Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EKOLOJİK YAKLAŞIM

No description
by

selma musanovich

on 22 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EKOLOJİK YAKLAŞIM

Ekolojik sistem kuramı genel sistem kuramının bir biçimdir.
EKOLOJİK YAKLAŞIMI HAZIRLAYICI ETMENLER
Sosyal hizmet uygulamalarımda ilk zamanlar psikanalitik görüş hakim olmuştur.
Medikal model.
1960'lı yıllarda reformlar.
DAVRANIŞ DİNAMİKLERİNİ DEĞERLENDİRME MODELİ
Ekolojik sistem kuramına göre

mikro (aile, okul, akran grubu, komşular)

mezo (yakın çevre arasındaki bağlantılardan, çocuğun evi ve okul gibi)

ekzo (ebeveynlerin çalışma yeri) ve

makro (kültürel, doğu, batı, ulusal ekonomik ve siyasal kültür)
sistem olarak birbiriyle iç içe geçmiş olan dört sistem bulunmaktadır.
EKOLOJİK KAVRAMLAR
EKOLOJİK YAKLAŞIM
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
SHO 601 Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamalar

SelmaMuşanoviç
Ekolojik yaklaşım sosyal hizmette ve diğer disiplinlerde insanlar çevreleri ve aralarındaki etkileşimin doğasını anlamayı vurgulayan bir yönelimdir.
Profesyonel müdahalelerde odak birey
(grup aile ve toplum) ve çevresi arasındaki kesişme üzerinedir.
Ekolojik sisteme kısacası
ekosistem
de denir.
Ekolojik görüşün en önemli özelliği çevre üzerinde yoğun olarak odaklanması ve birey (müracaatçı) ile çevre arasındaki karşılıklı etkileşimi vurgulamasıdır.
Ekolojik model doğa bilimlerinden adapte edilerek insan davranışını açıklamada kullanılmıştır.
Bronfenbrenner’in ekolojik modeli
1960’larda ve 1970’lerde toplumsal gereksinimlerin birey ve çevre etkileşimine ilişkin bilincin artması soysal hizmet uygulama ve eğitiminde çevre üzerine dikkatleri yoğunlaştırmıştır.
Sorunların bireyin psikolojik özelliklerinden ziyade birey ile çevresi arasındaki bio – psiko – sosyal etkileşime bağlı olarak oluştuğu konusunda fikir birliği oluşmuştur.
Sosyal hizmetin çevresi içinde birey yaklaşımı insan davranışının sosyal ve fiziksel çevre ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Bireyin sorunlarının çözümü ve işlevselliğinin geliştirilmesi büyük çoğunlukla bireyin çevresi işe etkileşimiyle ve onu çevreleyen diğer sistemlerde değişiklikler yapılmasıyla mümkün olabilir.
ÇEVRESİ İÇİNDE BİREY KAVRAMSALLATIRMASI
Ekolojik model hem içsel hem de dışsal faktörlere vurgu yapmaktadır.

Bireyin gereksinimleri ve çevresinin özellikleri arasında daha iyi eşleşme ya da uyum sağlanabilmesi için insanlar ve çevrelerinin başetme kapılarını geliştirmeye çalışmaktadır.
Sosyal hizmet üç farklı alana odaklanabilir:
İlk olarak sosyal hizmet birey üzerinde odaklanabilir.

İkinci olarak sosyal hizmet birey ve bireyin etkileşimde olduğu
sistemler arasındaki ilişkiler üzerinde odaklanabilir.

Üçüncü olarak sosyal hizmet sistemler üzerinde odaklanabilir.
Sosyal hizmet uygulamalarında temel hedef birey ve onun refahıdır.

Ekolojik yaklaşımında çevresi içinde değerlendirilmektedir ve bireyin davranışları bireyin geçmiş yaşantısından bulunduğu sosyo – kültürel çevreden fiziksel ve ruhsal özelliklerinden bağımsız olamaz.

Ekolojik yaklaşım ve sistem yaklaşımı ile sosyal hizmet uygulamalarında bireyin sorunu çözülürken çevresi faktörler ve sistemin etkisi hep göz önünde bulundurulur.

Birey ile birlikte aile arkadaşlar okul iş çevresi gibi bireyi çevreleyen sistemlerden destek alınır.

Bu şekilde bir müdahale sorunların çözümünde birey aile ve toplumu aynı anda ele almayı gerektirir.

Bu nedenle genelci uygulama modelinde sistem yaklaşımının ve ekolojik yaklaşımının bilgisinden önemli ölçüde yararlanır.
EKOLOJİK DEĞERLENDİRME
Ekolojik model sosyal hizmet uzmanlarının her hangi özel bir durumda birbiriyle ilişkisi olan bir çok faktör hakkında tam bir inceleme yapmasına yardım eden sistematik bir yapıdır.

Ekolojik değerlendirmede sosyal hizmet uzmanlarının göz önünde bulundurması gereken yedi faktör vardır.
1. BİOGENETİK FAKTÖRLER - Biogenetik faktörler, bireyin kalıtsal ve diğer fiziksel özelliklerini içermektedir.

2. AİLEVİ FAKTÖRLER - Ailevi faktörler, bireyin yakın ve geniş ailesinin özelliklerini içermektedir.

3. KÜLTÜREL FAKTÖRLER - Kültürel faktörler bireyin psikolososyal çevresinin niteliklerine yapılan yüklemeleri içerir.

4. ÇEVRESEL KOŞULLAR - Çevresel koşullar bireyin yaşam kalitesini etkileyen onun yaşam alanına karşılık gelen özellikleri içerir.


5. KAYNAKLAR VE FIRSATLAR - Kaynaklar ve fırsatlar bireyce elde edilebilir olan güvenlik, özgürlük, kabul, zenginlik, güç, hizmetler ve tüketim mallarını içerir.

6. ÖZBAKIM KALIPLARI - Özbakım kalıpları bireyin kişisel gelişimini besleyen ve geliştiren çabalardır.

7. GELİŞİM VE SAĞLIĞIN GÜNCEL GÖSTERGELERİ - Gelişim ve sağlığın güncel göstergeleri, bireylerin çift ilişkilerinin ailelerinin ve toplumun gelişimsel büyüme refah durumunun ölçülebilir işaretini içermektedir.
SİSTEM
SOSYAL ÇEVRE
ÇEVRESİ İÇİNDE BİREY
ETKİLEŞİM
ENERJİ
KESİŞME
ADAPTASYON
BAŞETME
KARŞILIKLI BAĞIMLILIK
Kronosistem
Daha sonra eklenen kronosistem ise yaşam boyunca meydana gelen çevresel olaylar ve geçiş kalıpları ile (zaman içinde dış sistemlerin evrimi) ilgilidir.
Turan bireylere ilişkin değerlendirilecek konuları altı başlık altında ele almaktadır.
1) Bireyin gelişim dönemleri ego işlevleri kişilik özellikleri sorun çözme biçimi ve başarılı olduğu durumlar,

2) Aile yaşamında yer alan gelişim dönemleri karşılaşılan güçlükler sorun çözme biçimi başarılan ve başarılamayan hususlar,

3) Ana – babanın kişilik özellikleri evlilik ilişkileri çocuklarıyla ilişkileri ile bu konudaki görevlerini yerine getirme biçimleri,

4) Aile sistemindeki iletişim biçimleri roller yetki paylaşımı aile içi kurallar sınırlar gereksinimleri karşılama ve sorun çözme biçimi,

5) Birinin dahil olduğu diğer sistemlerin özellikleri,

6) Bireyin ve ailenin yaşadığı sosyal çevrenin özellikleri sosyal değerler rol beklentiler ve çevrede mevcut olan hizmet ve kaynakların değerlendirilmesi gerekir.

TEŞEKKÜRLER
Full transcript