Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Slide Hải Quan

I. Understand the Assignment; II. Choose a topic; III. Gather Background Info; IV. Develop a research question
by

Tâm Trịnh

on 26 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Slide Hải Quan

Thuế Hải Quan
Questions to ask:
Một số nhận thức cơ bản về
Khái niệm
Kiểm tra tính thuế Hải quan
Class CQ 49.01
Thuế

Hải Quan@@
CUSTOMS
Thuế
Hải quan

We are family, we are one !!!
TO:
Ha Noi
CSUSonomaLibrary. "Deciphering Your Research Assignment." YouTube. Web. 3 Aug. 2011.
`
Kiểm tra tính thuế hải quan
3
Phân loại Thuế
Hải quan
4
Cơ sở pháp lý của
Thuế Hải quan
2
Đặc điểm Thuế Hải quan
Nội dung cần tìm hiểu
Thuế hải quan (hay thuế xuất khẩu, nhập khẩu) là một khoản tiền được tính toán dựa trên các căn cứ nhất định do đối tượng nộp thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước khi tiến hành xuất khẩu hoặc nhập khẩu các loại hàng hóa là đối tượng chịu thuế Hải quan qua biên giới quốc gia.
Thuế Hải quan là một trong các công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. Thuế hải quan do cơ quan hải quan quản lý trực tiếp với tư cách là người đại diện cho Nhà nước
Khái niệm
Phân loại
mục đích
Thuế để tạo nguồn thu
Thuế bảo hộ
Thuế để trừng phạt
phạm vi các tác dụng cuả thuế
Thuế tự quản
Thuế theo cam kết quốc tế
cách thức đánh thuế
Thuế tuyệt đối
Thuế theo tỷ lệ
Thuế hỗn hợp
Thuế theo lượng thay thế
Mức độ quan hệ ngoại thương quốc gia
Thuế thông thường
Thuế ưu đãi
Thuế ưu đãi đặc biệt
Thuế xuất khẩu:
thuế đánh vào hành vi xuất khẩu của hàng hóa
Thuế nhập khẩu
: Thuế đánh vào hành vi nhập khẩu hàng hóa
Theo nghĩa rộng
Theo nghĩa hẹp
Cơ sở pháp lý của quản lý Thuế Hải quan
1- Nguồn luật quốc tế: Hiệp đinh AFTA với các điều khoản về thuế hải quan; hiệp định thương mại song phương Việt-Mỹ; các hiệp định, công ước trong khuôn khổ hiệp định thành lập WTO như: hiệp định Trị giá Hải quan,công ước về hài hòa hóa hệ thống phân loại hàng hóa,...

2-Pháp luật thuế quốc gia: Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật quản lý thuế và Luật hải quan
Theo nghĩa rộng
: Kiểm tra tính thuế hải quan là hoạt động kiểm tra tính chính xác của việc tính toán và thu nộp thuế Hải quan do cơ quan Hải quan và người kinh doanh cùng thực hiện.

Theo nghĩa hẹp
: Kiểm tra tính thuế Hải quan là hoạt động của cơ quan hải quan nhằm kiểm tra tính chính xác của việc tính toán và thu nộp thuế Hải quan của người khai hải quan theo quy định của pháp luật
Mục đích
Kiểm tra tính trung thực, chính xác trong khai báo của chủ hàng
Kiểm tra việc áp dụng các chế độ, chính sách để có thể hướng dẫn cụ thể , kịp thời.
Cơ sở kiểm tra tính thuế Hải quan
- Hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu của lô hàng: gồm tờ khai hải quan hàng xuất khẩu, nhập khẩu: Khai báo số lượng hàng hóa, mã số, thuế suất, trị giá Hải quan của lô hàng; Tờ khai trị giá Hải quan; Các chứng từ chứng minh.
- Chế độ chính sách áp dụng: Hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của CP và BTC; Hướng dẫn thủ tục tính toán, thu nộp thuế của cơ quan Hải quan.
Nội dung
Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế do đối tượng nộp thuế kê khai.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc khai thiếu nội dung hoặc không đủ thể thức pháp lý theo quy định, CQHQ thông báo cho đối tượng nộp thuế biết để khai bổ sung hồ sơ
- Nếu hồ sơ đầy đủ, khai đủ nội dung, đảm bảo thể thức pháp lý theo quy định, CQHQ thực hiện kiểm tra theo các bước sau:
+ Kiểm tra căn cứ để xác định hàng hóa không thược đối tượng chịu thuế .
+Kiểm tra căn cứ để xác định hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế.
+Kiểm tra căn cứ tính thuế để xác định số thuế phải nộp trong TH hàng hóa XK,NK thuộc đối tượng chịu thuế
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe !!
From:
Nhóm 1
nếu hay thì
"don't like" thì
Đứng ở các góc độ tiếp cận khác nhau, thuế hải quan được xem xét ở những nội hàm khác nhau:

Theo nghĩa rộng, thuế hải quan là thuế liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, gồm: thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế GTGT,thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế chống bán phá giá , thuế chống trợ cấp,thuế chống phân biệt đối xử, thuế tự vệ.

Theo nghĩa hẹp, thuế hải quan được hiểu là thuế đánh vào hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.
1- Đối tượng nộp thuế
Là các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.
2- Bản chất
Thuế Hải quan là loại thuế gián thu, mang đầy đủ đặc điểm của thuế gián thu
==> Thuế Hải quan được coi là công cụ để chính phủ điều tiết sản xuất và tiêu dùng trong nước.
3- phạm vi áp dụng
Thuế Hải quan chỉ áp dụng đối với hoạt động xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa qua biên giới và đánh vào một số đối tượng hàng hóa nhất định mà Chính phủ cần áp đặt bàn tay quản lý của mình.
4- Đối tượng áp dụng
Thuế Hải quan chỉ áp dụng cho hàng hóa hữu hình được xuất khẩu , nhập khẩu qua biên giới. Các loại dịch vụ ( điện, dịch vụ tư vấn, dịch vụ vận tải,...) không phải là đối tượng tính thuế của Hải quan.
5- Hình thức thu
Người nộp thuế Hải quan chỉ có thể thực hiện thu nộp bằng cách chuyển tiền ( tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản thuế của cơ quan Hải quan ngay khi hành động xuất khẩu, nhập khẩu diễn ra.
6- Quản lý hành thu
Cơ quan hành thu đối với Thuế Hải quan là cơ quan Hải quan
Đặc điểm của thuế hải quan
Thuế Hải quan được hiểu như thế nào?

1. Khái niệm, mục đích kiểm tra tính thuế Hải quan

2. Nội dung kiểm tra tính thuế hải quan
Việc xử lý các mặt hàng có nghi vấn về các mức giá do ai quy định?
Nhà nước sử dụng Thuế Hải quan điều tiết vĩ mô nền kinh tế như thế nào?
1
Khái niệm
Thuế Hải quan
Full transcript