Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

140903 Plenaire presentatie Smart City What if? IenM

No description
by

Matthijs Bouw

on 9 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 140903 Plenaire presentatie Smart City What if? IenM

OPBOUW VAN DE PRESENTATIE
Wat onderzoeken we?
Een nieuw smart city wiel
6 Maatschappelijke processen
12 Doorbraaktechnologiën
Beschrijving van de werkwijze
Drie verhaallijnen zijn uitgwerkt
Conclusie
WAT ONDERZOEKEN WE
Om grotere bewustwording over de potentiële effecten van technologische, smart city-gerelateerde, ontwikkelingen te creëren kunnen ‘what if scenario’s’ een rol spelen.


Welke technologische ontwikkelingen zien we, welke extremen bestaan hierbij, en wat zijn de ruimtelijke effecten daarvan?


Deze toekomstbeelden kunnen dienen als voer voor discussie over het realiteitsgehalte, de wenselijkheid en de te nemen stappen.
Domeinen

Processen

Doorbraaktechnologiën

Schalen
Referentie:
Boyd Cohen - Smart City Wheel
6 MAATSCHAPPELIJKE PROCESSEN
12 DOORBRAAKTECHNOLOGIËN
Hergebruik structuren

Complementaire functies bij elkaar organiseren

Ander principe van ‘de fabriek’

Denken in non lineaire perspectieven
Het Internet of Things

Voorspellende algoritmen

Marginale kosten verlagen
Masterplan te langzaam

Ontwikkelen door middel van co-creatie

Testcases, minimal viable product en tijdelijkheid worden standaard
Collaborative commons

Omzeilen conventionele kapitalistische markt

Internet brengt vraag en aanbod bij elkaar
Versmelten mens en machine

We worden ouder, preventie en medische behandelingen steeds effectiever

Via zintuigen apparaten aansturen
Energie technologie en informatie technologie versmelten

Zonnecellen printen zoals we boeken printen

Kilowatts als kilobytes, hoe meer we ze gebruiken, hoe goedkoper ze worden
CONCLUSIES
Hoe kunnen we met die veranderingen omgaan?
Kleine en grote netwerken koppelen
In een smart city is sprake van veel autarkie waarbij burgers participeren en zelf organiseren. Daarmee ontstaan er nieuwe machtsstructuren buiten de instituties om. Om dit mogelijk te maken moet het mogelijk zijn kleine systemen aan grotere te koppelen en onderling uit te wisselen en over te hevelen. Uiteindelijk ontstaat er dan een weerbare structuur waarin dingen ook getest kunnen worden en fout mogen gaan.
De stad gaat op een hele andere manier tot stand komen
Smart City technologie voegt een laag digitale infrastructuur toe aan de bestaande infrastructuur.

Hierdoor kan (en moet) de bestaande infrastructuur ook veranderen. Door efficiënter gebruik is er minder nodig, functioneert het anders en heeft vaak dubbelgebruik.

De toevoeging van digitale infrastructuur aan fysieke infrastructuur zorgt ervoor dat stedelijke processen, zoals krimp en het onderscheid stad-land, extremer en sneller plaatsvinden.
3 thematische workshops over grondstoffen, mobiliteit en informatie

Het nieuwe smart city wiel biedt als ‘Rad van Fortuin’ voer voor brainstorm sessies: een proces, een domein, een technologie en een schaal

Met kaarten en streetviews om de ruimtelijke aspecten naar voren te halen
WERKWIJZE BRAINSTORMS MET DESKUNDIGEN
DENKEXERCITIE:
HET WIE EN HOE IS VAN INVLOED OP DE UITEINDELIJKE VORM:
technologische
aspecten

systemische verschuivingen
ruimtelijke veranderingen
ander gebruik
technologische
aspecten

systemische verschuivingen
ruimtelijke veranderingen
ander gebruik
VRAGEN?
Waarom moet er iets gebeuren?

Hoe gaan we om met de vraagstukken over bijvoorbeeld een tweedeling in de maatschapppij, verlies van banen, burgerparticipatie?

Wat moet er geregeld worden en door wie?

Wat kan losser en hoe? Wat moet nog steeds van bovenaf?

En wat is de rol van de overheid daarbij?
Normatief kader
Vaak ontbreekt werkelijk nadenken wat het betekent als iemand anders aan de knoppen zit. Het principe van smart cities veronderstelt al snel een bepaalde vorm van neoliberalisme met een vrije markt en afreken systeem. De vraag ontstaat of we moeten voorkomen dat mensen niet mee kunnen doen in het systeem.
Real Time stadmaken
Geen enkele masterplan kan inspelen op de veranderende en uiteenlopende behoeften van een steeds diverser wordende bevolking of het bereiken van de veerkracht, responsiviteit en flexibiliteit zoals kortere termijn, experimentele inspanningen dat kunnen. Dat vergt een meer cyclische regelgeving waarin tijdelijkheid steeds meer een plek krijgt en wordt gewerkt met minimum viable products.
technologische
aspecten

systemische verschuivingen
ruimtelijke veranderingen
ander gebruik
BEDRIJFSGESTUURD
BOTTOM-UP GESTUURD
DANK VOOR UW AANDACHT EN DEELNAME!
Planbureau voor de Leefomgeving
TNO
Superuse Studios
Alliander
Provincie Zuid-Holland
Gemeente Rotterdam
Het Collectief
Goudappel-Coffeng
DHV
Trafficlink
The Mobile City
Hybrid Space Lab
Space and Matter
Gemeente Amsterdam
Rathenau Instituut
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Smart Cities:
What if?
Eindpresentatie
3 september 2014
GEBUNDELD WORDT
GEDISTRIBUEERD
verhaallijn 1 over mobiliteit
BEZIT WORDT GEBRUIK
EN HERGEBRUIK
verhaallijn 2 over de woonwijk
LINEAIR WORDT
CYCLISCH
verhaallijn 3 over 3D printen
ÉÉN MOBILITEITSSYSTEEM
Een nieuw Smart City wiel als generator van toekomstvraagstukken
BRON: McKinsey Global Institute - Disruptive technologies, Advances that will transform life, business, and the global economy.
Sensoren en het Internet of Things zorgen ervoor dat vervoersvraag en -aanbod elkaar eenvoudig kunnen vinden.
Kleinere netwerken en sensoren worden gekoppeld aan grotere en creëren één (decentraal) systeem. Autonome voertuigen maken het systeem vervolgens stiller en veiliger.
Een groeiend legioen van prosumers produceert en deelt informatie, niet alleen nieuws en entertainment, maar ook over hernieuwbare energie, 3d geprinte producten en deskundigheid.
Vooral op de schaal de buurt betekent dit dat er slim omgegaan wordt met ruimte, voorzieningen en energieverbruik door te delen, roosteren en stromen te koppelen.
In steden ontstaan complete hergebruikstructuren: verzamelen, leasen, reparatie en uitwisseling van goederen, materialen en grondstoffen. Hierbij worden vraag en aanbod gekoppeld via het internet. Het idee van productie en 'de fabriek' is daarmee totaal aan het transformeren; van massaproductie naar serieproducten.
Tegelijkertijd zien we sociale processen waar informatie en innovatie open source gedeeld wordt. Online gemeenschappen werken samen om software, maar ook objecten, te bouwen, transformeren en verbeteren.
Smart Cities als mechaniek waarmee beleidsterreinen gestuurd kunnen worden
Full transcript