Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Werkplan 2018

No description
by

Welzaam Vleuten-De Meern

on 8 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Werkplan 2018

Welzaam
in 2018.....

jongeren
ouderen
ouders
kinderen
Digitale
Bruisplekken
buurt-
initatieven
en
sociaal
ondernemers
in de
buurtcentra

in de
speeltuinen

voor
veiligheid
en
leefbaarheid

in de
Huiskamers
van de Wijk?

helpt
mensen
de weg
te vinden

jou?
zodat
iedereen
mee
kan doen

Vreedzaam
streetsport
openstelling
speeltuinen
ondersteunen
van activiteiten
voor en door
jongeren
Maatschappelijke
stages
streetsport
ondersteunen
van
buurtinitiatieven
voor ouders
Openstelling
speeltuinen
SAMEN
Jongeren-
overlast
Present-overleg

Bondgenoten
Overleg
Vreedzaam
streetsport
zodat
iedereen
zich thuis
voelt

BuurtRijk
LHBT
Vreedzaam
Welzaam wil dat organisaties en buurtbewoners die met kinderen werken de methode Vreedzaam kennen.

We zijn aanwezig in Veldhuizen/balije, Vleuten en Vleuterweide. Daar werken we aan het onderhouden van het vreedzame netwerk en weten de partners die met jeugd werken elkaar beter te vinden.

Ondersteunen van buurtinitiatieven voor kinderen
Welzaam ondersteunt ook in 2018 weer bewoners die iets willen organiseren voor kinderen in de wijk. Dit zijn eenmalige activiteiten, zoals Halloween in speeltuin de Balije of Sint Maarten in Veldhuizen. Maar ook wekelijkse of maandelijkse activiteiten, zoals een knutselclub in speeltuin de Albatros.
Openstelling speeltuin
Samen met buurtbewoners en vrijwilligers zorgen we dat speeltuinen de Balije (Veldhuizen) en de Albatros (Vleuterweide) geopend zijn, zodat kinderen kunnen spelen en ouders elkaar kunnen ontmoeten.

In 2018 werken we samen met het speeltuinplatform naar zelfstandigheid van beide speeltuinen.
Streetsport
Op plekken waar bewoners klagen over overlast organiseren we samen met Harten voor Sport en stichting JoU
Streetsport
voor kinderen en jongeren. Wij betrekken de ouders en de buurtbewoners, zodat zij het initiatief zelf kunnen voortzetten.

In 2018 zijn we aanwezig bij het schoolplein van de Twaalfruiter en van brede school De Weide Wereld.
Ondersteunen van activiteiten voor en door jongeren
In Vleuten-De Meern wonen veel jongeren. Sommige van hen geven aan dat er te weinig te doen is in de wijk.

Sociaal makelaars helpen jongeren die zelf een activiteit willen organiseren. Zo start begin 2018 een freerunproject in speeltuin de Balije.
Maatschappelijke stages
Scholieren kunnen in één van de speeltuinen of buurtcentra hun maatschappelijke stage of
stage werkervarend leren
doen. Je wordt begeleid door een sociaal makelaar of beheerder: samen zoeken we een stage-invulling die past bij wat jij kunt en wilt leren.

In buurtcentrum de Schakel bieden we ook stageplekken voor scholieren uit het speciaal onderwijs.
Streetsport
Op plekken waar bewoners klagen over overlast organiseren we samen met Harten voor Sport en stichting JoU streetsport voor kinderen en jongeren. Wij betrekken de ouders en de buurtbewoners, zodat zij het initiatief zelf kunnen voortzetten.

In 2018 zijn we aanwezig bij het schoolplein van de Twaalfruiter en van brede school De Weide Wereld.
Burenhulp-
diensten
SAMEN
Samen is een netwerk van professionals en bewoners dat er samen aan werkt dat ouderen zo lang mogelijk plezierig en zelfstandig thuis wonen.

In 2018 organiseren we huisbezoeken, dialoogtafels Samenkracht 80+, Verbonden-met-de-wijkmomenten en activiteiten tijdens de Dag van de Mantelzorg.
Burenhulp-diensten
De vrijwilligers van burenhulp-diensten helpen hun buurtgenoten bij dingen die zij niet (meer) zelf kunnen.

De vijf diensten zijn: Boodschappen Hulpdienst, Vervoersdienst, Klussendienst, Algemene Hulpdienst en Administratie Thuis.
Digitale Bruisplekken
Samen met Digiwijs en Welzaam organiseren buurtbewoners com- putercursussen en inloopspreek- uren. In 2017 was de vraag naar deze cursussen erg groot.

In 2018 organiseren we weer drie keer per jaar computercursussen. In 2018 starten we ook met inloopspreekuren in de Schalm en de Cultuurcampus
Ondersteunen van buurtinitiatieven
voor en door ouders
Wij ondersteunen buurtinitiatieven, waarbij ouders elkaar kunnen ontmoeten, zoals het papacafé en de Ouder- en Kindgroep in speeltuin de Albatros. Ook ondersteunen we de buurtvaders in buurtcentrum de Pijler.

In 2018 blijven we deze initiatieven ondersteunen. Ook nieuwe initiatieven kunnen bij ons aankloppen.
Openstelling speeltuinen
Samen met actieve buurtbewoners zorgt Welzaam voor de dagelijkse openstelling van de speeltuinen De Albatros (Vleuterweide) en De Balije (Veldhuizen).

In 2018 werken we samen met het speeltuinplatform naar een verzelfstandiging van beide speeltuinen toe.
Voor buurtinitiatieven en sociaal ondernemers
Welzaam ondersteunt bewoners bij het realiseren van hun ideeën voor de wijk. Voor inmiddels verzelfstandigde initiatieven zijn wij altijd beschikbaar om mee te denken. We denken ook mee met startende sociaal ondernemers, en wijzen hen de weg in de wijk.

Ook in 2018 zijn we er weer voor buurtinitiatieven en sociaal ondernemers.
Welzaam wil dat organisaties en buurtbewoners die met kinderen werken de methode Vreedzaam kennen.

We zijn aanwezig in Veldhuizen/balije, Vleuten en Vleuterweide. Daar werken we aan het onderhouden van het vreedzame netwerk en weten de partners die met jeugd werken elkaar beter te vinden.
Vreedzaam
Streetsport
Op plekken waar bewoners klagen over overlast organiseren we samen met Harten voor Sport en stichting JoU Streetsport voor kinderen en jongeren. Wij betrekken de ouders en de buurtbewoners, zodat zij het initiatief zelf kunnen voortzetten.

In 2018 zijn we aanwezig bij het schoolplein van de Twaalfruiter en van brede school De Weide Wereld.
Jongerenoverlast
In Vleuten-De Meern wonen bovengemiddeld veel tieners en jongeren. Hun aantal blijft groeien. In sommige gevallen leidt dit tot overlast.

Welzaam gaat zich in 2018 inzetten voor meer activiteiten en plekken voor jongeren en tieners, om zo overlast te voorkomen. Ook willen we alle organisaties die met jongeren werken in de wijk bij elkaar brengen, om zo met elkaar af te stemmen.
Waar wel al overlast is, ondersteunen we vrijwillige buurtvaders die hangjongeren aanspreken.
Present-Overleg
Bondgenotenoverleg
Welzaam coördineert het Present-Overleg, waarin verschillende partijen uit de wijk (Wijkservicecentrum, woningbouwverenigingen, buurtteam, politie) met elkaar afstemmen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid.

Ook is Welzaam één van de partners in het Bondgenotenoverleg, waarin organisaties en sleutelfiguren binnen verschillende gemeenschappen in de wijk samen praten over wat er leeft in de wijk.
Buurtrijk
Met Project BuurtRijk maakt Welzaam zich sterk voor bewoners uit Vleuten-De Meern die zich vanwege hun leeftijd, seksuele voorkeur, beperking en/of culturele- of geloofsachtergrond niet volledig thuis voelen in de wijk.

In 2018 organiseren we onder andere koffiemomenten, dialoogtafels en een bijeenkomst met Art. 1 over discriminatie en ongelijke behandeling.
LHBT
Welzaam werkt sinds 2016 aan het vergroten van de zichtbaarheid en bespreekbaarheid van LHBT (Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel en Transgender) in de wijk.

Samen met Connecting Differences willen we in 2018 presentaties en dialoogbijeenkomsten organiseren over bicultureel en LHBT. Ook hebben we de ambitie om met de andere sociaal makelorganisaties deel te nemen aan de Canal Pride.
In de Buurtcentra
In buurtcentrum de Schakel (Vleuten-Dorp), de Weide Wereld (Vleuterweide) en de Pijler (Veldhuizen) werken sociaal beheerders van Welzaam. Zij zorgen samen met de gebruikers, vrijwilligers en de gemeente Utrecht voor fijne, veilige buurtcentra, waar iedereen zich thuisvoelt en waar een gevarieerd aanbod is.

In 2018 gaan we verder met het werven van vrijwilligers, het stimuleren van medebeheer en het ondersteunen van nieuwe activiteiten in de buurtcentra.

De huiskamer van De Weide Wereld krijgt in samenwerking met buurtbewoners en de gemeente een metamorfose, zodat de ruimte sfeervoller wordt.
In de speeltuinen
Samen met actieve buurtbewoners zorgt Welzaam voor de dagelijkse openstelling van de speeltuinen De Albatros (Vleuterweide) en De Balije (Veldhuizen).

In 2018 werken we samen met het speeltuinplatform naar een verzelfstandiging van beide speeltuinen toe.
Huiskamers van de Wijk
Welzaam is verantwoordelijke voor de uitvoer van Huiskamer van de Wijk in Vleuten en in de Meern. Een huiskamer van de Wijk is een plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, activiteiten kunnen ondernemen of alleen een kopje koffie drinken. De Huiskamer van de Meern zit in de Schalm, de Huiskamer van Vleuten vind je in de Cultuurcampus.

In 2018 werken we samen met meer dan 15 verschillende locaties en aanbieders in de wijk, om te zorgen dat er voor iedereen in zijn eigen buurt een plek is waar hij of zij andere mensen kan ontmoeten of mee kan doen aan een activiteit.
En wat kan Welzaam doen voor jou in 2018?
Heb jij een idee voor je wijk, maar weet je niet precies hoe je dat moet realiseren?
Wil jij mensen leren kennen, maar weet je niet goed waar dat kan?
Zoek jij een activiteit of ondersteuning in de wijk, maar weet je niet waar je moet zoeken?
Wil jij graag hulp van een vrijwilliger bij boodschappen, klusjes in het huis of iets anders?
Zoek jij taallessen, computerlessen?
Zoek je interessant vrijwilligerswerk?
Neem dan contact met ons op!
info@welzaamutrecht.nl
030 30 20 696
Helpt mensen de weg te vinden
Wijk Informatie Lijn (Wil) weet wat er te doen is, waar je terecht kunt als je actief wilt worden of nieuwe mensen wilt ontmoeten. Wil is een buurtnetwerk van actieve bewoners, vrijwilligers en professionals. Je kunt Wil bellen, mailen, bezoeken op www.wilinjebuurt.nl of langskomen op één van de inlooopspreekuren.

In 2018 gaan we het aantal inloopspreekuren uitbreiden en maken we Wil verder bekend in de wijk, zodat we nog meer mensen kunnen helpen hun weg te vinden.
Vrijwilligerswerk,
stages en
werkervarings-
plaatsen
Vrijwilligerswerk, stages en werkervaringsplaatsen
Binnen Welzaam zijn ruim 150 vrijwilligers actief. In de buurtcentra, bij de burenhulp-diensten en op kantoor hebben we altijd plek voor nieuwe vrijwilligers. Ook bieden we mogelijkheden aan vrijwilligers die om wat voor reden dan ook meer begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Samen kijken we wat er mogelijk is.

We bieden ook regelmatig plek aan mensen die werkervaring op willen doen in het welzijnswerk.
Doe Mee
vrouwengroep
Doe Mee Vrouwengroep
Samen met Al Amal organiseert Welzaam Doe Mee Vrouwengroepen voor vrouwen met een migratieachtergrond. Welzaam leidt vrouwen uit de wijk naar de groepen toe en helpt de vrouwen om verder actief te worden in de wijk.

In 2018 kijken we naar een mogelijke derde vrouwengroep.
LVB
Welzaam werkt samen met zorgorganisaties zodat mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een fysieke en/of psychische beperking ook mee kunnen doen in de wijk.

Ook ondersteunen we in 2018 Buro Modo bij het verzelfstandigen van het Ciao Café, een ontmoetingsmoment voor mensen met en zonder verstandelijke beperking.
Mensen met een kwetsbaarheid
Ondersteunen
van
bewonersinitiatieven
voor kinderen
De buurtvaders klaar voor oudjaarsavond 2017
Full transcript