Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

No description
by

Thegirlwho Archer

on 7 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER


En az iki atomun belirlli bir düzende bir araya gelerek oluşturduğu nötr atom gruplarına
molekül
denir.Bir araya gelen atomların aynı olabileceği gibi (element molekülü) farklıda (bileşik molekülü) olabilir.


Pozitif veya negatif yüklü atom veya atom gruplarına
iyon

denir.Pozitif yüklü iyonlar katyonları,negatif yüklü iyonlarda anyonları oluşturur.

Kiyasal türleri bir arada tutan kuvvet elktrostatik çekim (zıt yükler arasındaki çekim) kuvvetidir.Kimyasal türler birbinine yaklaştıkça türlerin yüklerinden dolayı çeşitli etkileşimler (itme/çekme) oluşur.Aynı yükler birbirini iterken zıt yükler birbirlerini çeker

Bir maddenin özelliklerine sahip ol en küçük yapı taşı kimyasal tür olarak adlandırılır.Doğada bulunan kimyasal türler;
atom,

molekül, iyon
ve
radikal
olarak gruplandırılabilir.

Bir kimyasal elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşıdır.Ancak elementlerin çok azı atomik halde bulunurlar.Örneğin;soygazlar kararlıdır ve atomik haldedir.Metallerden cıva,altın,bakır platin gibi elementler doğada tek atomlu bulunabilirler
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden aşırı büyükse güçlü bağlar aralarındaki bağlar daha küçükse zayıf bağlar oluşur.Güçlü etkileşimlere
kimyasal bağlar
zayıf etkileşimlere
fiziksel bağlar
denir.

Metal ve ametal atomları arasında elektron alış-verişi ile bileşik oluşurken anyon ve katyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetleri ile oluşan bağa
iyonik bağ
iyonik bağ içeren bileşiklere ise
iyonik bileşik
denir.

Ametal atomları arasında elektron ortaklaşması sonucu oluşan bağ türüne
kovalent bağ
denir.Kovalent bağ ile oluşan bileşikler kovalent bileşikler veya molekül bileşik olarak adlandırılır.
Kovalent bağın oluşumu sırasında zıt yüklü iyonlar olmadığından bu bağ türü iyonik bağdan daha zayıftır.
Kovalent bağ aynı tür atomlar arasında olabileceği gibi farklı tür atomlar arasındada olabilir.

KİMYASAL TÜRLER
1-Atom
2-Molekül
3-İyon
KİMYASAL BAĞLARIN OLUŞUM MEKANİZMASI

İYONİK BAĞ VE İYONİK BİLEŞİKLER
KOVALENT BAĞ VE KOVALENT BİLEŞİKLER
Polar Kovalent Bağ
Farklı ametal atomları arasında ortak kullanılan elektronlar atomlar tarafından eşit çekilemeyeceğinden elektronlar çekim kuvveti fazla olan elektrona doğru kayarlar.Böylece kısmen pozitif ve kısmen negatif uçlar oluşur.Böyle moleküllere
polar moleküller
oluşan kovalent bağada
polar kovalent bağ
deni,r.
Apolar Kovalent Bağ
Aynı tür ametal atomları arasında ortak kullanılan elektron çiftinin eşit olarak çekilmesiyle yani atomların elektronegatiflik değerlenirinin eşit olması ile oluşan bağlara
apolar kovalent bağ
denir.
Aynı tür ametal atomları arasında oluşan bağlarda kısmı pozitif ve kısmı negatif uçlar oluşmaz.
GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER
METALİK BAĞ
Metal atomlarının son enerji katmanındaki elektronlar çekirdek tarafından daha az kuvvetle çekilir.Böylece metal atomlarının değerlik elektronları daha fazla hareket edip,boş değerlik elektronlarında daha serbest dolaşabilir.

Pek çok metal atomu bir arada bulunduğunda değerlik elektronlarının hem boş orbitallerde hem de komşu atomların boş değerlik orbitallerinde serbest dolaşması ile bir elktron denizi oluşur.Böylece pozitif yüklü metal iyonları ile elektron denizi arasında elektrostatik çekim kuvveti meydana gelir.Bu çekim kuvveti
metalik bağ
olarak adlandırılır.Metalik bağ metal atomlarının bir arada durmasını sağlar.
Metalik bağ,fiziksel bağlardan daha güçlüdür.Fakat genelde iyon bağları ve kovalent bağlardan daha zayıftır.Metalik bağın sağlamlığı metalin değerlik elektron sayısı ve metal atomununun çapına bağlıdır.
Metallerde değerlik elektron sayısı arttıkça metal bağının kuvvetliliği artar.
Periyodik tabloda inildikçe çap büyüdüğünden metal bağı zayıflar,erime ve kaynama noktası düşer.
Periyodik tablonun aynı periyodunda gidildikçe atom çapı küçülür,metal bağı kuvvetlenir,erime ve kaynama noktası artar.
ZAYIF ETKİLEŞİMLER
Zayıf etkileşimler maddelerin yoğun fazlarında (sıvı ve katı halde) etkilidir.Maddelerin fiziksel özelliklerini etkiler.Kimyasal bağlardan çok daha zayıftır.Bu etkileşimler
Van der Waals
ve
hidrojen bağları
olarak ikiye ayrılır.
Molekülü oluşturan atomlar arasında eltronegatiflik farkı olmayan apolar moleküllerde ise kalıcı dipoller oluşmaz.Bunlarda indüklenmiş(geçici,anlık)dipoller oluşur
Atomdaki elektronlar sürekli hareket halindeyken bir bölgeye yıkılmaları ile bölgenin (-) diğer bölgelerin (+) yüklü olmasını sağlayabilirler. Böylece sürekli oluşup kaybolan anlık kutuplanma oluştururlar. Bu olaya
indüklenme
ortaya çıkan dipollere
indüklenmiş dipol
denir.
Polar kovalent bağ içeren moleküllerin kalıcı dipole sahip olup olmadığını anlamak için molekülün geometrisi bilinmelidir.CO2 ve CH4 molekülleri polar kovalent bağ içermesine rağmen kalıcı dipole sahip değildir.CO2'de oksijenler üzerindeki kısmi negatif yükler doğrusal ve zıt yönde olduğu için birbirini notrler ve geçici dipol oluşur.CH4 molekülüde apolar olduğundan kalıcı dipoller oluşmaz.İndüklenmiş dipol oluşur.
Bir kimyasal tür bir bütün olarak negatif ve pozitif kutuplar bulunduruyorsa dipole sahiptir.Dipoller kalıcı olabileceği gibi anlıkta olabilir.Polar kovalent bağlı bileşikleri oluşturan atomlar arasındaki elektronegatiflik farkından dolayı atomlardan biri kısmi pozitif yüklü diğeride kısmi negatif yüklü olur.Bu şekilde oluşan kovalent bağlar kalıcı dipolleri oluştururlar.Kalıcı dipoller kimyasal türlerin kendi yapılarından kaynaklanan ve üzerlerinde sürekli bulunan dipollerdir.
1-WAN DER WAALS KUVVETLERİ
Wan der Waals kuvvetleri moleküller arasındaki zayıf çekim kuvvetleridir.Wan der Waals kuvvetlerini daha iyi anlayabilmek için kalıcı dipol ve indüklenmiş dipol kavramlarını iyi bilmemiz gerekir.
Kalıcı ve İndüklenmiş Dipoller
*Dipol-Dipol Kuvvetleri
İki polar molekül birbirine yaklaşırken birinin pozitif kutbu ile diğerinin negatif kutbu arasında elektrostatik çekim kuvveti oluşur.Bu kuvvetlere
dipol-dipol kuvvetleri
denir.Bu kuvvet kısmi yüklenmeden dolayı oluşan moleküllerde bulunduğundan zıt yüklü iyonlar arasında oluşan bağdan çok zayıftır.Üstelik aynı kısmi yüke sahip uçlarda itme gerçekleşeceğinden düzgün biraraya gelme gerçekleşmez.
Dipol-dipol bağı kimyasal bağlardan zayıftır.
Polar molekülleri arasında oluşan dipol-dipol kuvvetleri polar moleküllerin birbiri içerisinde çözünmesini kolaylaştırır.
*İyon-Dipol Etkileşimi
Anyon ya da katyon olduğu bilinen bir iyon polar bir molekülle bir araya geldiğinde yüklü iyon ile polar molekülün zıt yüklü kısmı arasında çekim kuvveti oluşur.Buna
iyon-dipol
etkileşimi denir.
*İndüklenmiş Dipol Bağları
a.İyon-indüklenmiş dipol etkileşimi
İyon bulunduran maddenin apolar moleküllerde çözünmesi ile ortaya çıkan etkileşim türüne
iyon-indüklenmiş dipol etkileşimi
denir.Bu etkileşim iyon-dipol etkileşimine göre çok zayıftır.Çünkü iyonik katıların polar olmayan çözücülerde çözünürlüğü genel olarak çok azdır.
b.Dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi
Apolar bir maddenin polar çözücülerde veya polar bir maddenin apolar çözücülerde çözünmesi ile ortaya çıkan etkileşim türüne
dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi
denir.
Bu etkileşim iyon-indüklenmiş dipol etkileşiminden çok daha zayıftır.Çünkü genellikle polar maddenin polar çözücülerde,apolar moleküllerin apolar çözücülerde çözünürlüğü daha kolay olur.
c.İndüklenmiş dipol-indüklenm dipol etkileşimi(London kuvvetleri)
İlk kez Fritz London tarafından açıklanmıştır.Apolar moleküller ve soygazlar arasında etkileşimler olmasaydı maddeler fiziksel hallerini değiştiremez,gazlar sıvılaşamaz veya katılaşamazdı.Bu yüzden dışardan bir etki ile tanecik polarlanabileceği gibi taneciklerin birbiri ile çarpışması sonucuda geçici dipoller oluşabilir.Apolar moleküllerin yapısında bulunan
hareketli elektronların bir anlık yığılma hareketi ile ani ve geçici kutuplaşma oluşturması
indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimini
oluşturur.Anlık dipoller elektronların sürekli hareket halinde olmasından sürekli yön değiştirirler.
London kuvvetleri bütün moleküller arasında vardır.Anlık ve geçicidir.
2-HİDROJEN BAĞI
Elektronegatifliği diğer atomlara göre oldukça yüksek olan,bu nedenle bileşiklerinde kısmi negatif yüklenen F, O, N atomlarıyla hidrojen atomu bileşik oluşturduğunda polarlaşma sebebiyle hidrojen atomu kısmi pozitif yük kazanır.Hidrojen bağı F, O ve N atomlarına bağlanmış hidrojen atomlarının komşu moleküllerdeki bağ yapmamış elektron çiftlerine uyguladığı çekim kuvvetleridir.
4-Radikal
Kimyada radikaller (çoğu zaman serbest radikal olarak değinilir) eşleşmemiş elektronu olan atom, molekül veya iyonlardır.
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Full transcript