Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

6 VWO scheikunde prezi Isa

No description
by

Isabelle Koning

on 20 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 6 VWO scheikunde prezi Isa

Scheikunde: stoffen, hun eigenschappen en veranderingen (reacties) Metalen Moleculaire stoffen Zouten Verschil: geleiding elektrische stroom nooit soms altijd Alle stoffen Binding De Mol Redox Zuren en basen Atoombouw Organische chemie Reacties Bestaan uit:
metaal en niet-metaal Uitzondering:
de ammonium zouten Oplossen Neerslaan Indampen Valt uiteen in metaal-ion, niet-metaal-ion en water natriumoxide oplossen: Na2O 2 Na+ (aq) + O2 (aq) Berust op verschil in kookpunt loodchloride indampen: Pb2+(aq) + 2 Cl-(aq) PbCl2 Er ontstaan een residu
en een filtraat 3 Cu2+ (aq) + 2 (PO4)3- (aq) Cu3(PO4)2 I- (PO4)3- Na+ Cu2+ G G G 5+7= (cc) image by anemoneprojectors on Flickr Na+ en (PO4)3- lossen slecht op en slaan dus neer:
Per molecuul natriumcarbonaat zijn er
tien moleculen water in het kristal gebonden. Na2CO3 x 10 H2O Hydraat Metaal-ionen zijn altijd
positief geladen Metaalbinding is heel sterkhoog kookpunt en smeltpunt Niet-metaal-ionen zijn
altijd negatief geladen Naamgeving: mono
di
tri
tetra
penta hexa
hepta
octa
nona
deca S Een stof die protonen (H+-ionen) afstaat Een stof die protonen (H+-ionen) opneemt pH < 7 pH > 7 Aflopende reactie Praktisch aflopende reactie Evenwichtsreactie sterk zuur
+
sterke base sterk zuur + zwakke base
of
zwak zuur + sterke base zwak zuur
+
zwakke base pH = -log[H+]
pOH = -log[OH-]

pH + pOH = 14 HSO4- + OH- SO4- + H20 [H+] = 10^-pH

[OH-] = 10^-pOH Massagetal:
aantal protonen + aantal neutronen in de kern Atoomnummer:
aantal protonen = aantal elektronen Fluor atoomnummer = 9
massagetal = 19 dus: 9 protonen, 9 elektronen, 10 neutronen Rekenen De molverhouding: N2 + 3 H2 2 NH3 1 mol : 3 mol : 2 mol Molariteit: Concentratie mol / L In 10,0 liter bloed
zit 5,0 mol glucose.

Concentratie = 2,0 mol/L Rekenvoorbeeld Je lost 25 g magnesiumchloride op tot 2.0 liter oplossing. Bereken de concentratie van de magnesiumionen en de chloride-ionen. 1: MgCl2 --> Mg2+ + 2 Cl- 3: 25 g MgCl2 / molecuulmassa van 95.22
= 0.262 mol 2: 1 mol : 1 mol : 2 mol 4: 1 mol [Mg2+] = 0.262 mol
2 mol [Cl-] = 0.525 mol 5: 0.262 mol / 2 L = 0.13 M [Mg2+]
0.525 mol / 2 L = 0.26 M [Cl-] Overmaat: Er is een overmaat van een stof als:

Er twee of meer stoffen met elkaar reageren én er één na de reactie nog aanwezig is en er één compleet verdwenen is. Redox Oxidator: kan elektronen opnemen. Reductor: kan elektronen afstaan. Redoxvergelijking: Bestaat uit 2 halfvergelijkingen: Cu2+ + 2e- Cu (s)
Zn (s) Zn2+ + 2e- Cu2+ + Zn Cu + Zn2+ Standaardelektrodepotentiaal: Voxidator - Vreductor
V groter dan 0,3 = aflopende reactie
V tussen 0,3 en -0,3 = evenwichtsreactie
V kleiner dan -0,3 = geen reactie In een zuur milieu = + H+
In een basisch milieu = + OH- Daniellcel: Elektrochemische cel: Batterijen en accu's in de scheikunde
ook wel 'natte batterijen' genoemd.

Metaalstaaf links (reductor) en
metaalstaaf rechts (oxidator), de
scheidingswand in het midden
voorkomt de vermenging van zouten. Zoutbrug: Zonder zoutbrug werkt de batterij niet,
want er is dan geen gesloten stroomkring.
De zoutbrug is de 'verbindende elektrolyt'. Elektrolyt: Stof die in gesmolten toestand of waterige
oplossing stroomgeleiding mogelijk maakt
(door vrij beweeglijke ionen). Bronspanning: Potentiaalverschil tussen de elektrode
van de oxidator en de elektrode van
de reductor.
V = Voxidator - Vreductor Loodaccu: Brandstofcel: Hierbij zitten de reductor én de oxidator in een continue stroom van buitenaf voortdurend toegevoerd kunnen worden, een 'doorstroomcel'. Corosie van ijzer: Als er zuurstofbevattend water op een ijzeroppervlak komt, stelt zich een evenwicht in:
Fe Fe2+ + 2e-
Het ijzer krijgt dan een zeer kleine negatieve lading, dit leidt tot een elektronenstroom zodra ergens anders zich dit evenwicht instelt:
O2 + 2H2O +4 e- 4 OH-
De stroomkring wordt gesloten en het verbindend elektrolyt onstaat. Als er al ionen zijn, wordt de stroomkring sneller gesloten en daarom roest ijzer in een omgeving met zout water sneller. Gevolgen van roest: - Het materiaal wordt minder stevig.
- Het volume neemt toe (bv. betonrot) Oplossingen tegen roest: - Fosfateren en lakken: ijzeren voorwerp
behandelen met oplossing 3 FePO4. Vormt
een goede onderlaag voor lak van auto's.
- Verzinken en vertinnen: zink, tin en
aluminium stoppen de aantasting van
zuurstof in een vochtige omgeving vrij snel.
- Verchromen en vernikkelen: chroom en
nikkel vormen een beschermend oxidehuidje.
- Gebruik van opofferingsmetalen: als ijzer
wordt verbonden met zink of aluminium,
oxideren deze 2 sneller dan ijzer.
- Kathodische bescherming: het ijzeren object
wordt verbonden met negatieve pool van
spanningsbron, positieve pool met elektrode.
object wordt negatief geladen. Elektrolyse: Reacties van stoffen die verlopen onder invloed van een externe spanningsbron.
Het is een gedwongen, endotherme redoxreactie.

Cl- reageert beter dan H2O. Mol = een eenheid
voor hoeveelheid stof Isotopen: Elementen met hetzelfde aantal protonen en elektronen, maar een verschillend aantal neutronen. Mg-24 12 protonen & 12 neutronen
Mg-25 12 protonen & 13 neutronen
Mg-26 12 protonen & 14 neutronen pH van water = 7, neutraal H+ versterkt bepaalde oxidatoren
en deze halfvergelijkingen verlopen
daarom sneller. Chemisch evenwicht Een reactie die heen en weer verloopt en
pas nadat aan beide kanten de concentratie stoffen constant is en de snelheden zijn gelijk, is er sprake van een chemisch evenwicht. Insteltijd de tijd tussen het begin van de reactie en het intreden van de evenwichtstoestand. Evenwichtsligging de kant waar het evenwicht
ligt, is de kant met de hoogste concentratie stoffen.
Dus als het evenwicht rechts ligt, is de concentratie
stoffen rechts het hoogste. De evenwichtsligging kan
ook verplaatsen beide kanten op.
Full transcript