Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Differentiatie

No description
by

Alinda Van Luijk

on 12 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Differentiatie

Modellen
Convergente en divergente
differentiatie
Verschillende
soorten differentiatie
De leerkracht
maakt het verschil!!!
Differentiatie
in de klasDifferentiatie


Inhoud cursusmiddag 26 maart

Bij differentiatie gaat het om de kinderen zoveel mogelijk op één lijn te krijgen

of

Bij differentiatie gaat het om de verschillen tussen de kinderen te accentueren
Stellingen
Leerlingen verschillen op vlak van:
-leertempo
-leeftijd/geslacht
-intelligentie
-voorkennis
-(meta)cognitieve vaardigheden
-belangstellingen / interesse / motivatie
-leerstijl
-mogelijke functiebeperkingen
-…..
Waarom differentiëren?
De verschillen tussen kinderen worden steeds groter!

Leerkracht: onderwijs aanpassen! Zorgen voor passend onderwijs voor elke leerling.

Differentiatie is hét onderwijskundig middel om ervoor te zorgen dat het onderwijs aansluit bij alle leerlingen en dat het onderwijs geoptimaliseerd wordt!
Passend Onderwijs
Lukt in de mate waarin scholen in staat zijn om te
differentiëren

Omgaan met onderwijsbehoeften
* Basisdoelen voor iedereen
* Alle leerlingen doorlopen de leerstof tegelijk
* De leerkracht geeft klassikale instructie
* Differentiatie in de verwerkingsfase
* Zwakke leerlingen krijgen meer instructie en meer tijd voor (begeleide) inoefening
* Het onderwijs aan zwakke leerlingen wordt geïntensiveerd
* Wisseling groepering: homogeen en heterogeen
* BHV-model; basisstof, herhalingsstof, verrijkingsstof

(Forrer & Schouten, 2009)
Convergente differentiatie
letterlijk: samenkomende verscheidenheid (Van Dale, 2012)
* Eigen niveau en eigen tempo
* Alle leerlingen besteden evenveel tijd aan alle vakken
* Weinig klassikale instructie en veel individuele en groepsinstructie
* Veel zelfstandig werken
* Matteuseffect (Van Stanovich)

(Forrer & Schouten, 2009)
Divergente differentiatie
Letterlijk: uiteenlopende verscheidenheid (Van Dale, 2012)
1: Denk voor jezelf na welke vormen van differentiatie je toepast in je les (op welke manier etc.)

2: Bespreek kort met je collega naast je welke vormen je gebruikt in de klas.

3: Vertel in één zin welke manier van differentiatie jij goed vindt in je eigen klas.
Denken-delen-uitwisselen
Differentiatie in de instructie
Differentiatie in tempo
Differentiatie in niveau
Differentiatie in interesse
Differentiatie in inhoud
Differentiatie in materiaal
Verschillende soorten differentiatie
Veilig pedagogisch klimaat
Goede voorbereiding door de leerkracht
Actieve zelfstandige leerhouding
Uitgestelde aandacht
Duidelijke regels. Consequent zijn!
Voorwaarden voor differentiatie
Groepsinstructie
Subgroepinstructie
Individuele instructie

Leerkracht-gecentreerde aanpak
Leerling-gecentreerde aanpak
Differentiatie in de instructie
Zwakke leerlingen moeten extra leertijd en instructietijd krijgen

Leerlingen die minder instructie nodig hebben, kun je alvast aan het werk laten gaan.

Andere manieren?
Differentiatie in tempo
Zwakke leerlingen: krijgen meer leerstof (meer herhaling)

Sterkere leerlingen: krijgen minder ‘basisleerstof’ en meer leerstof op hun eigen niveau
(rekenen: Pluspakket, Kien, Rekentijgers)

Andere manieren?
Differentiatie in niveau
Op de weektaak zet je verschillende taken bij de vakken:

-Basistaken: op drie niveaus

-Extra taken onder aan de weektaak
Differentiatie in inhoud


Hoe zou je kunnen differentiëren in interesse/belangstelling?
Differentiatie in interesse
Zelf het onderwerp kiezen

Keuzevrijheid in het maken van basistaken (opdrachten)

Keuzevrijheid in het maken van extra taken (nadat de verplichte leerstof behandeld is)
In de klas is concreet materiaal aanwezig dat afgestemd is op de behoeften van individuele leerlingen.

Bijvoorbeeld:
-tafelkaart
-boekje met categorieën (spelling)
-stappenplan
-picto’s
-oplossingsschema
-materiaal die sterkere leerlingen uitdagen
Differentiatie in materiaal
Differentiatie in leerstijlen
Differentiatie in meervoudige intelligenties
Uitdagende doelen leiden tot gerichte en veelzijdige leeractiviteiten waardoor betrokkenheid ontstaat

Effectieve leerkrachten hebben een goede relatie met leerlingen, stellen uitdagende doelen, interacteren doelgericht en houden de organisatie haalbaar.

Leerkrachten die het verschil maken, houden de organisatie haalbaar door convergent te differentiëren

Doelgerichte interactie ontstaat door effectieve instructie en taakgerichte feedback
De leerkracht maakt het verschil (Hattie, 2009)
Bron: Rita Carter Mapping the mind
leerling denkt en praat met anderen
leerling denkt na over woorden
leerling luistert
leerling leest
Breinfoto
Wat doet interactie?
Differentiëren moet je leren!!

Belangrijk dat je klein begint! Anders werkt het alleen maar frustrerend.

Bij differentiëren is het van belang dat de basisvoorwaarden in de klas aanwezig zijn!
Belangrijk bij differentiatie
In dit model doen alle leerlingen mee aan de instructie, en geeft de leerkracht daarna verlengde instructie aan een kleine groep.
1e model
In dit model gaat een aantal leerlingen direct zelfstandig aan het werk, zij doen niet mee met de instructie. Het grootste deel van de groep volgt de instructie en gaat dan aan de slag met de zelfstandige verwerking. De leerkracht geeft verlengde instructie aan een kleine groep.
2e model
Met de hele groep de les starten en afsluiten.
Leerlingen die zelfstandig werken krijgen (uitgestelde) aandacht en feedback van de leerkracht.

Goed klassenmanagement: duidelijke afspraken rond bijvoorbeeld overleggen, hulp vragen, materiaal pakken en vervolgwerk zijn voorwaarden om de les rustig en zonder onnodig tijdverlies te laten.
Aandachtspunten bij beide differentiatiemodellen:
Interactieve les tegenover zelfstandige les
Instructiegevoelig vak tegenover minder instructiegevoelig vak
In dagplanning begeleiding zwakke leerlingen inzetten
Korte, duidelijke instructies geven
Verlengde instructie is een heel belangrijk onderdeel. Pas het Directe Instructie model toe.
Klaarwerk hebben
Kinderen moeten zelfstandig materialen kunnen pakken
Werken met een dag- of weektaak
Zelfstandig het werk laten controleren
Instructieschrift
Stoplicht hanteren + blokje
Instructies verschillende vakken koppelen
Instructies van lessen koppelen
Interactie tussen leerlingen bij instructie
Nauwkeurig een dagschema opstellen.
Tips bij het organiseren van een differentiatiemodel
Verdeel je groep in drie niveaus bij rekenen

Houd bij je rekenles rekening met deze drie niveaus en differentieer op een manier die goed past in jouw klas.
Opdracht voor in de komende twee weken
Belangrijk bij differentiatie:

- Differentiëren moet je leren

- Belangrijk: klein beginnen.

- Aanwezigheid van de basisvoorwaarden
Differentiatiemodellen
in
een
enkelvoudige klas
Differentiatie-
model in een combinatieklas
Full transcript