Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bài thuyết trình văn hóa - Moo

No description
by

Linh Chi Nguyễn

on 24 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bài thuyết trình văn hóa - Moo

4.Tiểu văn hóa ( Văn hóa phụ)
I. Đặt vấn đề
II. Nội dung :
Những đặc điểm văn hóa :
Sự khác biệt văn hóa:
Liên hệ thực tiễn
-> Khái niệm văn hóa
-> Định nghĩa xã hội học về văn hóa
-> Đặc điểm của văn hóa
-> Tiểu văn hóa
-> Những hệ quả của sự khác biệt văn hóa
Bài thuyết trình
Văn Hóa - Xã hội học

Thành viên nhóm 1:
1. Nguyễn Ngọc Linh Chi
2. Nguyễn Thanh Thiên
3. Nguyễn Trần Thị Diễm
4. Vũ Thị Út Hà
5. Mai Cẩm Tú
6. Trần Thị Miễn
7. Võ Viết Thắng
8. Hoàng Thị Hương Ly
Nội dung thuyết trình:

I. Đặt vấn đề
II. Nội dung nghiên cứu
1. Khái niệm văn hóa
2. Những đặc điểm của văn hóa
3. Tiểu văn hóa ( Văn hóa phụ)
4. Sự khác biệt văn hóa và những hệ quả của nó
5. Liên hệ thực tiễn
III. Kết luận
- Trong cuộc sống hàng ngày, văn hóa thường được nhắc tới và được hiểu là văn học, nghệ thuật như thơ ca, mỹ thuật , sân khấu , điện ảnh ... Các '' trung tâm văn hóa'' có ở khắp nơi chính là cách hiểu này . Một cách hiểu thông thường khác : văn hóa là cách sống bao gồm phong cách ẩm thực , trang phục , cư xử và cả đức tin , tri thức được tiếp nhận
- Văn hóa là khái niệm mang nội hàm rộng với nhiều cách hiểu khác nhau , liên quan đến mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của con người
- Theo tâm lý học ''văn hóa là toàn thể những môn học cho phép cá nhân trong một xã hội nhất định đạt tới sự phát triển nào đó về cảm năng , về ý thức phê phán và về năng lực nhận thức, các khả năng sáng tạo ''(Unesco 1977).
- Theo triết học,"văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất , tinh thần do con người tạo ra trong quá trình thực tiễn lịch sử xã hội và đặc trưng cho trình độ đạt được trong sự phát triển của lịch sử xã hội ''(từ điển Triết học tiếng Bungari, 1986).
1. Khái niệm văn hóa

Nên hiểu văn hóa như thế nào theo '' kiểu '' xã hội học ?
Dưới cái nhìn của xã hội học thì văn hóa là những chân lí , chuẩn mực, giá trị, mục đích mà con người chia sẻ với nhau trong tương tác thời gian
- Văn hóa và xã hội .
- Văn hóa và xã hội là hai thuật ngữ thường gắn liền nhau
- Văn hóa được nhìn nhận như một tập hợp những giá trị truyền thống của một dân tộc .
- Xã hội là từ chỉ một cộng đồng người cụ thể
Văn hóa là một công cụ để hiểu ứng xử của con người với tư cách là người chuyển tải các yếu tố truyền thống
Văn Hóa:
- Trong mỗi nhóm, xã hội đều có những đặc trưng văn hóa của mình. Không có văn hóa của xã hội này cao hơn văn hóa của xã hội khác .
- Văn hóa là sản phẩm chung của con người bao gồm các giá trị vật chất và phi vật chất , là hệ thống di sản chung của xã hội, là cách con người quan niệm chung về cuộc sống, tổ chức cuộc sống và sống cuộc sống ấy .
Mỗi nhóm, xã hội nhất định có nền văn hóa riêng , đặc trưng -> chính văn hóa đem lại diện mạo bản sắc riêng cho xã hội

Trong xã hội học , văn hóa có thể được xem xét như hệ thống '' các giá trị vật chất và phi vật chất các chuẩn mực và mục tiêu mà con người cùng thống nhất với nhau trong quá trình tương tác và trải qua thời gian ''.
Văn hóa được biểu hiện như thế nào?
Theo quan điểm của Lesle Wite (1947), văn hóa được biểu hiện qua 4 loại hình sau:
Hành động: Là những mô hình ứng xử được chấp nhận rộng rãi trong xã hội.
Vd: cách chào cách mời....
Vật chất: là những sản phẩm do con người tạo ra, bao gồm tất cả những gì do nhóm và xã hội sản xuất và sử dụng.
Vd: Gốm Bát Tràng, gốm Lái Thiêu.
Tư tưởng: bao gồm các tín ngưỡng và kiến thức được truyền lại trong xã hội.
Vd: tín ngưỡng thờ ông bà.
Tình cảm: Nó bao gồm sự đánh giá về cái tốt, cái xấu, cái đúng, cái sai. Kể cả những thành kiến với các nhóm xã hội cụ thể.

Điều gì làm con người khác biệt với những loài vật khác?
- Ứng xử mang tính bản năng.
- Ứng xử mang tính văn hóa.
-Ứng xử thông qua tương tác biểu tượng.
-Nếp sống.
- Tính chất học hỏi của văn hóa
- Tính luân chuyển của văn hóa
- Tính xã hội của văn hóa
- Tính lý tưởng của văn hóa
- Tính chất thích ứng của văn hóa
- Tính thống nhất của văn hóa

Văn hóa là cái học được từ những người xung quanh
Vốn văn hóa được tích lũy trong quá trình tồn tại và phát triển của con người trong mối quan hệ, tương tác với những người khác
Các giá trị của văn hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác của con người
-Văn hóa luôn tồn tại đồng thời với xã hội
- Mô hình ứng xử bằng chuẩn mực
=>Văn hóa
( Sự đồng tình mang tính phổ biến)
Tính xã hội của văn hóa:
Tính luân chuyển của văn hóa:
Tính chất học hỏi của văn hóa
Tính lý tưởng của văn hóa:
Những quan niệm của chúng ta về cái gì nên làm và không nên làm thường mang hình thức lý tưởng hơn là những gì xảy ra trong hiện thực ứng xử
VD: tính lễ giáo trong học đường xưa và nay
Tính chất thích ứng của văn hóa :
Các giá trị, chuẩn mực của nền văn hóa có thể thay đổi theo những đòi hỏi của bối cảnh của xã hội nhưng vẫn gắn liền chặt chẽ với toàn bộ cấu trúc xã hội.
Tính thống nhất của văn hóa :
Có một sự cấu kết chặt chẽ giữa các khía cạnh khác nhau về văn hóa , nhằm hình thành nên một thể thống nhất
-Đó là văn hóa của các cộng đồng xã hội mà có những sắc thái khác với nền văn hóa chung của toàn xã hội.
-Người ta thường nhắc đến tiểu văn hóa của thanh niên, cả 1 dân tộc ít người nào đó hay tiểu văn hóa của 1 cộng đồng dân sinh sống lâu đời của 1 nước ...Thực chất tiểu văn hóa là một bộ phận của nền văn hóa chung, góp phần làm cho nền văn hóa chung thêm phong phú và sinh động. Song các tiểu văn hóa không mâu thuẫn đối lập với nền văn hóa chung mà vẫn hướng tới bảo vệ nền giá trị của nền văn hóa chung.
VD: cộng đồng người Khmer ở Sóc răng có 1 số đặc điểm văn hóa rất đặc trưng
Các loại hình tiểu văn hóa :
Tiểu văn hóa địa lý: được hình thành trên cơ sở các vùng lãnh thổ hay địa cực.
Tiểu văn hóa xã hội: lại xuất phát từ đặt trưng của chúng trong cơ cấu xã hội, hệ thống phân tầng xã hội
Tiểu văn hóa tôn giáo: hình thành trên cơ sở có sự đồng nhất về niềm tin vào cái siêu nhiên , vào phép lạ , tức là những điều mà lý tính thông thường không giải thích được
-Tiểu văn hóa nghề nghiệp: được ra đời từ thực tiễn của những người có chung 1 nghề nghiệp
Làng văn hóa Khme
Ngày hội văn hóa dân tộc Khmer
- Những khác biệt văn hóa
VD: khác biệt văn hóa đông tây
Những hệ quả của sự khác biệt văn hóa
- Thứ nhất, sự khác biệt trong cách nhìn nhận và đanh giá về thế giới xung quanh
- Thứ hai, sự khác biệt về phương thức tư duy và văn hóa ứng xử.Đây là điểm khác biệt dễ nhận biết nhất giữa hai nền văn hóa
- Sựkhác biệt về chủ thể văn hóa
- Sự khác nhau về tôn giáo và đức tin
Bị giới hạn về văn hóa
Hồi giáo cực đoan
Chủ nghĩa vị chủng
Cảm ơn giảng viên và các bạn đã theo dõi phần thuyết trình của nhóm
Hoài Lâm hát xẩm thập âm
- Trong văn hóa giao tiếp người Việt Nam luôn xem trọng sự tế nhị, ý tứ cũng như sự hòa thuận. Về hệ thống xưng hô thường dựa vào mối quan hệ họ hàng để xưng hô. Xưng hô dựa trên:
Tính chất thân mật hóa (quan trọng tình cảm) xem mọi người trong cộng đồng như bà con, họ hàng.
Ví dụ như: Đối với cụ già không có quan hệ họ hàng có thể xưng hô “bà-cháu”,''ông-cháu''
-Văn hóa phi vật thể
Tranh thư pháp Việt Nam
Nghệ thuật hát chèo và tuồng Việt Nam
1 số tín ngưỡng ở Việt Nam
Trang phục cưới hỏi của 1 số nước trên thế giới
Gốm Bát Tràng
miền Bắc
Gốm Lái Thiêu miền Nam
Thần tài
Ông táo
Cách chào của người phương Tây
Cách chào của người phương Đông
Nelson Mandela - biểu tượng chống chủ nghĩa thực dân và phân biệt chủng tộc
Nạn nhân chủ nghĩa vị chủng
III. Tổng kết
Đầu rồng ở Hoàng Thành
Trống đồng Đông Sơn
Cách chào phương Đông
Cách chào phương Tây
Full transcript