Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Den tempererade zonen

No description
by

Anna Kohberg

on 5 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Den tempererade zonen

Anna K & Ottilia N 9D Den tempererade zonen Större delen av Europa, Nordamerika och Asien består
av den tempererade zonen. Exempel på de länder som finns i den tempererade zonen är Kanada,Chile, Nya Zeeland och länderna i skandinaviuen. Under vinterhalvåret är nederbörden i Europa mellan 10-55 mm och i Nya Zeeland är nederbörden mellan 50-100 mm. Temperaturen I Europa är mellan -5 och -10 grader. I Chile och Nya Zeeland är temperaturen 20-30 grader. Under sommarhalvåret är nederbörden i Europa och Nya Zeeland desamma som under vinterhalvåret. Temperaturen i Europa är 20-30 grader och i Chile och Nya Zeeland mellan 0-10 grader varmt. I det tempererade klimatet växer det inte mycket växter och det är inte speciellt varmt där heller. Det beror på att zonerna ligger nära polerna, som är kalla och nästan inte har några växter. Eftersom att Europa och Sydamerika ligger på norra och södra halvklotet så är det vinter i ena zonen medans det är sommar i andra. I de norra delarna är barrskog den vanligaste vegetationen. Ju mer österut man kommer desto mer lärkträd finns det. Det växer också olika sorters ris,gräs,örter och ormbunkar. Djur som finns i livsmiljön är olika däggdjur och fåglar. Till exempel björn,hjort,ren,gäss och ripa. Den tempererade zonen är den mest befolkade klimatzonen av alla på jorden. Den är också den mest industraliserade zonen.
Den industriella utvecklingen började i Europa. Med tiden växte mycket stora industrier upp kring stenkolsfyndigheter. Här byggdes tidigt stora stålverk som tillverkade plåt åt olika verkstadsindustrier som bilfabriker,vapenindustri samt jordbruksredskap och andra metallvaror. Det bor fortfarande människor i de områden, trots att stora delar av den gamla industrin försvunnit och tiotusentals arbetare har ersatts medmaskiner,robotar och datorer. Idag arbetar de flesta människorna med tjänste- och serviceyrken som i skolor,inom sjukvården,i affärer, på resturanger eller på kontor. I dagens rika länder arbetar ungefär 70% av arbetsstyrkan med olika tjänster av olika slag , ungefär 25% arbetar inom industri och tillverkning och bara några procent arbetar med jordbruk. I Europas minst utvecklade länder är andelen jordbrukare fortfarande ganska hög. I de tempererade klimatzonerna är tillgången på vatten tillräcklig för skogar. Väldiga skogar har vuxit fram i en tävlan om ljus och förmåga att uthärda uttorkningen under den kalla vinterperioden. Lövträden klarar sig genom att fälla sina blad under vintern, och barrträden genom att deras barr inte torkar ut träden. Östra Nordamerika, Europa och Asien har blandlövskogar.
Ek, bok, ask, hickory och valnöt är höga träd och kräver stora ytor. De små ytorna mellan de stora träden är fyllda med björk, hassel, rönn, asp, oxel och olika sälgarter. Under senare år har stora områden som tidigare hade blandskog, planterats med granskog. Även stora arealer av lövskogsmarker som röjts till åkermark har planterats med granskog
I Europa finns det ganska mycket naturresurser som människorna använder. De det har bra tillgång på är olika mineraler, olika sorters kol och olja. Men det finns också en stor konflikt mellan storföretag och naturrättsaktivister.
Konflikten handlar om storföretagen till exempel IKEA
som avverkar väldigt mycket urskog i bland annat Ryssland och Finland. De är en skog som tar väldigt länge på sig att växa upp igen.I urskogen finns det också djur och
växter som inte finns på några andra platser. Fördelar med att bo i den tempererade zonen dvs barr & lövskog
är att det är ett renare klimat.
Det växer ganska mycket i mellersta Europa så där får man bra med växter.
Nackdelar med att bo där att det är ett kallare klimat
och det finns fyra årstider jämfört med två. Källförteckning:
Skolans kartbok och läroboken :)
Full transcript