nyaki szakasz: nyaki csig-k proc. Tra.
Feji szakasz:proc. Mastoideus
F: gerinc extenzió, egyoldali: ao. lat flex. ao. rot.
m. Spinalis
E: háti sz.: 11-12 háti csig. Proc spin.
Nyaki sz.: 6-7 nyaki, 1-2 háti csig-k proc. Spin.
Feji sz.: nyaki csig. Proc. Spin
T: háti sz.: 3-9 hcs proc. Spin.
Nyaki sz.:2-4 nycs. proc. Spin.
Feji sz.: linea nuchalis superior alatt
F.:gerinc extenzió, egyoldali: ao. lat flex. ao. rot.
m. ERECTOR SPINAE
mm. Transversospinalis
m. Semispinalis
E: háti szakasz: 6-12 háti csig-k proc tra.
Nyaki sz.: 1-6 háti csig. és 7. nyakcs. Proc tra.
Feji sz.:alsó nyaki, felső háti cs-k proc tra.
T: csigolyák tövisnyulványain 4-5 csigolyát áthidalva
F: extenzió, ao. lat. flex., ellenoldali rotáció!, stabilizáció
mm. Multifidi
E: csig-k proc tra.
T. proc spin.1-3 csig-t hidalnak át
F: extenzió, ao. lat. flex., ellenoldali rotáció!
stabilizáció
E: ágyéki, háti, nyaki szakaszok
csig-k proc tra.
T. proc spin. 2 szomszédos csig-t hidalnak át
F: extenzió, ao. lat. flex., ellenoldali rotáció! stabilizáció
mm. Rotatores
m. Rectus abdominis
E: 5-7 bordaporc, proc. Xiphoideus
T: os pubis, symphysis pubica
I: nn. Intercostales
F: gerinc flexió
m. Obliquus externus abdominis
E: 5-12 bordák elülső felszíne
T: crista iliaca, rectus hüvely
I: nn. intercostales
F: flexió, törzs ellenoldali rot. medence azonos old-i rot.
m. Obliquus internus abdominis
E: crista iliaca, fascia thoracolumbalis, lig. inguinale
T: 3 alsó borda pereme, linea alba
I: nn. Intercostales
F:flexió, törzs azonos oldali rot. medence ellenold-i rot.
m. Transversus abdominis
E: alsó 6 bordaporc, fascia thoracolumbalis, lumbális cs-k proc. tra., crista iliaca
T: rectus hüvely
I: nn. Intercostales, plexus lumbalis ágai
F: hasprés, lumbális gerincszakasz indirekt stabilizálása
m. Quadratus lumborum
E: crista iliaca, lig. Iliolumbale
T: 12. borda, 14. lumbalis csigolyák proc. Costalis
I: plexus lumbalis
F: laterálflexió a lumbális gerincen, kétoldali működésével a lumbális lordózist fokozza
E: C-5-6 proc. tra.
T: 2. borda
F: nyaki gerinc flexió, egyoldali: azonos oldali lateralfl., ellenoldali rot. belégző segédizom
Full transcript