Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BANJIR KILAT

No description
by

wan zulaikha

on 20 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BANJIR KILAT

SENI MENGARANG (BMK 3043)
SITI WAN ZULAIKA BT WAN AB. RAHMAN
D20121058468
ISMP : TEKNOLOGI MAKLUMAT
KARANGAN JENIS FAKTA
TAJUK : BANJIR KILAT

TIPS MENGARANG
karangan tidak berformat jenis fakta

Pendahuluan
Isi ( faktor- faktor, kesan dan langkah banjir kilat)
Pemerengganan
Bahasa
Tulisan
kesimpulan/ penutup

KARANGAN LENGKAP
ANALISIS KARANGAN
BENTUK PEMERENGGANAN

Ayat Topik
Ayat Penyangga Utama
Ayat Penyangga Kecil
Mekanisme Penulisan
terdiri daripada tulisan, ejaan dan tanda baca.

Tanda Baca
berdasarkan contoh karangan
strategi pemerengganan
Maksud pemerengganan ialah usaha untuk menghasilkan komposisi sebuah karangan yang mantap melalui binaan perenggan – perenggan yang sempurna. Perenggan yang sempurna terhasil apabila struktur atau bahagian – bahagian yang lengkap dalam perenggan Berjaya diwujudkan. Bahagian – bahagian itu berlainan antara perenggan pendahuluan, isi dan penutup. Pemerengganan penting dalam menyampaikan idea yang konkrit dan tersusun. Perengan yang bermutu ialah perenggan yang mengandungi idea yang jelas, maklumat yang mencukupi dan rangkuman ayat yang gramatis dan mudah difahami.
pendekatan pentakrifan
Isu banjir kilat merupakan isu yang dianggap sinonim dengan Negara membangun khususnya di kawasan bandar- bandar besar seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Johor Baharu. Menurut Mohd Ekhwan (2000), dari segi terminologi teknikal, banjir kilat merupakan
sumbangan hujan yang luar biasa yang tidak mampu ditampung oleh sesebuah lembangan sungai.
Kejadian banjir kilat berpunca daripada pelbagai faktor dan mendatangkan kesan negatif kepada masyarakat. Oleh itu, pelbagai langkah perlu dilaksanakan dalam menghadapi bencana banjir kilat.
GAYA BAHASA
teknik pencontohan
berdasarkan contoh karangan

Isu banjir kilat merupakan isu yang dianggap sinonim dengan Negara membangun khususnya di kawasan bandar- bandar besar
seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Johor Baharu.
retorika
Terdapat enam pendekatan dalam retorika iaitu Pemerian, Pemujukan, Pendedahan, Penghujahan, Penceritaan dan Penerangan. Berdasarkan tajuk karangan saya, saya menggunakan retorika penerangan. Retorika penerangan bertujuan untuk memberi maklumat kepada pembaca. Oleh hal yang demikian, retorika ini dikatakan bersifat informatif. Maklumat boleh disampaikan secara lisan melalui media cetak, elektronik, internet dan buku panduan. Antara maklumat yang sering disampaikan dengan menggunakan retorika penerangan termasuk tentang banjir kilat.
stilistika
skema seimbang
Merujuk perubahan bentuk atau susunan perkataan secara seimbang yang menghasilkan kesan makna yang berbeza. Terdapat tiga teknik dalam skema ini, iaitu paralelisme, antithesis dan isokolon. Saya menggunakan pendekatan paralelisme.
paralelisme
Paralelisme merujuk kepada salah satu asas dalam ilmu stilistik. Corbett dan Connors (1999: 381) menterjemahkannya sebagai kesamaan struktur dalam pasangan atau siri kata- kata, frasa- frasa atau klausa- klausa yang berhubungan. Gaya ini mensejajarkan beberapa ayat yang berpola. Sebagai contoh : Hal ini kerana apabila sesuatu projek pembangunan dilaksanakan, sudah tentu akan
berlaku penebangan hutan, pokok- pokok dan anak- anak sungai ditimbus.
Kawasan yang diterokai akan menyebabkan berlakunya
banjir kilat.
Laras Bahasa
Definisi laras : Nik Safiah Karim (1982: 629) gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa. Sesuatu laras membawa maksud sesuatu variasi bahasa yang boleh dipilih daripada sekumpulan variasi yang ada pada bahasa tersebut
Laras umum: digunakan untuk menerangkan sesuatu topik khas kepada pembaca atau pendengar yang bukan pakar dalam bidang tersebut. Ciri- ciri laras umum ialah :
• Menggunakan ayat yang berstruktur mudah
• Tidak banyak menggunakan kata atau perkataan pinjaman

titik/ noktah (.)
Tanda titik atau noktah mempunyai beberapa fungsi :

a) Melengkapkan ayat.
Tanda titik berfungsi untuk melengkapkan ayat. Sebagai
contoh
:
Selain itu, sistem perparitan yang kurang sempurna adalah punca utama meningkatkan berlakunya kejadian banjir kilat. Sistem perparitan yang tidak sistematik mengundang kejadian banjir kilat yang lebih buruk.

tanda koma (,)
tanda petik ( "......")
Ditulis secara berpasangan, iaitu dengan pembuka kata dan penutup kata.
Contohnya :
kempen seperti
"
cintailah sungai kita"
"sungai kita tanggungjawab kita"


penanda wacana
selain itu
oleh itu
kesimpulannya
kesimpulan
mestilah mencerminkan keseluruhan isi.
cadangan
seruan atau harapan
Full transcript