Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TKY

Zaman Yönetimi
by

Gizem DEMİRER

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TKY

ZAMAN YÖNETİMİ Kavram olarak zaman nedir? Zaman,olayların geçmişten bugüne gelip,geleceğe doğru birbirini takip ettiği,bireyin kontrolü dışında kesintisiz devam eden bir süreçtir 1)Planlama ve Zaman Planlama nereye gitmek istendiğini ve oraya nasıl gidileceğini mantıklı şekilde önceden kararlaştırmaktır. İyi bir planlama şu sorulara cevap vermelidir.
=> Kim?
=>Ne Zaman?
=> Nerede?
=>Nasıl?
=>Neden?
Time dergisi yöneticisi Pearson;
" Zamanı yönetemeyiz, yalnızca kendimizi zamana göre yönetebiliriz" Zaman Yönetimi Nedir? Yönetimin ve yöneticinin zamana olan talebinden ortaya çıkmıştır.
Amacı;bireylerin özelliklede yöneticilerin zamanlarını verimli ve etkin bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmektir. Ortaya çıkışı yaklaşık 25 yıl öncesine dayanmaktadır.70’lerin sonuna kadar zaman yönetiminin kullanımı yaygın değildi.1980 başlarında yöneticiler birikimi mümkün olmayan ve oldukça kısıtlı olan zamanın, yönetilmesi gereken bir kaynak olduğu düşünmeye başlamışlardır. Yönetim Fonksiyonları ve Zaman Yönetimi İlişkisi Planlamada ilk faaliyet, amaçları saptamaktır. Amaçları belirleyen bir yönetici faaliyetlerini, bunları elde etme yolunda sürdürecek ve gereksiz işlere zaman harcamayacaktır.
Günümüz örgütlerinin ufku, kısa, orta, uzun planlama dönemleri ile belirlenmektedir. Şimdiki zaman temel alınarak yakın ve uzak geleceğe yönelik planlar yapılmaktadır. Zaman Yönetiminin Tarihçesi 2)Karar verme
ve Zaman Zaman ve karar verme ilişkisini incelersek ulaşılmak istenen amacın yakın vadede veya uzun vadede görülebilen, tahmin edilebilen ve zaman açısından en kısa sürede gerçekleştirilebilen ve işletmenin karlılığını ve verimliliğini en optimal seviyeye çıkarabilen bir amaç olması gerekir.Çünkü iyi, doğru ve zaman açısından uygun planlanan kararlar işletmeyi başarıya götürür, amaçlarına ulaştırır. 3)Organizasyon ve Zaman Yöneticinin hangi işleri kendisinin yapacağını, kimlerin kendisine yardımcı olacağını, yaptığı işlerden kimlere karşı sorumlu olacağını ve kimlerin kendisine karşı sorumlu olacağını açıkça bilmesi gerekir. Bu olgu organizasyondan başka bir şey değildir. 4)Yetki Devri ve Zaman =>Yetki devri yöneticinin iş gördürme, belirli faaliyetleri başkalarına yaptırma konusunda başkalarını yetkili kılmasıdır.
=>Zaman yönetiminde yetki devrinin stratejik bir önemi vardır. Yakın zamanda Batı’da yapılan bir araştırmada, 280 üst düzey yöneticinin yalnızca 30’unun, karşılaştıkları durumlara göre uygun zamanı ayırabildikleri görülmüş, geri kalan 250 kişinin iyi bir görev dağılımı yapmadığı tespit edilmiştir. 5)Eşgüdüm ve Zaman Raleigh’in “zamanı nasıl daha iyi değerlendiririm “ sorusunun ekip bazında başarısı Kodak’ın ürün dizayn sürecinde açıkça görülmektedir. Kodak ürün geliştirme sürecini ezeli rakibi Fuji’nin ürünlerini daha çabuk piyasaya sürebilmesi yüzünden geliştirmiştir.
Kodak ürün geliştirme ekiplerinin CAD/CAM yardımıyla koordine çalışmalarını sağlamış böylece bu süreç %50 daha az zamanda tamamlanmıştır. Süreçte işlemler paralel olarak yürümektedir. Başka bir deyişle 1. adım başladıktan sonra ikinci adım ve daha sonra 3. ve 4. adım başlayabilmektedir. Bu örnek bize zamanın verimli olarak kullanılması için katı çizgisellikten arındırılmış bir sürecin birim zaman başına nasıl daha çok çıktı verdiğini anlatmaktadır.
6)Denetim ve Zaman

7)Eğitim ve Zaman Zaman Yönetiminde
Yeni Yaklaşımlar 1)Düzenli Yaşama Yaklaşımı Nesneleri Düzenlemek
Görevleri Düzenlemek
İnsanları Düzenlemek Güçlü Yanları:Zaman kazandırır, daha verimli olmamıza yol açar.
Zayıf Yanları:Tehlikeli olan bunun araç yerine amaç haline dönüşmesidir. 2)Savaşçı Yaklaşımı Kendini yalıtmak
Yalnız kalmak
Yetki devretmek Güçlü yanları:Zamanımızın sorumluluğunu kişisel olarak üstlenmeye dayalı olmasıdır. Zayıf Yönleri:Temelde başkalarını düşman olarak gördüğü için işbirliği yapma hevesini kırar 3)Hedef Belirleme Yaklaşımı Uzun orta ve kısa vadeli planlama
Hedef saptama
Kendini motive etme
Gözünde canlandırma Güçlü Yanları:Kendinden yetenek olarak üstün olanları yenme gücünü sağlar
Zayıf Yanları:Tek bir hedefe kilitlenme hali insan yaşamını olumsuz etkileyebilir. 4)ABC Yaklaşımı A:En Önemli İşler B:Önemli İşler C:Az Önemli İşler Kayıp en aza iner
Toplantılara daima hazır olunur
Fazla işgücü reddedilir Güçlü Yanları:Öncelikli görevler arasındaki farkı anlamamızı sağlar
Zayıf Yanları:Değerlerin netleşmesi yaşam kalitesini doğal yasaların belirlediği gerçeğini gözardı etmesidir. 5)Sihirli Araç Yaklaşımı Doğru araç belirlenir Güçlü Yanları: Doğru teknolojik aracın etkin olarak kullanılması büyük farklar yaratabilir
Zayıf Yanları:Teknolojide her zaman kusursuz değildir. 6)Beceri Yaklaşımı Bir planlayıcı kullanmak
Yapılacak işler listesini oluşturma
Hedef belirleme
Yetki devretme
Planlama
Öncelik sıralama Güçlü Yanları:Kurumun değer verdiği mesleki beceriler doğrultusunda ilerlemeler kaydedilebilir.
Zayıf Yanları:Günümüzde zaman yönetimi çeşitli teknik hileler ve tasarruflarla uygulanır.O yüzden tek başına beceri etkili olmayabilir. ZAMAN TUZAKLARI Erteleme Plansızlık Kırtasiyecilik Kararsızlık Mükemmelliyetçilik Stres İş uyumu ve İntikal
Süresi Yetki devrinden kaçınma Aşırı sosyal ilişkiler BİREYSEL ZAMAN PLANLAMA TEKNİKLERİ Planlama ve organizasyon için zaman ayırın Amaç ve hedef belirleyin Önceliklerinizi belirleyin: İtalyan ekonomist Vilfredo Pareto tarafından geliştirilen 80–20 kuralını uygulayın. Pareto çıktıların %80’inin, girdilerin % 20’sinden kaynaklandığını söylemektedir. Öncelik belirlemede dikkat edilecek nokta %20’lik değerli girdiyi belirlemek ve ayrı tutmaktır. Girdilerinizi tanımladıktan sonra size en çok verimi sağlayacak işler için zaman ayırmalısınız. Yapılacak işler listesi oluşturun. Esnek olun. Yapılması gereken şeyleri doğru yapın Hayır demeyi öğrenin. Kendinizi ödüllendirin Yönetsel Zaman Planlama
Teknikleri Bireysel faktörler Örgütsel faktörler Zaman kaybına neden olan örgütsel faktörler: İşletme amaçlarının açık ve net olmaması Yapılacak işlerin belirli bir sırayı takip etmemesi Öngörü tekniğinin kullanılmaması Planlamaya yeterli önemin verilmemesi Emir komuta zincirinin işlememesi Zamanın Verimli Kullanılmasını Sağlayan Yöntemler Zaman tutanağı hazırlama Önceliklerin belirlenmesi Yetki Devri Zamanı Programlama Yöneticinin kendini yönetmeyi bilmesi Astların zamanını yönetme Zaman Yönetimi ve Toplantı Tekniği Bilgi verici toplantılar
Sorun tanımlama toplantıları
Sorun çözücü toplantılar
Değerlendirme ve karar verme toplantısı
Komisyon toplantıları
Müzakere toplantıları
Mesleki toplantılar Toplantıda Zaman Yönetimi için Toplantıların düzenli bir takvimle aynı gün ve saatte yapılması yeğlenir
Toplantının başlangıç ve bitiş saatleri önceden belirlenmeli ve bu süreye uyulmalıdır
Toplantı süresi uzun tutulmamalıdır
Uzun bir toplantı yerine kısa ve ek toplantılar yapılması tercih edilir Gereksiz Toplantılar: Ortada tartışmaya değmeyecek bir konu varsa
Tartışmanın sonuç vermeyeceği düşünülüyorsa
Kim ne derse desin liderin dediği kabul edilecekse
Katılımcılar arasında kişisel çatışmalar var ise
Toplantı yapılacak ortam toplantıya uygun değilse KAYNAKÇA Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi-Örgütlerde Zaman Yönetimi/Ayten AKATAY)
C.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,Cilt 3,Sayı 1,2002-Örgütsel Zaman Yönetimi/Abdullah Yılmaz,Seyfettin Aslan
http://mimoza.marmara.edu.tr/~etemlevent/dersnotlari/SY_4_TOPLANTI_YONETIMI.doc
http://istesob.org/egitim/toplantidosyalari/ToplantiYonetimi.pps
Atatürk Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,İşletme Anabilim Dalı,Hakan Toksoy,Yüksek Lisans Tezi
Full transcript