Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Innowacja pedagogiczna

No description
by

Aneta Aneta

on 29 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Innowacja pedagogiczna

Definicja
Podstawa
programowa

Metody
Modele
pracy

Dlaczego TIK?
przedmiot:
nauczyciel:
termin:
Podstawa programowa:
MODELE PRACY
Z TIK
Innowacja pedagogiczna
Innowacyjne zastosowania
rozwiązań i narzędzi cyfrowych
w nauczaniu i uczeniu się języków obcych
w domu i w szkole.
zwiększa efektywność nauczania,

zwiększa autonomię ucznia,

zwiększa motywację ucznia,wspomaga lub wzbogaca treści kształcenia i formy przekazu,

ułatwia proces uczenia się oraz wspiera osobisty rozwój ucznia
Korzyści:
TIK? Tak!
j. niemiecki
j. angielski
mgr Aneta Zdunek
mgr Renata Kukuczka
09. 2016 -
06. 2017
klasa:
I
TIK
nauczyciel bez TIK
uczeń z TIK.
umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie.
Do najważniejszych umiejętności zdobyawnych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego na III i IV
etapie edukacyjnym należą:
Ważnym zadaniem szkoły jest:
przygotowanie uczniów
do życia w społeczeństwie informacyjnym.
Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania
umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania
informacji z różnych źródeł,
z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych,
na zajęciach z różnych przedmiotów.”


technologie
informacyjno-komunikacyjne,
z ang. Information and communication technologies
(ICT):
- gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej.
– wszelkie działania związane z produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych
i informatycznych oraz usług im towarzyszących;
Przykładowe
narzędzia
TIK

LEARNING
BY DOING:
.
nauczyciel z TIK
uczeń bez TIK

Nauczyciel wykorzystuje TIK do przygotowania materiałów do zajęć. Uczniowie są odbiorcami – pracują z materiałami, ale bez możliwości korzystania z TIK
- nauczyciel z TIK
uczeń z TIK w domu

Nauczyciel, korzystając z TIK, przygotowuje dla uczniów materiały do uczenia się w domu.
Uczniowie na podstawie tych materiałów opracowują element lekcji, a zdobytą wiedzę 
wykorzystują w klasie i wzajemnie się nauczają, stosując TIK
Uczeń pracuje z TIK samodzielnie lub w grupie w domu, aby przygotować się do lekcji.
Pozostali uczniowie i nauczyciel są odbiorcami – korzystają z materiałów bez aktywnego
używania TIK
nauczyciel z TIK
uczeń z TIK w klasie

Nauczyciel przygotowuje całe zajęcia lub część, pomoce dydaktyczne, używając TIK.
Uczniowie korzystają z TIK w czasie lekcji podczas pracy z materiałami
TIK towarzyszy
procesowi uczenia się

Wykorzystanie TIK zarówno przez nauczyciela, jak i uczniów ma miejsce i w domu, i szkole
Edutainment
Źródła:
- grafiki: o ile nie zaznaczono inaczej, grafika użyta w niniejszej prezentacji pochodzi z domeny publicznej (pixabay.com; CC0)
- muzyki: Kara Square and Piero Peluche: Okay, Alright (Instrumental) (jamendo.com; licencja CC BY NC)

Dziękuję za uwagę!
grywalizacja
Zapraszamy do współpracy wszystkich nauczycieli zainteresowanych wdrażaniem TIK w proces dydaktyczny.
blended learning
WebQuest
uczenie się przez nauczanie (LdL)
e-portfolio
nauczanie hybrydowe
odwrócona
lekcja
Najważniejsza część
zajęć odbywa się w klasie,
jednak media cyfrowe są stosowane podczas tradycyjnych lekcji
oraz jako ich uzupełnienie.
www.greeleyschools.org/Page/13456
http://ih.constantcontact.com/fs063/1102900713104/img/136.png?a=1111926907274
http://www.youtopia.com/info/the-gamification-of-education/
http://shaparo-mis.wikispaces.com/web+quest
wideo.co/blog/flipped-classroom-5-tips-flip-class/
https://blogs.sjsu.edu/wsq/2013/10/22/job-maestro-do-you-need-an-e-portfolio/
Cyfrowa Taksonomia Blooma
http://aceedutainmentapps.com/
Nauczanie tradycyjne
wzbogacone jest metodami
i technikami kształcenia zdalnego.
Uczniowie korzystają z zajęć online i w klasie.
Etapy nauczania w obu środowiskach
współgrają ze sobą, jednak ich stosunek procentowy może się różnić w zależności
od typu stosowanych mediów.
http://creativecommons.pl/tag/epodreczniki/
.......................................................

http://www.enauczanie.com/mobilne/rady/proces-skutecznego-wdrazania-mobilnych-technologii
Zamiana ról w edukacji:

Podczas lekcji uczeń zazwyczaj poznaje nowy materiał,
a następnie utrwala go w domu, odrabiając pracę domową”.

Odwrócona lekcja polega na zamianie kolejności tych form uczenia się; uczeń dostaje do opracowania materiał przed lekcją,
a na zajęciach powtarza i utrwala
nabyte wiadomości i umiejętności.
Nauczyciel usuwa się z centrum uwagi,
miejsce to zajmują uczniowie.
W wolnym tłumaczeniu
"Poszukiwania w Sieci"

Rodzaj metody projektów zorientowanej na uczniowskie badania prowadzone w oparciu o instrukcję
umieszczoną na stronie internetowej.

Wyjściowym źródłem informacji jest
Internet.
Edurozrywka
(edukacja z użyciem metod rozrywkowych)

Treści edukacyjne są całkowicie ukryte w programie rozrywkowym albo wkomponowane w format popularnych programów rozrywkowych, np.:
teleturniejów i quizów telewizyjnych,
seriali, gier komputerowych lub video, filmów, muzyki,
stron internetowych i portali,
prezentacji multimedialnych, itp.
Elektroniczna teczka

do gromadzenia przykładowych prac ucznia i innych dokumentów
potwierdzających posiadane umiejętności językowe.
Pomaga dokumentować postępy
i prezentować innym swoje kompetencje językowe.

Zawartość e-Dossier mogą stanowić między innymi:
 - przyklady dobrze napisanej pracy językowej,
 - nagrania audio/wideo,
- opisy i rezultaty prac projektowych,
- zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty.
Metoda prowadzenia lekcji,
w której rolę nauczyciela przejmują uczniowie. Prowadzący uczeń ustala
z nauczycielem tematykę zajęć,
samodzielnie przygotowuje przebieg lekcji
i materiały potrzebne do jej realizacji.
Grywalizacja
- wykorzystanie mechaniki znanej z gier
w celu zwiększenia zaangażowania

Technika bazuje na przyjemności, jaka płynie z pokonywania
kolejnych osiągalnych wyzwań, rywalizacji, współpracy itp.
Grywalizacja pozwala zaangażować ludzi do zajęć,
które są zgodne z oczekiwaniami autora projektu,
nawet jeśli są one uważane za nudne lub rutynowe.
Full transcript