Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pályázatírás - bevezető

No description
by

Iréne Kányádi

on 23 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pályázatírás - bevezető

Pályázatírás - bevezető
Projekt és pályázat
A
pályázat
a már kidolgozott
projektterv
, annak a leírása, egy dokumentum. (projekt tervezés, pályázat írás)
mikor jó egy
projektötlet
?
- meglévő problémákra keres választ
- hosszú távú célkitűzései vannak
- megvalósítható
- hatást gyakorol a külső környezetre
- átlátató
- meggyőző
- az eredmények mérhetőek
- konkrét céljai vannak
- minőségi és teljesítménykövetelményeket határoz meg
- a kockázati színtje elfogadható
- létrehoz egy terméket (programot, szolgáltatást, stb.)
A projekt szakaszai
1. Létrehozás
1.1 Meghatározás: helyzetelemzés, a projekttel megvalósítható célok meghatározása
1.2 Kidolgozás, tervezés: az alapgondolat részletes kidolgozása
1.3 Előzetes értékelés: ez szükséges a módosítások elvégzéséhez; szigorú értékelést tesz
lehetővé
1.4 Tárgyalások, döntések: olyan megállapodások megkötése, melyek a törvény által előírt
engedélyekre, a projekt finanszírozására, az erőforrásokra, vagyis a megvalósításra
vonatkoznak
2. Megvalósítás
2.1. Végrehajtás
2.2 Ellenőrzések: ezeket rendszeres időközönként kell végezni annak megállapítására, hogy
terv szerint történik-e a projekt végrehajtása
3. Lezárás
3.1 Értékelés: ez azért is fontos, mert így új projektek alapgondolata is megfogalmazódhat.
3.2 Terjesztés: az eredmények terjesztése is a projekt része
A projekt tervezésének lépései
1.
elemzési szakasz
: problémaelemzés, célmeghatározás, stratégiaelemzés (SWOT-elemzés, brainstorming)
2.
tervezési szakasz:
a felmerült igények, szükségletek beazonosítása (logikai keretmátrix, kültségek felmérése, bevonható partnerek meghatározása)
A munkaterv
Fogalma:
- a célok eléréséhez szükséges tevékenységek meghatározása és ütemezése
- a tevékenységek és az események sorából álló kapcsolatrendszer
- meghatározza a feladatok időbeli és funkcionális egymásutániságát
- a felelősségi körök kialakítása
Előnyei:
- megmutatja az összefüggéseket a feladatok, munkaegységek és projektfázisok között
- a párhuzamosan folyó feladatokat jól követhetővé teszi
- segít az erőforrások tervezésénél (Kinek, mikor, mi a feladata?)
- kiderül belőle a felelősség kérdése (Melyik feladat elvégzéséért ki a felelős?)
- azonosítja azokat a kritikus tevékenységeket, melyek elhalasztásával a projekt
befejezése is „csúszni fog”
- azokat a tevékenységeket is beazonosítja, amelyek halasztása viszont nem befolyásolja a projekt befejezését,
- megtervezi azt az optimális időkeretet
- behatárolja a projekt befejezésének várható idejét
- segít a megvalósítók közötti zökkenőmentes kommunikációban
- a projekt monitoringjához egységes keretet biztosít
Projektstruktúra terv
- projekteredmény (terjedelem, működőképesség, minőség, teljesség stb.)
- időkorlát
- költségkeret
- feladatok és tevékenységek teljes listája
- a tevékenységcsoportok közötti hierarchia-viszonyok és a logikai kapcsolatok
- a munkamegosztás
- a hatáskörmegosztás
A munkaterv fontos lépései
1. Határozzuk meg azokat a tevékenységeket, melyek szükségesek a célok eléréséhez!
2. Jelöljük ki először a kulcsfeladatokat, majd bontsuk ezeket alfeladatokra!
3. Állapítsuk meg az egyes tevékenységek logikai és időbeli kapcsolódásait!
4. Jelöljük ki a projektszakaszokat!
5. Határozzuk meg a tevékenységek elvégzéséhez szükséges időtartamot!
6. Határozzuk meg, a tevékenységek elvégzéséhez milyen szakértelemre van szükség!
7. Jelöljük ki a felelősöket!
Egyéb fontos elemek
Indikátorok
szerepe
- hatásindikátor
- eredményindikátor
- output indikátor
- eszközök, erőforrások
Segítségükkel a cél elérésének szintjét szemléltethetjük.
Mennyiségi információt ad, hogy segítse a projektben résztvevőket a
kommunikációban, tárgyalásokban és a döntéshozásban.
Számszerűsíti azokat az elemeket, melyek relevánsak a monitoring során
- a pályázatkészítési cél meghatározása
- a célunknak, vagyis a projektünknek a
leginkább megfelelő pályázat megtalálása
- a pályázat formai és tartalmi részeinek a kidolgozása
A projekt
fogalma,
típusai
A projektterv megvalósítása és létrehozása
Humánerőforrás-terv
Szempontok:
- szakmai kompetenciák
- együttműködési készség
Tulajdonságok
- aki a csapatot fenntartja: a motivátor
- aki figyel a határidőkre: a precíz
- aki segít megoldani a problémákat: a gyakorlatias
- aki a csoport „lelkiismerete”: a kritikus
- az ügyintézést végző: az adminisztrátor
Minden kérdésnek legyen szakértője
Minden feladatnak legyen meg az egyértelmű felelőse
Pénzügyi terv
A tervezés 3 szempontra terjedhet ki:
- pénzforgalom (Cash Flow),
- jövedelmezőség és
- az érintett szervezet pénzügyi teljesítménye.
- Mekkora a várható összes bevétel (pénzbeáramlás) és költség: beruházás és rendszeres
jellegű (pénzkiáramlás) a projekt teljes futamideje alatt?
- Mekkorák a használati díjak, költségek?
- Milyen módon történik a finanszírozás?
A pályázatok előkészítésének alapelvei
A projekt várható hatásai
Társadalmi és gazdasági
A környezeti elemekre (épített környezet, természeti elemek, stb.)
Kockázati tényezők
- az emberi erőforrással kapcsolatos kockázatok (érdektelenség, motiválatlanság, rossz
együttműködés, a szükséges kompetenciák hiánya)
- tevékenységből eredő kockázatok (rossz vagy be nem tartott ütemezés, nem megfelelő hatékonyságú információáramlás)
- pénzügyi kockázatok (tárgyi eszközöket érő elemi kár,
nem eléggé átgondolt költségtervezés)
- külső kockázatok (politikai, települési, környezetvédelmi stb.)
A projekt előzetes értékelése
Megvizsgálni azt, hogy a projekt legfontosabb elemei reálisak-e, a tervnek
megfelelően vannak-e a helyükön.
- Alapot adni a projekt várható hatásainak számszerűsítéséhez
- Vizsgálni a projektben foglalt általános és specifikus célok, valamint a tevékenységek
közötti kapcsolatok következetességét és a célok realitását
-
a pályázatkészít team tagjainak a kijelölése
- a pályázat szerkezetének az összeállítása
- a munkamegosztás és a munkamódszerek meghatározása
- a pályázathoz szükséges dokumentumok beszerzése
- a pályázat kitöltése
Mire fordítsunk figyelmet?
Szakszerű, jó stílusú megfogalmazás; esztétikus küllem, az oldalak, táblázatok, ábrák, mellékletek azonosíthatósága;
megfelelő példányszám; aláírások; teljesség.
- a komplettált pályázat végső ellenőrzésének elvégzése
- javítsuk ki a hibákat, pótoljuk a hiányosságokat a hiba- és hiánylista alapján!
- a pályázat beadása a követelményeknek megfelelően
A pályázatírás folyamatának lépései
Full transcript