Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Finanskrisen 2008 - 20??

En kort gjennomgang
by

Haavard Pettersen

on 26 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Finanskrisen 2008 - 20??

Finanskrisen 2008 - 20?? Hvorfor er verden i krise? La oss spole tilbake... Kina produserer masse billige ting Amerikanere kjøper masse billige ting $$$$ $$$$ =>Lav rente Hus: USD 300.000 Huslån: USD 300.000 2001: Kina medlem av WTO USAs handelsunderskudd øker -
pengene strømmer inn i Kina Kina plasserer pengene
i amerikanske
banker og finans-institusjoner Familieinntekt: USD 60.000 (usikker) Hvordan bruke
boligen som
minibank Betale pr. mnd.: USD 350 (Etter 1 år: USD 1000) Betale pr. mnd.: USD 1000 Familieinntekt: USD 50.000 (usikker) Huslån: USD 300.000 Ett år senere Hus: USD 500.000 Selg huset, tjen USD 200.000 中国 Kina中国 Tiltak mot finanskrisen Unngå å gjenta den store depresjonen
Ikke overlat økonomien til seg selv - staten må fikse

Stimuleringspakker: Staten sprøyter penger inn i økonomien (jfr. økonomen Keynes)
Redningspakker: Staten gikk inn og reddet store firmaer (spesielt banker) som var "too big to fail":

Eks: AIG, Bank of America, Citigroup, General Motors m.fl.

Også i Europa, spesielt land med kriserammet banksektor, som Island, Irland, Hellas og Spania m. fl.

Gjeld overført fra private bedrifter til stater.
Nå må stater ha redningspakker! Del I: Sprøyt inn Del II: Stram inn Enorm statsgjeld både i Europa og USA
Pga: Arbeidsledighet + krise = mindre skatteinntekter
og pga.: Redningspakker osv.

= Staten må stramme inn: redusere utgifter, øke f.eks. studieavgifter og egenbetaling av div. tjenester Tiltak mot finanskrisen Mer arbeidsledighet = mindre skatteinntekter Krise Arbeidsledighet Mindre skatteinntekter, utgifter til arbeidsledighetstrygd Mer underskudd og gjeld:
Staten må spare penger Nedskjæringer i offentlig pengebruk Krise Staten sprøyter inn penger Arbeidsledigheten går ned Folk har mer penger å bruke Keynes' metode: i teorien Firmaene ansetter flere Krisen over Innstramming Keynes' metode: i 2008-2012 Krise Arbeidsledigheten fortsetter å stige Staten sprøyter inn (lånte) penger, viderefører skattelettelser, redder store firmaer Firmaer overlever,
kredittkrise avverget Ansatte jobber mer overtid Firmaer sier opp folk eller lar være å ansette (Fallskjermer og bonuser fremdeles høye, selv i selvskaper som måtte reddes av staten) Enorm statsgjeld Staten må stramme inn Folk tør ikke eller kan ikke bruke penger Tilgang på forbrukslån stopper opp Statens utgifter øker, inntekter synker Europa (spes. Tyskland og UK) har valgt innstramming, USA har valgt stimulering.
Mange i USA vil nå ha innstramming (bl. a. "Tea Party"-bevegelsen.
Men stimuleringspakkene ble startet av Bush! Eller refinansier lånet (ta opp lån for å nedbetale lån) med USD 500.000 som sikkerhet. Bruk noe (mye) av det nye lånet på ferie, ny bil, hjemmekino osv. Foreclosure - tvangssalg som følge av at folk stikker av fra lånet Penger brukt på ting fra Kina Penger fra Kina som havner i boliglån USA Fallende boligpriser - folk kan ikke lenger bruke bolig som minibank Gis som boliglån Oppsummering Finanskrisen ble utløst av en opphoping av boliggjeld i USA Den økonomiske oppgangen på 2000-tallet var basert på lån, spesielt lån på hus Disse lånene kamuflerte dårlig lønnsutvikling Masse investeringspenger fra Kina og araberlandene ga enkel tilgang til lån Lånene ble "pakket inn" og videresolgt til banker og andre investorer Banker i USA og Europa tok store tap, måtte reddes av staten USA og nasjonalstater i Europa fikk masse gjeld
Irland, Hellas og nå sist, Portugal må ha redningspakker. Spania neste? Land utenfor USA, Europa og Japan ikke så påvirket!
BRIC-landene (Brasil, Russland, India, Kina) m.fl. klarer seg relativt bra Tidl. sentralbanksjef Alan Greenspan Gjeldskrise
Full transcript