Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PSI: PENGENALAN MUAMALAT DALAM ISLAM 1

No description
by

Aqillah Hanis Md. Said

on 12 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PSI: PENGENALAN MUAMALAT DALAM ISLAM 1

JUAL BELI:
MEMINDAH MILIK DENGAN
GANTI ATAS DASAR KERELAAN.
HUKUM:
DIHARUSKAN DALAM ISLAM.
PENGERTIAN
SAMBUNGAN

AKAD
-IJAB DAN KABUL TIDAK DISELANGI DENGAN WAKTU YANG PANJANG.
-MESTI ADA KESELARASAN DARI SEGI BARANG DAN HARGA YANG DIJUAL.
-UNGKAPAN DIGUNAKAN HENDAKLAH MENUNJUKKAN MASA YANG LALU.


KHIAR
KHIAR IALAH PEMILIHAN.
-PIHAK PEMBELI DAN PENJUAL DIBERI HAK MEMBUAT PILIHAN SAMA ADA UNTUK MENERUSKAN JUAL BELI TERSEBUT ATAU TIDAK MENERUSKANNYA DENGAN SEBAB2 TERTENTU.
RUKUN & SYARAT JUAL BELI
BY: ADIBAH, AQILAH,
IZZATUn, FATIMAH <3

PENGENALAN MUAMALAT DALAM ISLAM 1
JENIS-JENIS KHIAR
KHIAR MAJLIS
PEMILIHAN DILAKUKAN SEMASA MASIH BERADA DALAM MAJLIS AKAD JUAL BELI.
KHIAR SYARAT
PERSETUJUAN ANTARA PIHAK2 YANG BERJUAL BELI MENSYARATKAN SEMASA MELAKIKAN AKAD JUAL BELI BAHAWA KEDUA-DUA MEREKA ATAU SATU DARIPADANYA BERHAK MEMILIH.
KHIAR AIB
PEMILIHAN PEMBELI KETIKA DIDAPATI TERDAPAT KECACATAN TERHADAP BARANG YANG DIBELI.
bAI' ASSALAM
PENGERTIAN
JUAL BELI DENGAN BAYARAN HARGANYA SECARA TUNAI SEMASA ANGKAT DAN PENYERAHAN BARANG DITANGGUH SEHINGGA KE SATU MASA YANG DITETAPKAN.
ASAS PENGSYARIATAN
DIASASKAN KEPADA AL-QURAN AS-SUNNAH DAN AJMA' ULAMA'.
PENJUAL PEMBELI
-BERAKAL
-ORANG YANG BERBEZA
-TIDAK DISEKAT DARI PENGURUSAN HARTANYA
-DILAKUKAN SECARA BEBAS TANPA PAKSAAN
BARANG
-ADA PADA MASA AKAD DIBUAT
-MILIK PENJUAL
-SUCI
-BERGUNA DAN BERHARGA
-PENJUAL BERKUASA MENYERAHKAN BARANG
-BARANG JELAS PADA PENGETAHUAN PEMBELI
RUKUN BAI' ASSALAM
-PEMBELI (MUSLIM)
-PENJUAL (MUSLIM ALAIH)
-HARGA (MUSLAM)
-BARANG (MUSLAM FIIH)
-SIGHAT (IJAB DAN KABUL)
SYARAT-SYARAT SAH BAI'
ASSALAM
-AKAD DIGUNAKAN PERKATAAN 'SALAM'
-HARGA DIBAYAR SECARA TUNAI
-BARANG HENDAKLAH DIKETAHUI JIKA BUKAN DALAM BENTUK WANG DAN DINYATAKAN JUMLAHNYA
-DITENTUKAN TEMPAT PENYERAHAN BARANG
-DITENTUKAN MASA PENYERAHAN JUALBELI
-SIFAT ASASI PERLU DITETAPKAN BAGI BARANG JUAL BELI
-JUMLAH BARANG YANG DIJUAL BELI PERLU DITETAPKAN
-BARANG HENDAKLAH DARI JENIS YANG BOLEH DISERAH APABIA SAMPAI MASA PENYERAHAN
-JUALAN ASSALAM HANYA DIBOLEHKAN HANYA PADA BARANG YANG DISIFATKAN SECARA TEPAT

BAI' BITHAMAN AAJIL
PENGERTIan
-DARI SEGI BAHASA BERMAKSUD JUALAN DENGAN HARGA TANGGUH
-DARI SEGI ISTILAH BERMAKSUD MENJUAL SESUATU DENGAN DISEGERAKAN PENYERAHAN BARANG YANG DIJUAL KEPADA PEMBELI DAN DITANGGUHKAN BAYARAN HARGANYA SEHINGGA KE SUATU MASA ATAU DENGAN BAYARAN BERANSUR-ANSUR.
CONTOH
-PEMBELIAN RUMAH ATAU KERETA MELALUI PEMBIAYAAN BANK ISLAM.
Full transcript