Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hoe verwerken werknemers informatie?

Conflict en Cooperatie (UvA) - Groepsopdracht Conflict en Cooperatie Vorm een groep met 3 á 4 personen, deze personen hoeven niet bij elkaar in de werkgroep te zitten. Het paper bestaat uit vijf onderdelen.
by

Simon van de Beek (Psy)

on 12 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hoe verwerken werknemers informatie?

Inleiding
Experiment 2
Experiment 3
Conclusie
Uit experiment 1, 2 en 3 blijkt het volgende:

-Prosociale onderhandelaars herinneren zich meer meer coöperatieve tactieken bij hoge EM;
- De ander wordt als coöperatief/te vertrouwen gezien bij prosociale onderhandelaars met hoge EM;
- Meer integratieve overeenkomsten bereikt, door probleemoplossend gedrag bij pro-sociale onderhandelaars met hoge EM.
Discussie
Ter discussie hebben we 2 vragen (open) en 4 quizvragen te stellen.

De quiz is een afvalrace. Eerst allemaal staan, vervolgens zitten als je het fout hebt. Zo blijven er ware champions over!
Methode & Resultaten
3 Experimenten
2x2 factorieel design

Manipulatie social motivation via instructies: partner vs opponent

Manipulatie epistemic motivation via process accountability.
Motivated Information Processing, Strategic Choice, and the Quality of Negotiated Agreement
de Dreu, Beersma, Stroebe, Euwema (2006)
Jesse de Boer
Yoka Gosselink
Danny Groskamp
Simon van de Beek

Quiz - vraag 1
Quiz - vraag 2
Quiz - vraag 3
Quiz - vraag 4
Experiment 1
Hypothese: Proself motivatie leidt tot onthouden van meer cooperatieve tactieken;
Prosocial tot meer cooperatieve tactieken;
Maar alleen als Epistemische motivatie hoog is!
Resultaten Experiment 1
- Onderhandeling:
de communicatie tussen partijen met waargenomen uiteenlopende belangen, met als doel tot een overeenstemming te komen omtrent de verdeling van bronnen, werkprocedures, interpretatie van feiten of over een bepaald standpunt

Wat kun je verwachten?
-Inleiding
-Methode en Experimenten
-Resultaten
-Conclusie en Discussie
Overeenkomsten
Hoge kwaliteit -> voldoet aan behoeften en doelen -> stabiliteit, harmonie, SE, economisch en minder conflict

Lage kwaliteit /failure -> ontevredenheid, frustratie, drive conflict

Cognitief zwaar en emotioneel belastend!
2 Theorieën
- Dual concern theory
sociale motivatie
weerstand t.o.v. toegeven
H/H -> creatief PO
- Behavorial Decision-making
Perspective
rationaliteit
beperkt cognitief vermogen
cognitieve heuristieken


Eerder onderzoek zegt: -EM laag -> positief effect SM wordt behouden, dus hoog EM zorgt voor meer informatieverwerking en dus meer proself overwegingen

Huidig onderzoek zegt: - Motivated information-processing model -> positieve effect van SM alleen kan alleen plaatsvinden bij een hoge EM-> laag EM kan je nog zo prosociaal zijn er is een diepere informatieverwerking nodig voor een goed eindresultaat.
Motivated information-processing model

Cognitieve en gedragsprocessen gedreven door interactie:
Sociale motivatie (pro-self/social)
Epistemische motivatie (hoog/laag)
In Experiment 3 wordt Sociale Motivatie gemanipuleerd door:

a)
De tegenpartij als 'partner' of 'opponent' te benoemen
b)
Door een lijst met ofwel coöperatieve ofwel competitieve tactieken aan te bieden
Wat is een kritiekpunt op het onderzoek?
a)
De manipulatie van Epistemic Motivation heeft mogelijk bijeffecten
b)
De manipulatie van Epistemic motivation wordt onvoldoende ondersteund in de literatuur
Het effect van Sociale Motivatie is het hoogst bij een lage of hoge Epistemische Motivatie?
a)
laag
b)
hoog
Discussievraag 1
Casus
Imke is middenmanager bij Philips en onderhandelt met baas Pim over haar afdeling HR. Op dinsdag-namiddag geeft Imke aan het gesprek te willen hebben, op woensdag-ochtend vindt het plaats.

De situatie: veel tijdsdruk maar goede relatie tussen Imke en Pim.

Wat verwacht je dat de Epistemische Motivatie en Sociale Motivatie is bij beiden?

Welke invloed verwacht je dat dit heeft op het onderling vertrouwen en de gezamenlijke uitkomst?
Discussievraag 2
Carsten de Dreu refereert elf keer naar studies waarin hijzelf de hoofdonderzoeker was. Tevens gebruikt hij zes studies waarin hij mede-auteur was als referentie.
Dat is 21% van zijn totale referentielijst.

Is dit van belang om mee te nemen in de beoordeling van de kwaliteit van zijn onderzoek?Hypothesen
Lage EM -> Oppervlakkige informatieverwerking, meer gedachteloze concessies bij prosociale dan proself onderhandelaars

Hoge EM ->Systematische informatieverwerking, meer vertrouwen, probleemoplossend gedrag, hogere gezamenlijke uitkomsten bij prosociale dan proself onderhandelaars

Dus Epistemische motivatie reguleert de invloed van de sociale motivatie op de informatieverwerking en uitkomsten
Conclusie 2
- Bij lage EM zorgde prosociale motivatie juist voor toegeven
- Resultaten in lijn met Motivated Information Processing Model
en verwachting van de Dreu
Hypothese komt uit!
Kritiekpunten
Manipulatie Process Accountability
Gebruik van self-reports om onderhandelingsgedrag te meten;
Resultaten gelden alleen voor tweetallen met gelijke sociale en epistemische motivatie
Hypothese: als EM hoog is zien prosocialen de ander als cooperatief, waardoor ze elkaar meer vertrouwen, waardoor ze hogere gezamenlijke uitkomsten bereiken.
Prosociale motivatie in combinatie met lage epistemische motivatie zorgt voor:

a)
Gebruik van heuristieken en lagere gezamenlijke uitkomst
b)
Het doen van concessies en hierdoor een hogere gezamenlijke uitkomst
Hypothesen
Wanneer EM hoog is:
- Hebben prosocialen meer vertrouwen in de ander
- Passen prosocialen meer probleemoplossing toe
- Bereiken prosocialen hogere gezamenlijke uitkomsten

Wanneer EM laag is:
- doen prosocialen meer concessies en bereiken lagere uitkomsten vergeleken met prosocialen met een hoge EM.
Eerder Onderzoek+Huidig
Full transcript