Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Povijest Islama

No description
by

Rijad Logo

on 21 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Povijest Islama

Abasijska dinastija
Emevijska dinastija (661-750)
Islam u Španiji, Siciliji i Južnoj Italiji
Susret Islama sa drugim kulturama
Povijest Islama
Sicilija
-Sicilija je pod muslimansku vlast pala 902. godine.
-Svoju kulminaciju muslimanska vlast je imala za vrijeme Ebu-l-Fetuha Jusufa, potkraj 10. vijeka.
-1091. godine Sicilija je pala pod normanski vlast, ali su se muslimani tu zadržali još 100 godina.
Islam je vjera koja je poslata cijelom Svijetu, te je s njenim učenjima trebalo upoznati i druge ljude, a ne samo Arape. Poslaniku, a.s., je bilo naređeno da najprije s onim što mu se objavljivalo upozna ljude s kojima je najbliži, zatim pleme Kurejš i druge Arape a potom sve ostale ljude.
Kako bi postojbinu nove vjere zaštitio od vanjskog napada koji je bio u pripremi, poslanik Muhammed, a.s., pred kraj svoga zivota poslao je vojsku prema sjevernim granicama poluotoka. Ishod njenog pohoda nije dočekao. To je u amanet ostalo njegovom nasljedniku Ebu Bekru, i ta se vojska pobjednički vratila u Medinu.
Nakon preseljenja iz Mekke izdiktirao je Medinski ustav.
Tajna brzog širenja Islama
Islam se, kao nova vjera, širio nevjerovatnom brzinom. Podjednako brzo su osvajali i Zemaljske prostore i ljudska srca. Taj fenomen se i danas istražuje jer je definitivno utvđeno da se Islam nije širio silom ni nasilnim prevjeravanjem.
Među glavne faktore brzog širenja islama stručnjaci ubrajaju sljedeće:
Loša unutrašnja situacima među narodima na koje su nailazili muslimani
Tiranije nemuslimanskih vladara, njihova pohlepa te gledanje svojih ličnih interesa
Pravednost muslimaskih vlasti među podanicima
Muslimanska nastojanja da sve narode upozna sa učenjem nove vjere
Pridržavanja muslimana učenja islama te iskreno zastupanje tih učenja u životu
Muslimani su poštovali dostignuća drugih
Ono što je posebno karakteriziralo muslimanski odnos prema drugim kulturama na koje su nailazili jeste njihovo poštovanje tih kultura i načina života ljudi u njima te uvažavanje ciilizacijskih i kulturnih dostignuća tih naroda. Sve te pozitivne tekovine oni su usvajali i prihvatili ih kao svoje, te ih uključivali u svoja ukupna nastojanja.
Otvorenost islama prema civilizacijskim dostignućima drugih
Muslimani su, povodeći se za svojim Poslanikom, vjeru kojoj su bili iskreno odani željeli pokazati i drugim narodima. Pri svojim širenjima su poštovali pozitivna kulturna i civilizacijska dostignuća naroda koji su potpadali pod njihovu vlast.

Muslimani su i nemuslimane uključivali u svoj opći društveni razvoj i osiguravali im njegovanje njihovih kulturnih obrazaca.

Period pravednih halifa
Period hilafeta u kojem nije bilo odstupanja od Poslanikovog načina upravljanja državom, ni po suštini ni po formi, trajao je trideset godina.
Halifi :Ebu Bekr (632.-634.), Omer ibn
el-Hattab (634.-644.), Osman ibn Affan (644.-656.), Alija ibn Ebi Talib (656.-661).
Uprava je sporazumno predata Muaviji ibn Ebi Sufjanu. Nakon toga hilafet je poprimio oblik dinastičke vlasti

-Prvo muslimansko prisustvo u Španiji desilo se 711. godine
-Muslimani su u Španiji zadržali nepunih osam stotina godina - sve do 1492. godine
-Španija je dobila arapsko ime Al-Andalus
Pojava dinastije
Godine 656. došlo je do prvog međumuslimanskog sukoba između Alije ibn Ebi Taliba i Muavija, sina Ebu Sufjana. Bila je to čuvena Bitka kod deve, koja se završila Muavijinim porazom. Godinu dana kasnije dnjih dvojica se ponovo sukobljavaju na Sifinu, 36. hidžretske godine, te se taj sukob završio sporazumom, iako je Alija bio na rubu pobjede. Muslimani su bili podjeljeni u dva tabora - Alijin i Muavijin. U petak, 15. dana ramazana 40 godine po Hidžri izvršen je atentat na Aliju.
-Osvajanjem Španije počelo je potpuno novo razdoblje u historiji ove zemlje.
-Ovo područje je priključeno Emevijskom halifatu, postavši jednom od njegovih provincija.
-Emevijski halifat je potpuno nestao 1031. godine.
-Padom Granade 1492. godine okončava se muslimanska vladavina u Španiji.
-Muslimanska vlast u Španiji svoj vrhunac je doživjela u vladavini Abdurrahmana III, 250 godina nakon prodora muslimana.
-Muslimanska prestonica u Španiji, Kordoba, bila je najkulturniji grad Evrope.
-U ovom periodu Španija je postala jedna od najbogatijih i najgušće naseljenih zemalja Evrope.
Smrću Alije okončan je period vladavine "pravednih halifa". Nakon njegove smrti i šestomjesečne vladavine njegovog sina, hilafet poprima oblik monoarhističke vlasti.
Prvi mislimanski monarh bio je Muavija, koji je, imenujući sina Jezida za svoga nasljednika, u hilafet unio princip nasljeđivanja vlasti. Postao je osnivač prve mslimanske vladarske dinastije, emevijske dinastije, koja če se na vlasti zadržati 90 godina.


-Španski muslimani su podarili iznimno velik broj učenjaka iz čitavog niza naučnih grana.
-Pisci: Ibn Abd Rabbih i Ibn Hazm.
-Pjesnici: Ibn Zejdun, Ibn Hafadža, Ibn Kuzman, Ebu Hajjan...
-Filozofi: Farabi, Ibn Rušd, Ibn Badžea...
-Geografi: El-Bekri, El-Idrisi...
-Historičari:Ibn Kutija i Ibn Hajjan
-Druga muslimanska dinastija bila je abasijska.
-Ova dinastija vodi porijeklo od Poslanikovog a.s., amidže Abbasa.
-Abasijska dinastija je vladala od 750. do 1517. godine.
-Dinastija je dala 54 halife i promjenila je 4 prijestolnice: Enbaru, Bagdad, Samarru i Kairo.
-Posljednji halifa je bio El-Metevekkil III.
Širenje granica novog
carstva
Bagdad
-Izgrađen je na zapadnoj strani rijeke Tigris, s prvobitnim nazivom
Medinetu-s-selam
.
-U njmu je nastalo i naveće djelo narodnog muslimanskog duha -
Hiljadu i jedna noć
-U vrijeme halife Haruna er-Rešida Bagdad je imao oko dva miliona stanovnikai veliki broj znamenitih građevina.
-Period vladavine Abasovića od polovine osmog do polovine devetog stoljeća u kulturnoj historiji islama se općenito naziva "zlatnim dobom islama".
-Abajski halifa El-Mensur se pismeno obraćao pojedinim svjetskim vladarima damu pošalju najvrednija djela radi prevođenja na arapski jezik.
-Svojim aktivnostima muslimani su odigrali ključnu ulogu u očuvanju kulturnog blaga ranijih civilizacija i utkivanju tog blaga u temelje savremene civilizacije.
Emvijska dinastija, je kao prva muslimanska dinastija , nakon unutrašnje stabilizacije, uskoro proširila svoje granice, ponajviše prema sjevernoj Africi, koju je u cjelosti uključila u svoj sastav, na jugu prema Sudanu, prema jugozapadnoj Evropi - na Pirinejskom poluotoku, zatim sjeverozapadno prema Bizantiji, te na istoku prem Iranu, Turkestanu i sjevernom djelu Indije. Granice islamske države su za vrijeme Emevija bile na obalama Atlantskog okeana, a na istoku na rijeci Ind.
-Halifa Harun er-Rašid bio je i sam veoma učen čovjek i darovit pjesnik, i na svom dvoru je rado okupljao učenjake i izdvajao je velike sume novca za nauku.
-"Ono što zovemo naukom, javilo se kao rezultat novih metoda eksperimenata, promatranja i mjerenja koje su muslimani donijeli u Evropu. Moderna nauka se zasniva na veličanstvenom doprinosu islamske civilizacije." - Robert Briffault, francuski historičar.
-U Bagdadu je 749. godine osnovana prva radionica papira.
Broj stanovnika dostizao je cifru od 50 miliona. Zahvaljujući tolikom broju stanovnika, te dobroj unutrašnjoj uređenosti i organiziranosti, njihova država je bila jedno od najmoćnijih država svijeta.
-U vremenu abasijske dinastije razvile su se teologija, filozofija, filologija, medicina, astronomija, matematika, botanika i zoologija, geografija, historija...
-Tada je došlo i do razvoja lijepih umjetnosti te arhitekture, primjenjenih umjetnosti, kaligrafije, slikarstva i muzike.
Full transcript