Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

visie op dagbesteding en arbeidszorg

ontwerp visietekst
by

Tom Demeulenaere

on 15 June 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of visie op dagbesteding en arbeidszorg

dagbesteding
ateliers & activiteiten
er geldt een verwachting dat er 'iets' gedaan wordt op dat tijdstip
arbeidszorg
tewerkstelling gericht op productie of dienstverlening
centrale vraag: wat bepaalt de kwaliteit van leven van de gebruiker, en welke dagbesteding kan daar een bijdrage toe leveren?
1. lichamelijk welbevinden
2. zelfbepaling
3. sociale inclusie
4. rechten
5. emotioneel welbevinden
6. interpersoonlijke relaties
7. materieel welbevinden
8. persoonlijke ontplooiing
cfr. Shalock
perspectief van de gebruiker
cfr. strategisch doel
de gebruiker moet zelf de regie kunnen houden over
zijn of haar leven en er zelf vorm en inhoud aan kunnen geven
vraagverduidelijking
gevolg 1: géén normerend standpunt omtrent AARD,
FREQUENTIE of INTENSITEIT van bepaalde vormen van dagbesteding
wél is de vraag geldig: sluit deze dagbesteding aan bij de behoeften van de gebruiker op verschillende domeinen van zijn/haar kwaliteit van leven?
hierin: mogelijk belangrijke rol van arbeidszorg
gevolg 2: eigen aanbod kritisch onder de loupe nemen,
en van daaruit keuzes maken over inhoud en vorm van dat aanbod
dus: het perspectief van de gebruiker stuurt hoe zijn leven er uit ziet en welke vormen van ondersteuning daar moeten toe bijdragen
principes:
1. keuze en controle
levenskwaliteit neemt toe naarmate men meer keuzes kan maken in het eigen leven
2. relaties
via een netwerk verrijken en ontplooien we ons. ergens bij horen, deel van uitmaken is belangrijk
3. participatie
kwaliteit neemt toe naarmate iemand actief deelneemt aan de wereld waarin hij leeft
4. competentie
deskundig zijn, iets te bieden hebben: kijk 's wat ik kan
5. respect (en status)
een gewaardeerde plaats, in een netwerk van mensen
gaat dit op voor alle vormen van dagbesteding?
JA
arbeid en dagbesteding beïnvloeden niet één enkel terrein van iemands leven
voorbeeld: aan het werk in een frituur
terug naar onze centrale vraag:
welke soort dagbesteding biedt het meeste aanknopingspunten om de kwaliteit van leven te verhogen op de punten die voor iemand van belang zijn?
METHODIEK
Uitgangspunt:
gebruikers houden zelf regie
over hun eigen leven
verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor vraagverduidelijking zo dicht mogelijk bij cliënt =
mentor en team dat primair proces ondersteunt
IDO
Wat is belangrijk voor de levenskwaliteit van de gebruiker en welke dagbesteding kan daar een bijdrage toe leveren
evalueren dagbesteding en doorvoeren gewenste wijzigingen
bij IDO
met tevredenheidsmeting voor grote groep op zelfde moment
ad hoc nav vragen van gebruikers
methodiek bgl. werk
supported employement
Full transcript