Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

hrvatski jezik, 7. razred, cjelina "rečenica"

No description
by

Irena Marusic

on 10 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of hrvatski jezik, 7. razred, cjelina "rečenica"

PRILOZNE OZNAKE
Riječi ili skupovi riječi koji kazuju na okolnosti zbivanja ili vršenja radnje. u rečenici im mjesto otvara predikat.
ATRIBUT
dodatak imenici koji pobliže označuje tu imenicu nazivamo atribut.
subjekt i predikat u recenici
OBJEKT
dio rečenice koji kazuje predmet na kojemu se vrši radnja nazivamo objekt. objekt je glagolska nadopuna koja odgovara na padežna pitanja.
prilozna oznaka mjesta POM
gdje?
odakle?
kuda?
kamo?
Prilozna oznaka nacina PON
kako?
na koji način?
izravni objekt ->
Rečenica
subjekt se slaže s predikatom u glagolskoj osobi/licu, broju i rodu.
rečenicu u kojoj nema subjekta nazivamo besubjektna rečenica.
rečenicu u kojoj nema glagola nazivamo neoglagoljena rečenica
razlikujemo glagolske i imenske predikate.
orazlikujemo izravni i neizravni objekt.
npr. dječak zamata... ŠTO? -> dar.

neizravni objekt ->
objekt u akuzativu izravno je uključen u radnju, radnja se vrši na njemu, pa ga nazivamo izravni objekt. mjesto u rečenici otvaraju mu prijelazni glagoli.
Objekt u genitivu, dativu, lokativu i instrumentalu nije izravno uključen u radnju pa ga nazivamo neizravni objekt. Dolazi uz neprijelazne glagole i kazuje predmet na koji se radnja odnosi, u vezi s kojim se vrši.
u Karlovcu, ovdje
iz škole
kući
glavnom ulicom
npr.
prilozna oznaka vremena POV
kada?
otkada?
dokada?
nikada
od jučer
do sutra
npr.
kao kod kuće
slasno
sa zadovoljstvom
npr.
atribut izrečen pridjevom, zamjenicom ili brojem nazivamo pridjevni atribut.
pridjevni se atribut sa svojom imenicom slaže u rodu, broju i padežu.
imenički je atribut onaj izrečen imenicom
npr.
most na savi
savski most
mostovi pariza
pariški mostovi
APOZICIJA
imenica koja je dodatak drugoj imenici s kojom se slaže u padežu nazivamo apozicija
apozicijski skup
npr. dubrovački prodavač Ivan
apoziciju i apozicijski skup iza imenice odjeljujemo zarezom.
npr. pjesnik Tin - Tin, pjesnik
JEDNOSTAVNA RECENICA
ima jedan predikat
proširena i neproširena
neproširena je svaka ona koja ima samo subjekt i predikat, dok proširena ima i dodatke.
Full transcript