Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Уул уурхайн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйг сайжр

No description
by

Nymka Purevdorj

on 21 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Уул уурхайн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйг сайжр

Уул уурхайн ажилчдын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйг сайжруулах нь
Сэдэв сонгосон үндэслэл
Өнөөдөр хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй бол бүх мэргэжлийн салбарт тулгамдсан асуудал хэвээр байгаа юм. Энэ нь хүн ам багатай манай улсад бол маш чухал асуудал гэж ойлгоход болно.
Монгол улсын эдийн засгийг бүрдүүлэгч чухал салбар бол уул уурхай билээ. Үүнд уул уурхайн салбарын хувьд мэргэшсэн мэргэжилтнүүдээ аюулгүй, эрүүл ахуйн нөхцлөөр бүрэн хангаж ажиллуулах нь улс орны хөгжил болон эрдэнэт хүний амь нас, үнэ цэнийг эрхэмлэхэд оршиж байгаа юм. Иймд энэхүү сэдвийг сонгосон шалтгаан нь үйлдвэрлэлийн осол болоод аюулгүй ажиллагааг судлах, аль болох үйлдвэрлэлийн ослын тоо, хэмжээг бууруулах арга замыг зөв тодорхойлох юм.
Анхаарал тавьсанд
баярлалаа
Монгол улсынХөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нэр томьёо, түүний ойлголт, тодорхойлолтыг
ХАБЭА-н үндсэн үүрэг ач холбогдол
 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлага, хяналтын тогтолцоо бүх шатанд бий болж, улс орны эдийн засгийн тогтворжилтод хүний эрх, аюулгүй байдлыг хангахад чиглэгдсэн механизм бүрдэнэ.

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв болон бусад байгууллага, ажил олгогч, ажилтан, иргэий эрх, үүрэг тодорхой болж, хариуцлага нь өндөржинө.

 Аж ахуйн нэгж, байгууллагад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежмент нэвтрэн үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчин, хурц хордлогоос урьдчилан сэргийлж, ажилтныг хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангах, эрүүл аюулгүй ажиллах эрх зүйн баталгаа сайжирна.
ХАБЭА-н тухай хууль
 ХАБЭА-н тухай бие даасан хууль 2008 оны 5 дугаар сарын 22-нд батлагдсан.
 9 бүлэг 37 зүйлтэй.
УУМ 4б
Ч.Нямлхагва

Хамгийн чухал нь хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа
/MNS 4967:2000 ХАБЭА нэр томъёо,тодорхойлолт/
стандартаар тогтоодог.
Ажлын байран дахь Аюулгүй ажиллагаа,
эрүүл ахуйн сургалт, зааварчилгаа
Сургалт зааварчилгаа байнга явуулж байх шаардлага нь:

Ажилтныг аюул осол, өвчлөл хордлогоос хамгаалж, ажилтай холбоотойгоор гэмтэх, эрүүл мэнд муудах, өвчлөх болон амь насаа алдах явдлыг бууруулах, арилгах зэрэг юм.
OHSAS 18001
– Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,
эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцоо – олон улсын стандарт


OHSAS
- “Occupational Health and Safety Assessment Series” буюу “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал , эрүүл ахуйн үнэлгээний цуврал

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцооны шаардлагуудыг тодорхойлох
OHSAS 18001:2007,

түүнийг хэрэгжүүлэх заавар
OHSAS 18002:2008
OHSAS 18000 = OHSAS 18001 + OHSAS 18002
MSHA- Mine Safety and Health Administration
Уурхайн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл мэндийн газар
/АНУ-ын Хөдөлмөрийн хэлтсийн агентлаг/

(MSHA) нь 1977 онд байгуулагдсан.
Уул уурхайн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн тухай хууль (Уурхайн хууль)-д хэрэгжүүлэх заалт, стандарт баталдаг бөгөөд улс орны уул уурхайн аюулгүй байдлыг сайжруулах, эрүүл мэндийн аюулыг багасгах, хор хөнөөлийг бууруулах, үхлийн аюултай ослын давтамжыг арилгах, эрүүл ахуйн нөхцөлийг хангах үйл ажиллагаа явуулдаг.
Уул уурхайн салбарт ажиллагсдын хөдөлмөрийн
өнөөгийн тулгамдсан асуудал
Ажлын байрны аюулуудыг ерөнхийд нь нөхцөлдүүлж байдаг 2 хүчин зүйл байдаг.
БОЛГООМЖГҮЙ ҮЙЛДЭЛ
+
ХЭВИЙН БУС НӨХЦӨЛ
=
АЮУЛ
Эрсдэл гэж юу вэ?
Эрсдэл нь хүний амьдралын хугацаанд байнга тохиолдож байдаг учирч болох хохирол эсвэл учирсан хохирлыг хэлнэ.
2014 онд улсын хэмжээнд гарсан нийт үйлдвэрлэлийн ослын судалгаа
Ослын шалтгаан
Ослын хэлбэр
Уул уурхайн ажилчдын ХАБЭА-г сайжруулах арга зам
Thank you!
• Уул уурхайн үйлдвэрлэл эрхлэх үйл ажиллагаанд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,ажилчдын эрүүл мэндийн асуудлыг тэргүүлэх чиглэл болгон авч үзэх
, өөрөөр хэлбэл ХАБЭА-н удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх

• Аж ахуйн нэгж,байгууллагад дотоодын хяналтын тогтолцоог бий болгож хэвшүүлэх болзошгүй осол аваараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах;

• Ажилчдад ажил үүргээ осол, эндэгдэлгүй гүйцэтгэх ур чадварыг эзэмшүүлж өөрийгөө болон бусдыг аюул ,эрсдэлд учруулахгүй байх зан үйлийг хэвшүүлэх.

• Аюулгүй байдалтай холбогдсон аливаа алдаа дутагдлыг нуух биш илрүүлсэн тохиолдолд үл буруутгах , урамшуулах хандлагыг төлөвшүүлэх туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх.

Дүгнэлт
Уул уурхайн салбарын осол, өвчлөлийн зонхилох шалтгаан нь тухайн ажилтан ажил, үүргээ осол, эндэгдэлгүй гүйцэтгэх арга барил, мэргэжлийн ур чадвар эзэмшиж ажлын байран дээрээ өөрөө өөрийнхөө аюулгүй байдлыг хангах үүргээ хангалтгүй биелүүлж байгаатай холбоотой гэж дүгнэж болохоор байна.

Уул уурхайн ажилчдад хийж байгаа сургалтын чанар үр өгөөж хангалтгүй байгаагаас хийж байгаа ажилдаа хэт их дасаж анхаарал болгоомжгүй ажилладаг. Мөн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны мэргэшсэн мэргэжилтнүүд цөөхөн байгаа шалтгаан нь асуудлын гол шалтгаан болж байгаа юм.

Иймд уул уурхайн ажилчдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт зааварчилгааг үр өгөөжтэй байлгах болон ажил олгогч компаниудад ХАБЭА-д хангалттай хэмжээний төсөв хөрөнгө зарцуулж буйд хяналт тавих нь ажилчдын эрх ашиг, эрүүл мэндийг хамгаалах үндэс болно.
Full transcript