Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hur sverige styrs

No description
by

Mikael Erlandsson

on 28 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hur sverige styrs

EU- val
Riksdagval
Landstingsval
Kommunval
Folket
Vi har fyra val
Regeringen
Riksdagen
Valkretsar
9 stycken
37 stycken
2 stycken
Man röstar på parti och person
Val
Val
Kommunfullmäktige
Landstingsfullmäktige
EU-parlamentet
Riksdagen är Sveriges parlament och har folkets förtroende att styra. De är det
beslutande
organet i Sverige.

Parlament
= Ett parlament är en beslutande och lagstiftande församling
Alla som är över 18 år och svensk medborgare får rösta i riksdagsvalet

Fyraprocentsspärren

=

Man måste ha minst 4 % av Sveriges röster för att få sitta i riksdagen

Proportionellt valsystem
= man får proportionellt (lika många) antal mandat (platser) som rösterna gav i valet
Vad gör riksdagen?
Stiftar lagar

Bestämmer statens budget

Kontrollerar regeringen och staten

Arbetar med EU-frågor och utrikespolitik
Riksdagens bestämmer alltid i stutändan, men den har utsett en regering som får i uppdag att styra landet, det är det
verkställande
organet i Sverige. Det sitter vanligtvis runt 20 - 25 ministrar i regeringen

De partier som vann valet får välja vilka som ska sitta i regeringen och styra landet
Majoritetsregering
(enparti)
Minoritetsregering
(enparti)
Minoritetsregering (koalition)
Vad gör regeringen?
Riksdagen
Riksdagen har 15
utskott
där de går igenom alla frågor och omarbetar dem. Det är där nästan allt arbete sker. Där bjuds expeter in och lagförslag diskuteras.

Där sitter alla partier vilket gör att alla partier får komma med invändningar och får vara med att utforma lagar.
Propositioner
Motioner
Utskott
Lagförslag
Betänkande
Bestämd lag/beslut
Lagen genomförs
Planerar samhällsutvecklingen

Gör
propositioner
(förslag om lag)

Fattar dagliga beslut

Verkställer riksdagens beslut

Företräder Sverige i EU
Riksdagen utser en regering
De blå får 50 % av rösterna ensamt
Majoritetsregering
(koalition)
De röda får 50 % av rösterna tillsammans med de gröna
Inget parti har 50 % av rösterna och inget parti vill samarbeta så det största partiet styr
Det största samarbetet styr trots att de inte har 50 % av rösterna
Valet avgör regering
Beroende på hur riksdagsvalet ser så bildas det olika typer av regeringar

Efter ett val så kan det se ut på fyra sätt
Två olika typer av majoritetsregering
Två olika typer av minoritetsregering
Blå regering
Rödgrön regering
Röd regering
Blågul regering
Starkt stöd av riksdagen
Starkt stöd av riksdagen
Svagt stöd från riksdagen
Svagt stöd från riksdagen
Parlamentet
Riksdagsvalet
Beslutande:
Verkställande:
Kommissionen
Beslutande:


Verställande:
Riksdagen
Regeringen
Beslutande:


Verställande:
Kommunstyrelse
Landstingsstyrelse
Stiftar lagar
Statsbudgeten
Kontrollerar regeringen och staten
Arbetar med EU och utrikespolitik
Bestämmer statens
inkomster och utgifter
under det kommande året. Här bestäms vilken nivå skatterna ska ligga på och hur mycket varje del i staten ska få, tex utbildning, sjukvård och polis.
Riksdagen har en speciell grupp som
kontrollerar regeringens arbete
. Riksdagen bjuder också in regeringen på frågestunder en gång i veckan.

Man
kontrollerar också myndigheterna
så de gör det som har beslutats om på rätt sätt.
En viss del av
utrikespolitken
sköts av riksdagen, tex stora beslut eller krigsförklaringar.

Riksdagen och regeringen har valt att arbeta
tillsammans
i en s. k. EU-nämnd. Nämnden
samarbetar med EU
och klargör vad Sverige tycker.
Utskotten
Det är i riksdagen som alla Sveriges lagar fattas, där gäller
majoritetsprincipen
. De som vinner valet och därmed får flest antal platser har oftast majoritet.

Antingen kommer lagförslagen från politiker i riksdagen eller regeringen.
Sveriges styrelse
Planera samhällsutvecklingen
Regeringen
styr landet framåt och planerar
för vad som kan behöva göras i framtiden. De kan tex behöva göra utredningar, förbereda lagar och prata med experter om vad samhället behöver.
Ge lagförslag
Eftersom regeringen har stöd från riksdagen brukar deras lagförslag (propositioner) röstas igenom. Så en stor del av deras arbete är att
förbereda nya lagar.
Fatta dagliga beslut
Riksdagens alla 349 ledamöter kan inte träffas hela tiden för att fatta små beslut, det skulle vara ineffektivt och ta tid. Istället gör regeringen det. Så regeringen
fattar dagliga beslut
som är för små för att sammankalla hela riksdagen.
Verkställer riksdagens beslut
Regeringen
ser till att riksdagens beslut verkställs
.

Ett exempel:
Detta innebär att tex regeringens utbildningsdepartement tar kontakt med skolverket, universitet och andra delar av samhället och ser till att den nya lagen genomförs.
Sveriges statsbudget är den viktigaste propositionen regeringen gör.
Ta mig till
Liberås!
Javisst, jag vet den perfekta vägen dit!
Hur Sverige styrs
Europeiska Unionen
Utser
Företräder Sverige i EU
I EU-nämnden diskuterar regeringen med riksdagen om de lagar EU vill införa. Vad är Sveriges åsikter om dem? Ska de införas? Vad ska Sverige kämpa för?

I slutändan så är det regeringen som representerar Sverige och åker till EU när vi ska förhandla.
Samarbete
Förhandling
Årskurs 9
Bestämmer lagar och tar beslut
Regeringen
Skapar lagar och styr landet
Regering
Skolverket
Skatteverket
Polismyndigheten
Arbetsförmedlingen
Full transcript