Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Сродни думи

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Сродни думи

Сродни думи Запомнете! Сродните думи имат общ корен.
Сродните думи се образуват една от друга.Сродните думи имат общо значение.Сродните думи ни помагат да открием дума за проверка. ОУ “ Свети Иван Рилски “ - Перник Снежана Величкова Като разбра, че е попаднал в страната на ръбовете, Триноско се опита да излезе на гладко място.Но всичко наоколо беше ръбесто. Всяка улица беше наръбена. Големи и малки ръбове дебнеха на кръстовищата. Дори къщите бяха поръбени. В страната на ръбовете всичко беше ръбато. Подчертай сродните думи и определи корена им. Избери от сродните думи по една за пословиците:

Накарай ………………….. на работа, на акъл да те научи.
……………………………… грози човека.
Който лете …………………….., зиме гладува.
От ………………………………. добро не чакай. Мързелът
мързеливия
мързеливец
мързелува светлина сън разходка
светкавица сънлив походка
блести спи върви
светна разсъни ходи

ръкав Подчертайте корена
ръкувам се на думите по колонки.
ръка
ръкавица Коя дума не е сродна на останалите? Заменете я. мише мишле подпише. писмо Писа Подчертайте сродните думи. Препишете ги и добавете още сродни думи. Писа малкото мишле писмо на чисто. Писа, но си гризваше от листа. И когато спря писмото мише- нямаше къде да се подпише. сън засънува сънливо почерняла черно чернее Искри искра искряща светла Светулка просветна учителят учен учено Да проверим! Радослав
Слав
Преслав
Славов Проверка Проверка Сродници
Сродници сме ние с Радослав- имаме общ корен- дядо Слав. Двамата с Радо сме роднини. Родовата връзка назови ни.

Извадете сродните думи и подчертайте корена им. Сродни думи Да си припомним! Жълт жълта жълто жълти В коя колонка думите не са сродни? Запомни! Формите за род и число не са сродни думи. Ако за сродни думи не си научиш урока, утре учителят учен учено ще те хока! Спомни си,че: светла светулка просветна в тъмата; искри искра искряща във мрака; почерняла черно чернее гората; сън засънува сънливо реката. Открий сродните думи в текста.
Кой е общия им корен?

СРОДНИТЕ ДУМИ СЕ ОБРАЗУВАТ ЕДНА ОТ ДРУГА. СРОДНИТЕ ДУМИ ИМАТ ОБЩ КОРЕН. СРОДНИТЕ ДУМИ ИМАТ ОБЩО ЗНАЧЕНИЕ. СРОДНИТЕ ДУМИ НИ ПОМАГАТ ДА ОТКРИВАМЕ ПОДХОДЯЩИ ДУМИ ЗА ПРОВЕРКА Запомнете! ОУ “ Свети Иван Рилски “ - Перник Снежана Величкова Като разбра, че е попаднал в страната на ръбовете, Триноско се опита да излезе на гладко място.Но всичко наоколо беше ръбесто. Всяка улица беше наръбена. Големи и малки ръбове дебнеха на кръстовищата. Дори къщите бяха поръбени. В страната на ръбовете всичко беше ръбато. Подчертай сродните думи и определи корена им. Избери от сродните думи по една за пословиците:

Накарай ………………….. на работа, на акъл да те научи.
……………………………… грози човека.
Който лете …………………….., зиме гладува.
От ………………………………. добро не чакай. Мързелът
мързеливия
мързеливец
мързелува светлина сън разходка
светкавица сънлив походка
блести спи върви
светна разсъни ходи

ръкав Подчертайте корена
ръкувам се на думите по колонки.
ръка
ръкавица Коя дума не е сродна на останалите? Заменете я. мише мишле подпише. писмо Писа Подчертайте сродните думи. Препишете ги и добавете още сродни думи. Писа малкото мишле писмо на чисто. Писа, но си гризваше от листа. И когато спря писмото мише- нямаше къде да се подпише. сън засънува сънливо почерняла черно чернее Искри искра искряща светла Светулка просветна учителят учен учено Да проверим! Радослав
Слав
Преслав
Славов Проверка Проверка Сродници
Сродници сме ние с Радослав- имаме общ корен- дядо Слав. Двамата с Радо сме роднини. Родовата връзка назови ни.

Извадете сродните думи и подчертайте корена им. Сродни думи Да си припомним! Жълт жълта жълто жълти В коя колонка думите не са сродни? Запомни! Формите за род и число не са сродни думи. Ако за сродни думи не си научиш урока, утре учителят учен учено ще те хока! Спомни си,че: светла светулка просветна в тъмата; искри искра искряща във мрака; почерняла черно чернее гората; сън засънува сънливо реката. Открий сродните думи в текста.
Кой е общия им корен?

СРОДНИТЕ ДУМИ СЕ ОБРАЗУВАТ ЕДНА ОТ ДРУГА. СРОДНИТЕ ДУМИ ИМАТ ОБЩ КОРЕН. СРОДНИТЕ ДУМИ ИМАТ ОБЩО ЗНАЧЕНИЕ. СРОДНИТЕ ДУМИ НИ ПОМАГАТ ДА ОТКРИВАМЕ ПОДХОДЯЩИ ДУМИ ЗА ПРОВЕРКА Запомнете! Като разбра, че е попаднал в страната на ръбовете, Триноско се опита да излезе на гладко място.Но всичко наоколо беше ръбесто. Всяка улица беше наръбена. Големи и малки ръбове дебнеха на кръстовищата. Дори къщите бяха поръбени. В страната на ръбовете всичко беше ръбато. Подчертай сродните думи и определи корена им. Избери от сродните думи по една за пословиците:

Накарай ………………….. на работа, на акъл да те научи.
……………………………… грози човека.
Който лете …………………….., зиме гладува.
От ………………………………. добро не чакай. Мързелът
мързеливия
мързеливец
мързелува светлина сън разходка
светкавица сънлив походка
блести спи върви
светна разсъни ходи

ръкав Подчертайте корена
ръкувам се на думите по колонки.
ръка
ръкавица Коя дума не е сродна на останалите? Заменете я. Жълт
жълта
жълто
жълти В коя колонка думите не са сродни? Запомни! Формите за род и число не са сродни думи. сън
засънува
сънливо почерняла
черно
чернее Искри искра искряща Светулка
просветна
светла
учителят
учен
учено Да проверим! Радослав
Слав
Преслав
Славов


Проверка Проверка Сродници
Сродници сме ние с Радослав- имаме общ корен- дядо Слав. Двамата с Радо сме роднини. Родовата връзка назови ни. Преслав Славов също ни е сродник.

Извадете сродните думи и подчертайте корена им.

СРОДНИТЕ ДУМИ СЕ ОБРАЗУВАТ ЕДНА ОТ ДРУГА. СРОДНИТЕ ДУМИ ИМАТ ОБЩ КОРЕН. СРОДНИТЕ ДУМИ ИМАТ ОБЩО ЗНАЧЕНИЕ. СРОДНИТЕ ДУМИ НИ ПОМАГАТ ДА ОТКРИВАМЕ ПОДХОДЯЩИ ДУМИ ЗА ПРОВЕРКА Запомнете! ОУ “ Свети Иван Рилски “ - Перник Снежана Величкова мише мишле подпише. писмо писа Подчертайте сродните думи. Препишете ги и добавете още сродни думи. Писа малкото мишле писмо на чисто. Писа, но си гризваше от листа. И когато спря писмото мише- нямаше къде да се подпише. Открий сродните думи в текста.
Кой е общия им корен? Ако за сродни думи не си научиш урока, утре учителят учен учено ще те хока! Спомни си,че: светла светулка просветна в тъмата; искри искра искряща във мрака; почерняла черно чернее гората; сън засънува сънливо реката. Сродни думи Да си припомним! сродници
роднини
родова жълт
жълтурко
жълтее
пожътял
жълтица
Full transcript