Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Essay

No description
by

Døne Sorucu

on 23 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Essay

Ordet essay kommer fra fransk og betyder noget i retning af forsøg, eksperiment, øvelse eller udkast
Essay
Afsættet
Udgangspunktet for at skrive et essay - kan være noget, man konkret har oplevet, eller noget, man er blevet optaget af; måske en politisk eller kulturel sag, noget meget privat og personligt eller noget generelt og alment kendt
Essayets kendetegn
- Afsæt

- Den søgende skrivning

- Flere planer

- Sprog

- Refleksion

- Diskussion og argumentation

- Titlen

- Indledning og afslutning

Hvad kan et essay bruges til?
Det kan måske lyde, som om man kun skriver essays for sin egen skyld for at tænke en sag igennem eller for at undersøge mulige forklaringer på en problemstilling
Læs "Regnvejrs-rhapsodi af Dan Turell
Opgave 1.
I essayet henviser Dan Turell til forskellige personer og steder. Undersøg og forklar:
- Chopin
- Valldemosa
- Woody Allen
- Storm P
- Shakespeare
- Pawlov
Første udkast
Når du har skrevet det første udkast til dit essay, skal du bytte med din makker. I skal give hinanden respons på følgende områder:

- Hvordan er indledningen - det første afsnit? Bliver læseren fanget, provokeret, ansporet til at læse videre?

- Hvilke planer findes i essayet? Er de tydelige i teksten?

- Kan man mærke, at "forfatteren " reflekterer over emnet? Er der diskussion og argumentation i teksten?Men det er netop et afsæt, som essayisten gennem sin skrivning reflekterer over. Han kommenterer det ud fra sine egne tanker, erindringer, erfaringer og holdninger
I essayets slutning vil essayisten som regel nå tilbage til sit afsæt på en eller anden måde, men med flere vinkler på det end ved indledningen
Men man skriver mest for at dele sine tanker med andre.
Man skriver for at forklare sine tanker om:
en sag,
et emne,
en problemstilling,
en provokation
- for andre.
Essayisten
- søger sandheden
- stiller sin erfaring på prøve
- er en hittepåsom enegænger
- er sproglig artist
Opgave:
Læs indledningen til essayet " Det smukke ved Danmark er ... af Mathilde Walter Clark, og prøv at besvare nedenstående spørgsmål.
Man sættes i gang af noget > En oplevelse, en handling, et udsagn. Noget, der har sat gang i ens tanker.noget man undres over og noget, man gerne vil blive klogere på - i hvert fald på det personlige plan.
man skriver sig frem til en mulig forståelse og afslutning
- mere eller mindre målrettet
Man har måske nogle ideer og tanker om afsættet - Ved hjælp af ord får man sine tanker afprøvet. Derfor er der ikke altid en klar linje i et essays komposition.
Essayet bevæger sig som regel på flere planer
- et konkret > oplevet < plan, som er afsættet for skrivningen.
- et erindret plan, som er det, der fletter tankerne sammen med andre oplevelser.
- et reflekteret plan, som sætter det i relation til noget andet og mere overordnet, Man kan også kalde det for det perspektiverende plan

Planerne kan sno sig ind i hinanden, og de fylder forskelligt fra essay til essay.
Essayisten benytter sig af mange forskellige sproglige redskaber
- Det beskrivende og fortællende, der bruges, når man redegør for emnet, sagen, handlingen.

- Det argumenterende, der bruges, når man begrunder de tanker og holdninger, som kommer frem i essayet.

- Det lyriske og sanseprægede, som understreger det personlige forhold, man har til det, man skriver.

Reflektion i et essay, er det vigtigste kendetegn.
Det er målet at bevæge sig rundt i mulige tanker og lade sin viden og sine forestillinger smelte sammen.
Indimellem vil der være spring i tankerne for at komme fra et sted til et andet.

Men det er samtidig nødvendigt at forholde sig til afsættet at vende tilbage til udgangspunktet. Ikke for at konkludere, men for at tænke videre > at nå til en ny erkendelse > ny viden > nye tanker > for at samle sig for at udlede en eller anden form for forståelse for både sig selv og læseren.
I et essay er det typisk at bruge
- Mange adjektiver

- Sanseudtryk

- Personlige pronominer > jeg, du man, én - for at kunne snakke med sig selv

- Ufuldstændige sætninger

- Billedsprog /sammenligninger, personificeringer, metaforer, symboler og finurlige udtryk.
Man har et personligt udgangspunkt, når man skriver et essay.
I modsætnings til en traditionel artikel er essayisten nemlig altid tydeligt tilstede i essayet.

Læseren ved, hvem der står bag, og det er især de subjektive og personlige tanker, der præger udsagnene.

Alligevel er det naturligt, at essayisten argumenterer for sine synspunkter undervejs i sit essay.
Essayets titel er som andre genrer, vigtig. Man skal fange læseren, så han/hun får lyst til at læse videre
- Titlen er ofte kort
- Den kan indeholde et mystisk udtryk, et udsagn eller et spørgsmål

¤ Det gælder om at skabe opmærksomhed og få læseren til selv at reflektere.
Det er vigtigt med en god indledning, der fanger læseren
- Indledningen kan være kort, præcis og personlig.

- Måske bliver læseren provokeret og tænker, at det her må jeg undersøge nærmere.

Afslutningen kan også være et kort udsagn. En opsamling eller en opfordring.
Den søgende skrivning
Rediger dit essay ud fra responsen.

Læs korrektur med fokus på tegnsætnings- og stavefejl.

Er teksten meningsfuld og sammenhængende?

Ret tungt og overflødigt sprog.

Varier sproget med synonymer.

Brug ikke tid på layout, før du har en færdig opgave.


Afleveringsfristen aftaler vi.


Essayet sendes til min e-mail


God fornøjelse med opgaven :-)
Hvad er et essay?
Et essay er en prosatekst.

Afsenderen skriver undrende og reflekteret over noget faktuelt.

Hensigten er at blive klogere på et emne eller på noget i verden.

Skrivestilen minder om skønlitteraturens, og den er derfor både poetisk og billedrig.

Sproget er klart, tydeligt og nemt at forstå.
Indledningen skal give en kort og præcis præsentation af emnet og essayets argument samt forføre læseren.

Essayet kan begynde med et undrende spørgsmål, en provokerende påstand, en sansebeskrivelse, en personlig erfaring eller en beskrivelse af en scene m.m.

Indledningens vigtigste mål er at fange læseren og præsentere essayets fokus, der ofte er anderledes og finurligt.
Essayets indledning
Essayets kerne
I et essay har essayisten en diskussion med sig selv over et givent emne, som essayisten er særligt optaget af.

I essayet er det derfor vigtigt at være personligt til stede og forholde sig til egne oplevelser, tanker og indtryk. Det gør man bl.a. ved at skrive i jeg-form.

Det er også vigtigt at præsentere andres holdninger og erfaringer på et mere reflekteret niveau, hvor essayisten ikke længere skriver i jeg-form, men i stedet i man-form.

Essayets opbygning er som en mosaik af personlige beskrivelser og synspunkter, andres synspunkter, scener fra virkeligheden, forestillinger, påstande og efterprøvninger af påstande.
Essayets afrunding
Essayet skal ikke nødvendigvis have en konklusion, men det skal have en passende afrunding. Her kan essayisten evt. stille åbne spørgsmål, som læseren efterfølgende kan reflektere over og forholde sig til.
Essayets frie stil stiller store krav til det, man vil fortælle. Det gælder om at have noget på hjerte.

Det stiller også store krav til sproget. Det skal være kreativt, personligt, billedrigt, sansende m.m.

Et essay tager læseren med på en rejse i sit emne, så læser og afsender sammen kan blive klogere. Derfor skal man tænke på, hvem man skriver til.

Et essay kan let blive rodet og uden fast struktur, og det er derfor vigtigt med en klar rød tråd i sit essay, der viser vinklen på et bestemt emne.
Hvad betyder Essay?
Full transcript