Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Protestantyzm

No description
by

Michał Prończuk

on 22 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Protestantyzm

Podstawowa różnica
Wspólnota teologiczna
Różnice teologiczne
Megachurch
-Usprawiedliwienie z łaski jako akt wiary
-Wyłącznie powszechne kapłaństwo chrześcijan
-Brak przymusowego celibatu
-Chrzest jest potwierdzeniem wiary (nie ma znaczenia bez wiary)
Sakramenty są tylko dwa i mają inne znaczenie
-chrzest (opcja)
-Predestynacja (opcja)

-Usprawiedliwienie z łaski i uczynków jako proces
-Podział na duchownych i świeckich chrześcijan
-Celibat duchownych
-chrzest jest początkiem wiary (działa ex opere operato)
-Sakramenty są koniecznym elementem procesu zbawienia
-chrzest (opcja)
-Brak wybrania

31 października 1517
Wittenberga
Reformacja - o co chodzi?
Charyzmatyczne herezje
Protestantyzm
Marcin Luter

1 Sola scriptura (Tylko Pismo)
2 Sola fide (Tylko wiarą)
3 Sola gratia (Tylko łaska)
4 Solus Christus (Tylko Chrystus)
5 Soli Deo gloria (Tylko Bogu chwała)

-Trójca Święta(Ojciec, Syn i Duch)
-Jeden Bóg Stworzyciel
-Jezus Bóg i Jezus człowiek
-Istnienie wiecznego potępienia i życia z Bogiem po śmierci
-Istnienie aniołów dobrych i złych
-Dziewicze narodzenie Jezusa
-Zmartwychwstanie Jezusa
-biblijny kreacjonizm (literalne odczytywanie tekstu)
-Nicejsko-Konstantynopolitańskie wyznanie wiary(476)


Jan Hus na stosie
1414 Sobór w Konstancji

Głównym powodem spalenia było negowanie przez Husa boskiego pochodzenia władzy papieży
Waldensi
Ich ojcem duchowym był Valdès (stąd nazwa: waldensi), bogaty kupiec z Lyonu, który rozdał swój majątek ubogim, głosząc hasła wyrzeczenia się własności i życia w ubóstwie. Za podstawę wiary przyjmowali tylko Biblię, odrzucając autorytet papieża, krytykowali zbytek wyższego duchowieństwa i żądali reform w Kościele. Ekskomunikowani w 1184 przez papieża Lucjusza III, byli prześladowani przez sądy Inkwizycji.
Ef 2:8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:
Ef 2:9 nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił
.


T – TOTAL INABILITY (całkowita niezdolność);
U – UNCONDITIONAL ELECTION (bezwarunkowe wybranie);
L – LIMITED ATONEMENT (ograniczone przebłaganie);
I – IRRESISTIBLE (EFFICACIOUS) GRACE (nieodparta lub skuteczna łaska);
P – PERSEWERANCE OF THE SAINTS (zachowanie świętych).
1. Wolna wola / Ludzka możność
2. Warunkowe wybranie
3. Uniwersalne odkupienie
4. Człowiek może skutecznie opierać się działaniu Ducha Świętego.
5. Odpadnięcie od łaski
Full transcript