Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hoofdstuk 8 Nederland en Europa

Ma2
by

Khalid Saber

on 20 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hoofdstuk 8 Nederland en Europa

Hoofdstuk 8
Nederland en Europa
Een stukje geschiedenis
1951
1992
1957
Oprichting EGKS
Een samenwerking tussen 6 landen: Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, België en Luxemburg.
Doel van samenwerking was:
1 Economisch voordeel
2 En vooral veiligheid
1951
Oprichting EEG
nog meer samenwerking tussen de Europese landen.
1957
1967
Oprichting EG
Bij het verdrag van Maastricht werd de naam veranderd in Europese Unie.
Doel Europese samenwerking in het begin:
Europa veiliger en welvarender maken.
De EU
Belangrijkste doel nu is economische samenwerking:
vrij verkeer van goederen, diensten geld en mensen.
garanderen van eerlijke concurrentie.
gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Samenwerking op andere gebieden:
buitenlands beleid
justitie (voorbeelden: georganiseerde criminaliteit en terrorisme)
milieu
Invloed van EU op Nederland:
Nederland moet Europese richtlijnen omzetten naar de Nederlandse wet. Voorbeelden van de invloed:
invoering van de euro
rechten van de consument
gezondheids- en veiligheidseisen
mobiel bellen goedkoper
gelijke rechten voor mannen en vrouwen
studie of een stage
Een stukje geschiedenis
1951
1992
1957
Oprichting EGKS
Een samenwerking tussen 6 landen: Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, België en Luxemburg.
Doel van samenwerking was:
1 Economisch voordeel
2 En vooral veiligheid
1951
Oprichting EEG
nog meer samenwerking tussen de Europese landen.
1957
1967
Oprichting EG
Bij het verdrag van Maastricht werd de naam veranderd in Europese Unie
.
Doel Europese samenwerking in het begin:
Europa veiliger en welvarender maken.
Het bestuur van de EU.
Het bestuur van de EU bestaat uit een aantal organen:
De Europese Commissie
Raad van ministers
Europees Parlement
Europese Raad
Europese Hof van Justitie
vormt het dagelijks bestuur van de EU en heeft dus twee taken:
wetsvoorstellen maken
wetsvoorstellen die goedgekeurd zijn uitvoeren.
Ministers van alle lidstaten die opkomen voor de belangen van hun landen. Belangrijke taak:
goed of afkeuren van wetsvoorstellen van de Europese Commissie.
!! De samenstelling van de Raad van ministers verandert per onderwerp!!
Voorbeeld:
is het onderwerp economie dan bestaat de Raad van minister uit alle ministers van Financien van de EU.
is het onderwerp landbouw dan bestaat de Raad van minister uit alle ministers van landbouw van de EU.
-->heeft twee taken:
medewetgeving: goed of afkeuren van wetsvoorstellen.
controleren van de Europese Commissie
Deze bestaat uit alle regeringsleiders.
Zij overleggen bij problemen van de EU en nemen besluiten over belangrijke zaken.
Dit is de onafhankelijke rechterlijke macht binnen de EU.
Het Europese Hof behandelt alleen zaken die over EU- wetten gaan.
Kritiek / problemen
De zelfstandigheid van lidstaten worden beperkt.
Weinig democratische controle door de burgers.
De EU wordt gezien als log en bureaucratisch.
De groei van de EU: Wie wel, wie niet? Hoe groter de EU, hoe moeilijker!
Nederland moet teveel betalen aan de EU.
Arbeiders uit Polen en Roemenie pikken onze banen in.
Sociaal-economisch terrein:
Sociaal-cultureel terrein:
verbod op dierproeven
Europees burgerschap: recht van vrij reizen en wonen binnen de EU. Recht om te stemmen.
Driekwart van de Nederlandse export gaat naar landen in
de Europese Unie. De vijf landen waarnaar we het meeste
exporteren zijn Duitsland, België, Frankrijk, het Verenigd
Koninkrijk en Italië.
Check van wat je moet kennen H8
Niveaus
Dagelijks bestuur
= maken en uitvoeren van wetten
Mede-wetgeving en controleren van het dagelijks bestuur:
Gemeente
Provincie
Landelijk/ het rijk
Europa
Burgemeester en wethouders
Commissaris vd Koning en gedeputeerden
Regering
Europese commissie
Gemeenteraad
Provinciale Staten
Parlement
Europees Parlement
Raad van ministers
Full transcript