Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Digitális irodák

No description
by

Eva Tusorne Fekete

on 23 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Digitális irodák

Digitális irodák
Informatika
tantárgyi
projekt
8. évfolyam
Tusorné Fekete Éva
tusoreva.blogspot.hu
Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola
A projekt kiinduló problémája- miért kezdtem bele?
A PROJEKT CÉLJA:
A hétköznapokban is jól használható készségek erősítése:
hatékony információszerzés és feldolgozás kollaboratív tevékenységekbe ágyazva,
a tanult eszközök alkalmazásával.

A 8. osztályosokkal “Az informatikai eszközök használata” témakörre 4 órát szántam.
A tananyag már meglévő ismeretekre épít, melyet
idáig
a gyerekek önálló vagy csoportos kiselőadásaival, prezentációival dolgoztak fel.


Újdonság:
szakértői mozaik segítségével
2 csoportban
dolgozzák fel az információkat.
A módszertani ötlet megvalósításának pedagógiai céljai
A projekt során a
hatékony, céltudatos információkeresés
t, a megtalált információk
optimális szelektálás
át,
megfelelő
dokumentálás
át,
prezentálá
sát tanulták meg.
A projekt újdonsága az volt, hogy két különböző csoportban is kellett dolgozniuk.
Nagy volt az
egyéni munka felelőssége
is, hiszen ha valaki nem készült el időben, vagy nem elég körültekintően dolgozott (pl. nem minden eszközt keresett meg), akkor az levont a
közös munka
értékéből.
A projekt során használt
biztonságos, oktatásra szakosodott szociális hálózat,
tanárok, diákok és szülők is használhatnak.
csoportokat (osztályokat) és alcsoportokat hozhatunk létre,
házi feladatokat, segédanyagokat, felmérőket küldhetünk a diákoknak,
osztályozhatjuk a diákok tevékenységét, úgy, hogy nem láthatja más, csak akinek szánja.
könnyen, tabletről, okostelefonról is elérhető.
Digitális osztályterem: edmodo. com
Szöveges dokumentumhoz: Word, Google docs, canva.com glogster.com

Kollaborációra
alkalmasak, megosztva egyszerre többen dolgozhatnak benne, akár az iskolában, akár otthon is.
Könnyen kezelhető
, látványos dokumentációk készíthetőek segítségükkel.
Ezenkívül rendelkezésükre állt a digitális osztályterem (Edmodo) beépített szövegszerkesztője is.

Szófelhő: tagul.com Gondolattérkép: mindmeister.com
Szófelhő

segítségével játékosan és gyorsan
felidézhetik
,
összegyűjthetik, csoportosíthatják a
tanult eszközöket, fogalmakat
,
ebben a projektben a feladatuk a saját szakértői területeknek megfelelő eszközök megkeresése.

A
gondolattérkép
et a feladat során arra használtuk, hogy könnyen
átlátható

legyen

az, hogy kik dolgoznak együtt a
tervező
illetve
szakértői
csoportokban. Közös tervezésre, ötletelésre kiválóan alkalmas a program.

Prezentálás: PowerPoint, prezi.com, Movie Maker, Google Diák
A projekttermék elkészítéséhez szükséges eszközök, tanulóim maguk választhatták ki a számukra legideálisabb eszközöket.
A
Google Diák
illetve a
Prezi
alkalmas a közös munkára is.
Értékelés: Google táblázat, illetve Google űrlap
Formatív önértékelő táblázat
Társ értékelés: Google űrlap
>tanulási folyamatot fejlesztő-formáló, motiváló szerep
Az értékelés során gyakorolhatták az építő jellegű bírálatot, - tartalomra és formai megjelenítésre is.
> a produktumok közös értékelése,
a pontszámokat átlagolva érdemjegyet alakítottunk ki
IKT eszközök
A megvalósítás-
a projekt szakaszai
Probléma felvetés:
Milyen hardver és szoftver eszközökre van szükségünk egy iroda működtetésére?
Projekttermék:
Szöveges árajánlat és reklámanyag készítése egy adott iroda számára.
Csoportalakítás,
profil választás,
szakértői
területek
felosztása

A
SZAKÉRTŐ
csoportok
szófelhő
segítségével felidézik a tanult ismereteket

ötletelnek, anyagot gyűjtenek, feltöltik a tárhelyre
A TERVEZŐ csoportok elkészítik a prospektust és a reklámanyagot.
A TERVEZŐ csoportok bemutatják az elkészült ajánlatokat
Értékelés: önértékelés és egymás munkájának értékelése
A felhasznált
szoftverek
és a szakértői mozaik módszer remekül használhatóak bármilyen témájú projektben, más tantárgyakban is.
Kiemelném a folyamatközi önértékelés és a projekt végi közös értékelés módszertani fontosságát.
A módszertani ötlet adaptálásának lehetőségei
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Plakát- a projektlépések leírása a diákok számára
Full transcript