Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BIỂU HIỆN VÀ ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC HIỆN NAY

No description
by

Huỳnh Như Thân Lý

on 23 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BIỂU HIỆN VÀ ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC HIỆN NAY

ĐẠO ĐỨC
CÔNG VỤ

BIỂU HIỆN VÀ ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC HIỆN NAY
I.THÁI ĐỘ CỦA CÔNG CHỨC
TÂM LÝ HỌC TRONG QUẢN LÝ
I.LỜI MỞ ĐẦU
II.BIỂU HIỆN CỦA CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC
III.ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
KẾT LUẬN


Thái độ công chức là trạng thái tinh thần của công chức trước khi hoàn thành một hành vi đối với một sự kiện nào đó xảy ra trong hoạt động quản lý nhà nước
Tinh thần công sở
Tinh thần tập thể
Biểu hiện của thái độ
công chức hiện nay
Nhận thức sâu sắc hơn về việc học tập và chú trọng “làm theo” đạo đức của Bác
Sẵn sàng nhận nhiệm vụ (76,6%)
Do dự để xem xét nội dung công việc (22,2%)
Từ chối (1,2%)

Phong cách làm việc của cán bộ, công chức thường xuyên đổi mới
Trách nhiệm làm việc của cán bộ, công chức ngày càng được thể hiện cao hơn
Thừa nhận mình sai và sửa chữa
Hòa đồng và cởi mở khi giao tiếp với người dân
Quan tâm đến đồng nghiệp hay cấp trên
Thái độ và hành vi
Thái độ quy định hành vi: sự cảm nhận bên trong sẽ quy định hành vi bên ngoài. Đôi khi cán bộ công chức gặp áp lực hay phải trả lời người dân về một vấn đề nhiều lần nên có những phản ứng không tốt đối với người dân.
Thái độ quy định hành vi khi: các yếu tố ảnh hưởng tới thái độ được giảm tới mức tối thiểu; khi thái độ xác định hay cụ thể cho một hành vi nhất định nào đó; nếu khi hành động, chúng ta ý thức được hành động của mình.
Hành vi quy định thái độ: khi mà quan hệ thái độ - hành vi là quan hệ hai chiều, hành vi có tác động rất lớn trong việc hình thành, thay đổi thái độ.

Hành vi ứng xử của công chức là những biểu hiện ra bên ngoài của công chức đối với một đối tượng cụ thể, trong tình huống nhất định.

Tận tuỵ phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân;
- Lắng nghe ý kiến; giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến giải quyết công việc;
- Không được quan liêu, hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà trong khi giải quyết các công việc của nhân dân;
- Bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết công việc của nhân dân
- Tôn trọng và giữ đúng lịch hẹn tiếp nhân dân; nhanh chóng phúc đáp các khiếu nại, góp ý của nhân dân;
- Tác phong làm việc phải gần gũi; thái độ, hành vi, trang phục và ngôn ngữ phải nghiêm túc, văn minh, lịch sự, nhã nhặn.

GIAO TIẾP ỨNG XỬ VỚI DÂN

Chủ thể tham gia giao tiếp
: Đây là hoạt động giao tiếp mà một bên là cán bộ, công chức - đại diện cho Nhà nước, nhân danh cơ quan Nhà nước và được sử dụng quyền lực Nhà nước và một bên là các công dân và tổ chức trong xã hội. Giao tiếp của cán bộ, công chức với công dân và tổ chức chính là cầu nối giữa Nhà nước với nhân dân, thể hiện tính chất mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân. Thái độ của người tiếp dân chính là thái độ của Đảng và Chính phủ đối với nhân dân. Cách thức giao tiếp của công chức với công dân và tổ chức là biểu hiện cụ thể thể hiện bản chất của Nhà nước pháp quyền dân chủ “của dân, do dân và vì dân”
Đồng nhất quyền lực nhà nước với quyền lực cá nhân, nhầm lẫn tư cách “đại diện” và tư cách cá thể.
Chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức còn nhiều điều bất hợp lý, chưa tạo động lực làm việc.
Hạn chế về năng lực chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và phẩm chất đạo đức
Không chú ý đến việc hướng dẫn, giải thích các quy định, thủ tục
Né tránh trách nhiệm, sợ chịu trách nhiệm
Hách dịch, cửa quyền
Thiếu kiên nhẫn trong lắng nghe
Mục đích giao tiếp
Nắm bắt đúng vấn đề, vụ việc và giải quyết thấu đáo
Tác động tới nhận thức, thái độ của nhân dân
Tìm hiểu đời sống, nguyện vọng của người dân, phản ứng của người dân ...
Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, thuyết phục
Phổ biến quy định về văn hóa công sở
Mở rộng các hình thức giám sát, đánh giá tinh thần, thái độ
Xây dựng và siết chặt các quy định, chế tài xử lý
Ví dụ: Công chức có thái độ hòa nhã, nói năng tử tế khi phục vụ người dân làm thủ tục giấy tờ. Trong đó, hành vi của người công chức là nói năng tử tế, ứng xử là hòa nhã, thể hiện được công chức là người có cách ứng xử tốt đẹp đối với người dân.
Mục Tiêu
Mục tiêu cá nhân
mục tiêu tổ chức
CÁ NHÂN
Bao gồm các nhu cầu về an toàn, thu nhập, quyền lực, uy tín, danh vọng,... Các mục tiêu này còn liên quan tới vị trí của họ trong cơ quan.
TỔ CHỨC
• Xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá.
• Biến chủ trương, chính sách của Đảng thành hiện thực.
• Cung cấp dịch vụ công cho dân đảm bảo chất lượng.
• Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho mọi công dân.

HÀNH VI ỨNG XỬ CỦA CÔNG CHỨC
TINH THẦN CÔNG CHỨC
Tinh thần được thể hiện bằng sự thoả mãn hay bất mãn mà một công chức cảm thấy đối với hoàn cảnh và điều kiện mình đang sống và làm việc. Nếu thoả mãn thì người đó sẽ hăng say nhiệt tình trong công tác, nếu bất mãn người đó sẽ thụ động thậm chí đôi lúc có thái độ tiêu cực trong công tác.
YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Tính chất công việc
Tiền lương, thưởng
Thái độ của cấp trên, đồng nghiệp, thái độ của đối tượng phục vụ
Đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước đã và đang góp phần đáng kể vào tiến trình cải cách hành chính theo mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, hăng say nhiệt tình trong công tác có tính chuyên nghiệp cao mà Đảng và nhân dân ta đã đặt ra trong thời kỳ mới.
Song, cũng cần nhận thấy một thực tế: còn không ít cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay làm việc thiếu tích cực.
Tính tích cực lao động của cán bộ, công chức được đo bằng mức độ hoạt động, số lượng và chất lượng lao động.
NGUYÊN NHÂN
Chưa có những quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ cho từng loại hình công việc, từng phòng ban, từng cá nhân trong tổ chức, nhất là
những quy định về tính chịu trách nhiệm cá nhân
Hiện tượng "bình quân chủ nghĩa" còn khá phổ biến
Chưa có sự cạnh tranh giữa các cán bộ, công chức
Thực hành dân chủ vẫn chưa thường xuyên, đều khắp và chưa trở thành nếp sinh hoạt văn hoá công sở
Đặc biệt
chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức còn chưa đủ sống
Công tác tổ chức cán bộ lại thể hiện những tiêu cực, yếu kém rõ rệt
Đạo đức là thước đo chuẩn mực, là nền tảng để đánh giá phẩm chất và giá trị của con người thông qua hành động, thái độ, tư tưởng, là phạm trù đề cập đến mối quan hệ con người và các quy tắc ứng xử trong mối quan hệ giữa con người với con người trong các hoạt động sống

Đạo đức công vụ là một phạm trù tương đối rộng, bao hàm đạo đức, lối sống, cách xử sự của cán bộ, công chức không chỉ trong các mối quan hệ xã hội thông thường mà còn trong phạm vi thực hiện nhiệm vụ công, đó là trong giao dịch hành chính với tổ chức, công dân.
Đạo đức công vụ là sự kết hợp hài hòa giữa đạo đức cá nhân, đạo đức xã hội và đạo đức nghề nghiệp
Có nhiều nguyên nhân tác động đến đạo đức của người công chức, trong đó có vấn đề chủ quan của người công chức, như: thiếu được rèn luyện, thiếu tuân thủ những quy định của các quy tắc ứng xử trong nền công vụ, nhưng cũng có những yếu tố khách quan từ bên ngoài tác động làm cho người công chức khó tuân thủ những chuẩn mực bắt buộc về đạo đức, về hành vi xử sự và tự tạo ra những hành vi mới
GIẢI PHÁP
Thứ nhất, cần hoàn thiện các quy định về đạo đức công vụ.
Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh việc cải cách các thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục bất hợp lý, gây phiền hà cho nhân dân.
Thứ ba, đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn, nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ công chức nhà nước.
Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phát động các phong trào tố cáo tham nhũng.
Thứ năm, đẩy mạnh dân chủ hóa hoạt động ở các cơ quan công quyền, tạo điều kiện thuận lợi để công chức và nhân dân kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.
NGUYÊN NHÂN
ĐÁNH GIÁ
KHÁI NIỆM
Full transcript