Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

80 jarige oorlog geschiedenis

No description
by

Jon Besseling

on 5 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 80 jarige oorlog geschiedenis

1466-1536 Desiderius Erasmus
Erasmus kwam uit Rotterdam en gold als een groot denker. Met zijn denkbeelden hoorde hij bij de humanisten.

Erasmus bleef Katholiek, maar had wel veel kritiek.

Erasmus wilde niet dat standpunten zich verharden maar dat in gesprek blijven zou leiden tot hervormingen binnen de Rooms-Katholieke kerk. Hij was het eens met Luthers gedachten, maar niet met zijn daden. 1500 Karel V geboren
Onder Karel V waren 17 hertogdommen en graafschappen samengevoegd tot de Nederlanden. Hij verbleef er graag.
Hierdoor was er veel begrip voor de situatie in de Nederlanden.
Hij leefde tot 1558 Karel V had weinig begrip voor het protestantisme.
Andersgelovigen werden veroordeeld als ketter en soms op de brandstapel gebracht. 1579 Unie van Utrecht en Unie van Atrecht
1580 Filips II doet Willem van Oranje in de ban
1581 Plakkaat van Verlatinghe
1584 Willem van Oranje vermoord
1588 Republiek der Zeven verenigde Nederlanden
1590 Militaire successen prins Maurits
1609-1621 Twaalfjarig Bestand
1625-1647 Frederik Hendrik stadhouder
1628 Zilvervloot veroverd door Piet Hein
1648 Vrede van Munster 1509-1564 Johannes Calvijn
1517 Luther start kerkhervorming


Luther geloofde dat de paus meer gaf om geld en luxe dan om het geloof. Dit kwam vooral omdat Luther geen bewijs vond voor de aflaten in de Bijbel. Bovendien vonden in de kerk veel misstanden plaats.
- Drankgelag
- Celibaat werd niet gehandhaafd
- Er worden hoge belastingen geheven op grafrechten

Luther noteerde zijn kritiek in 95 stelllingen met als doel om de kerk te hervormen. De paus verwierp de kritiek en werd daarbij gesteund door Karel V en Filips II Calvijn legde de nadruk op Gods almacht.
Het doel van de mens is de verheerlijking van God door bidden ern handelen.
Een mens doet goede dingen omdat hij door God is verlost, niet andersom.
Hij vond ook dat de koning gehoorzaamd moest worden

Vooral in de Nederlanden waren er veel Calvinistische predikers 1550 Karel vaardigt Bloedplakkaat uit
Bestuurlijke hervormingen Onder Karel V werden de Nederlanden steeds meer centraal vanuit Brussel geregeerd. Dit proces wordt centralisatie genoemd.
Het bijeenroepen van de verschillende vertegenwoordigers van de Staten werd de Staten/Generaal genoemd.
Regels mochten niet langer per gebied verschillen en oude privileges werden niet meer gerespecteerd.

De vertegenwoordigers waren daar tegen en wilde zoveel mogelijk bij het oude blijven. Dit wordt particularisme genoemd.

Steeds vaker kwam het bestuur in handen van de rijkere burgerij waardoor de adel steeds meer inkomsten ging missen. Door dit proces verloor de adel aan invloed. Karel de V vond dat zijn onderdanen Rooms/Katholiek moesten zijn. Hij vaardigde dus plakkaten uit tegen de ketters (bloedplakkaten).

De edelen in de Nederlanden deden echter niet zo moeilijk tegenover andersgelovigen. De Centrale wetten maakten het echter moeilijk om hier onder uit te komen. 1555 Filips II volgt Karel V op Filips II gaf de voorkeur aan Spanje en liet het regeren van de Nederlanden over aan zijn halfzus Margaretha van Parma.

In 1559 ging hij naar Madrid om van daaruit te rgeren.

Hij eiste dat het bloedplakkaat streng werd nageleefd en steeds meer mensen werden hierdoor tot de dood veroordeeld

De edelen werden hierover steeds ontevredener 1560-1566 Hagenpreken
Calvijn kreeg steeds meer aanhang, maar door de bloedplakkaten werden zijn ideeën in het geheim aan het volk verteld.

Er waren geen kerken, daarom werd er veel achter bosjes of hagen in de buitenlucht gepreekt. Steeds in het geheim omdat ze niet wisten hoe de bestuurders hierop zouden reageren. Er waren meestal gewapende mannen bij om de predikers te beschermen. 1566 Smeekschrift edelen
De edelen besloten te protesteren. Zowel in politieke zaken als in geloofszaken voelde de adel zich in hun positie aangetast.
In het smeekschrift vroegen ze om opheffing van de bloedplakkaten en dat de vorst zou luisteren naar de Staten-Generaal.

Het smeekschrift werd aangeboden aan Margaretha van Parma. 1566 Beeldenstorm
Margaretha van Parma schortte de uitvoering van het bloedplakkaat op in afwachting van bericht van Filips II uit Spanje. Ze was nogal overdonderd door de hoeveelheid edelen die haar het smeekschrift aanboden.

Dit was de tijd voor predikers om niet langer in het geheim te prediken.

De predikers riepen de gelovigen op om in de winter de kerken in bezit te nemen en los te maken van afgoderij (= beelden en schilderijen van heiligen). De kerken moesten worden ontdaan van pracht en praal.
Zo ontstond de beeldenstorm. Deze trok vanuit West-Vlaanderen naar het noordoosten. Willem van Oranje Willem van Oranje werd in 1513 geboren.

Hij behoorde tot de hoogste adel en genoot zijn opleiding aan het hof van Karel V.

Hij bezat land van Nassau in Nederland en Oranje in Zuid-Frankrijk.

In 1559 werd hij door Filips II benoemd tot stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. Na de beeldenstorm herstelde Willem van Oranje de rust in Antwerpen. Hierbij wees hij ook enkele kerken aan de calvinisten toe. Dit was tot ongenoegen van Filips II. 1567 Alva komt naar de Nederlanden
Alva komt naar Nederland en wordt landvoogd in 1567. De eerste acties zijn het instellen van de Raad van beroerten (de bloedraad) en de 10e penning. (10% belasting op alle verkochte producten.

Willem van Oranje vluchtte voor de bloedraad. Deze veroordeelde hem en zijn bezittingen in Nederland werden onteigend. 1568 Slag bij Heiligerlee
Willem van Oranje gebruikt zijn familiekapitaal om een huurlingenleger te betalen. Deze vielen in 1568 op twee plekken vanuit Duitsland Nederland binnen.

De broer van Oranje, Lodewijk van Nassau, wint de slag bij Heiligerlee. Daarna wordt dit leger door Alva verslagen.

Willem van Oranje werd een paar keer door Alva verslagen en moest vanwege geldgebrek zijn leger ontbinden. Tussen 1568 en 1572 haalde Willem van Oranje geld binnen door kaperbrieven te verstrekken aan de watergeuzen, kapers of piraten die de Noordzee onveilig maakten.

Hij hoopte dat ze een deel van de buit aan hem zouden afstaan. 1572 Den Briel wordt ingenomen
Door een storm in 1572 kwamen 26 schepen met 1100 watergeuzen in de monding van de maas terecht.
Op 1 april ging een deel van hen aan wal bij Den Briel en kon bij verrassing de stad eenvoudig op de Spanjaarden veroveren.

Hierdoor kwamen ook andere Hollandse en Zeeuwse steden in opstand.

Willem van Oranje werd stadhouder van de vrije steden. Hierdoor veranderde de titel van Stadhouder van eerste medewerker van Filips II in leider van de opstand tegen Filips II.
Full transcript