Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Slide Korporat Jabatan Perkhidmatan Awam

No description
by

kyriawanie kamaruddin

on 5 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Slide Korporat Jabatan Perkhidmatan Awam

Menggubal dasar personel sektor awam termasuk pengambilan, penempatan, kenaikan pangkat, latihan, gaji, elaun, kemudahan, faedah persaraan, ganti rugi kemalangan, suasana kerja, motivasi, insentif dan penghargaan; Jabatan Perkhidmatan awam Tan Sri Abu Bakar bin Haji Abdullah
1.7.2010 hingga 30.6.2012 “JPA PENERAJU PERUBAHAN PERKHIDMATAN AWAM” JABATAN PERKHIDMATAN AWAM TAKLIMAT KORPORAT Jabatan Perkhidmatan awam Jabatan Perkhidmatan Awam Sehingga 15 Jun 2012, JPA mempunyai 3300 perjawatan. Pengisian jawatan adalah sebanyak 3066 atau 92.9% daripada keseluruhan perjawatan. Menjadikan JPA sebuah organisasi bertaraf dunia dalam perancangan, pembangunan dan pengurusan sumber manusia yang cemerlang berteraskan profesionalisme, integriti dan teknologi terkini selaras dengan matlamat Wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia Negara Maju. VISI Jabatan Perkhidmatan Awam 1992 : “Cintailah Bahasa Kita”

1995 : “Prihatin Bukan Lalai”

1996 : “ Positif Bukan Negatif”

1997 : “Syukur Bukan Kufur”

1998 : “Kepuasan Pelanggan Keutamaan Kami”

2008 : “JPA Peneraju Perkhidmatan Awam”

2009 : “JPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam” EVOLUSI SLOGAN JPA Jabatan Perkhidmatan awam 9 JPA… DAHULU DAN KINI Kini...

Blok C1 dan C2, Putrajaya Dahulu...

Pejabat Perjawatan Malaya beroperasi di Singapura Tan Sri Dato’ Mahmud Taib
16.4.1990 - Dis 1995 Tan Sri Dato’ Alwi Bin Jantan
26.1.1987 - 15.4.1990 Tan Sri Ismail Adam
2005 – 30.6.2010 Tan Sri Jamaluddin Bin
Haji Ahmad Damanhuri
2001 - 2005 Tan Sri Dato’ Samsudin
Bin Osman
15.12.1998 - 31.1.2001 Tan Sri Dr. Mazlan Bin Ahmad
14.12.1995 - 14.12.1998 Jabatan Perkhidmatan Awam Tan Sri Rozhan Bin Kuntom
1.8.1985 - 26.1.1987 Tan Sri Osman S.Cassim
1.12.1980 - 31.7.1985 Tan Sri Hashim Bin Aman
18.6.1978 - 30.11.1980 Tan Sri Datuk Abdul Aziz
Bin Zakaria
1.10.1976 - 17.6.1978 Tan Sri Datuk Abdullah
Bin Mohd. Salleh
1.8.1974 - 30.9.1976 Tan Sri Datuk Abdullah
Bin Ayub
1.7.1972 - 31.7.1974 Tan Sri Syed Zahiruddin
Bin Syed Hassan
1.11.1969 - 29.6.1972 Tan Sri Abdul Kadir
Bin Shamsuddin
7.11.1967 - 31.10.1969 Tunku Tan Sri Mohamed
B. Tunku Besar Burhanuddin
2.3.1963 - 6.11.1967 Tan Sri Ahmad Bin Haji Husin
5.10.1959 - 1.3.1963 Harold Goodhew Turner
8.9.1957 - 1.7.1959 Alan James Gracie
1.7.1954 - 7.9.1957 KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA Jabatan Perkhidmatan Awam KOD ETIKA
JPA Menguruskan hubungan majikan dan pekerja ke arah mewujudkan suasana yang harmonis. Menentukan saiz dan struktur yang optimum Merancang keperluan tenaga manusia sektor awam yang berkualiti; Menjadi penasihat utama kepada Kerajaan dalam urusan personel sektor awam; Jabatan Perkhidmatan awam MISI 22 Ogos 1934 - Malayan Establishment Office SEJARAH Jabatan Perkhidmatan Awam Mengendalikan segala hal perkhidmatan perjawatan pegawai
gunasama ekspatriat yang bertugas di Tanah Melayu, Singapura dan Brunei. Berpindah
ke Kuala Lumpur
pada 1954 berikutan penubuhan Malayan Union. Lebih ramai kakitangan tempatan diambil berkhidmat. PIAGAM PELANGGAN JPA Membangunkan sumber manusia melalui pendekatan psikologi dan kaunseling serta latihan kepada anggota perkhidmatan awam secara efektif dan efisien berteraskan prinsip, etika dan piawaian amalan yang ditetapkan; Meningkatkan produktiviti dan kecekapan modal insan perkhidmatan awam melalui latihan pra-perkhidmatan dan dalam perkhidmatan mengikut dasar latihan perkhidmatan awam; Memastikan respons kepada pertanyaan dan aduan pelanggan adalah cepat, tepat dan mesra dan menepati tempoh-tempoh berikut:
Akuan penerimaan dalam masa 3 hari
Maklum balas awal dalam tempoh 14 hari
Laporan status aduan dalam masa 2 bulan Menarik, membangun dan mengekalkan tenaga kerja berpotensi ke arah prestasi yang cemerlang melalui pengurusan gaji, elaun dan pelbagai kemudahan yang disediakan; Mentadbir undang -undang pencen perkhidmatan awam dan memastikan faedah persaraan dibayar kepada penerima yang layak; Memastikan hubungan yang harmonis antara majikan-pekerja melalui penyebaran maklumat secara lebih meluas bagi meningkatkan kesefahaman antara mereka dalam isu-isu berkepentingan bersama; Memastikan pengurusan modal insan yang terbaik bertujuan meningkatkan keberkesanan dan kecekapan anggota perkhidmatan awam melalui pembangunan sistem-sistem dan amalan-amalan terkini; Membangunkan organisasi perkhidmatan awam yang mantap melalui penyusunan semula struktur organisasi, skim perkhidmatan dan perjawatan secara berterusan selaras dengan skop tanggungjawab semasanya supaya dapat berfungsi dengan optimum; Kami berjanji memberi perkhidmatan yang cemerlang melalui perancangan, penggubalan dan pelaksanaan dasar pengurusan sumber manusia dengan menepati ciri-ciri kualiti seperti berikut :

Cepat dalam semua tindakan;
Tepat dalam membuat keputusan;
Layanan mesra kepada pelanggan;
Menepati masa yang dijanjika
Adil dan saksama dalam pertimbangan;
Menentukan perkhidmatan dan maklumat mudah diperolehi dan boleh dipercayai; dan
Menepati undang-undang, dasar dan peraturan. Memantapkan
penggunaan teknologi
dalam pengurusan
sumber manusia ke
arah meningkatkan
kualiti penyampaian
perkhidmatan Memperkenal pakej
Saraan terbaik dan
menyeluruh kepada
penjawat awam serta
menjalin hubungan
harmoni
majikan-pekerja Mengutamakan
kebajikan pesara dan
penerima pencen
melalui
penambahbaikan
dasar-dasar pasca
perkhidmatan Menggubal dasar dan
garis panduan berkaitan
perkhidmatan psikologi mengikut keperluan semasa bagi Memantapkan pembangunan sumber manusia di dalam perkhidmatan awam Menguruskan penjawat awam dan
membangunkan dasar pengurusan sumber manusia melalui penggubalan dan pelaksanaan dasar perkhidmatan
yang strategik dan berkesan Menyediakan Perkhidmatan Awam dengan skim perkhidmatan dan struktur organisasi yang relevan,anjal serta memenuhi keperluan semasa bagi membolehkan organisasi melaksanakan fungsi penubuhannya Merasionalisasi saiz Perkhidmatan Awam melalui perancangan sumber manusia yang sistematik dan berstruktur dengan menjalankan unjuran keperluan sumber manusia yang menyeluruh OBJEKTIF Melahir dan membangun modal
insan terbaik serta kompeten untuk
memenuhi keperluan strategik
Perkhidmatan Awam dan negara melalui dasar latihan dan program penajaan yang dinamik LOKASI JPA 1984 – kini
INTAN Bukit Kiara, Petaling Jaya 2001 – kini
Blok C1 dan C2, Kompleks C, Putrajaya 1993 - 2001
Kompleks JPA, Jalan Tun Ismail 1988 – 1993 Bangunan KWSG, Jalan Kampong Attap
(Bahagian Pasca Perkhidmatan) 1987 – 1993
Bangunan Perkim, Jalan Ipoh
(Bahagian Latihan dan Kemajuan Kerjaya) 1987 – 1993
Wisma Bernama, Jalan Tun Razak Jabatan Perkhidmatan Awam 1984 – 1993
Bangunan PKNS, Jalan Raja Laut
(Bahagian Perundingan dan Pusat Rekod) 1982 – 1988
Bangunan Sulaiman, Jalan Damansara
(Bahagian Pasca Perkhidmatan) 1967 -
Nama ditukar kepada Establishment Office of Malaysia.

15 Ogos 1968.
Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) mula diguna pakai 1 Julai 1954 - Federation Establishment Office ditubuhkan.
Gabungan tiga buah pejabat iaitu
Malayan Establishment Office,
Cawangan Perkhidmatan Perjawatan di Pejabat Ketua
Setiausaha; dan
Bahagian Perjawatan di Perbendaharaan Persekutuan. LOKASI JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 1954 – 1976
Rumah Persekutuan, Jalan Sultan
Hishamuddin 1976 – 1987
Bangunan UMBC, Jalan Sulaiman 2010 - kini
Bangunan MKN Techzone,
Cyberjaya VISI, MISI DAN OBJEKTIF KOD ETIKA, DASAR Q DAN PIAGAM PELANGGAN JPA STRUKTUR ORGANISASI JPA 73 KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA Timbalan Ketua Pengarah Perkhimatan Awam (Operasi) Bahagian Pembangunan Organisasi Bahagian Perkhidmatan Bahagian Pembangunan Modal Insan Bahagian Saraan Bahagian Perancangan, Penyelidikan dan Korporat Pejabat Penasihat Undang-Undang Unit Komunikasi Korporat Timbalan Ketua Pengarah Perkhimatan Awam (Pembangunan) Unit Audit Dalam Sadiah Abu Samah
Pengarah Bahagian
Khidmat
Pengurusan FUNGSI Bahagian
Pasca Perkhidmatan INTAN Bahagian Pengurusan Psikologi Bahagian Pengurusan Maklumat Menjalankan fungsi Pengurusan Sumber Manusia JPA meliputi aktiviti-aktiviti utama seperti berikut:

* Perancangan Strategik Sumber Manusia
* Perkhidmatan Pengurusan Sumber Manusia
* Penstrukturan Semula Organisasi/ Pengukuhan
Perjawatan serta Skim Perkhidmatan di JPA
* Pembangunan Latihan dan Kompetensi
* Pengurusan Prestasi
* Program Psikologi dan Perkhidmatan Kaunseling
* Pentadbir Sistem Maklumat Pengurusan Sumber
Manusia (HRMIS) Menjalankan urusan Khidmat Pengurusan JPA meliputi aktiviti-aktiviti utama seperti berikut:

* Pengurusan Kewangan dan Belanjawan
* Pengurusan Perolehan dan Pembangunan
* Pengurusan Aset
* Pengurusan Kualiti
* Pentadbiran Am, Logistik dan Keselamatan
* Penyelenggaraan Teknikal
* Perpustakaan
* Percetakan dan Dokumentasi
* Urus Setia Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-
Anggota Kerajaan Wilayah Persekutuan (MAKSWIP) Encik Kamarudin Bin Tahir
Pengarah FUNGSI Menjadi sumber rujukan utama dalam penggunaan ICT melalui :

Penyediaan Pelan Strategik Teknologi Maklumat yang dinamik,
Kemudahan infrastruktur ICT yang kompetitif dan selamat,
Maklumat yang boleh dipercayai, tepat dan kemaskini,
Sistem aplikasi yang bersepadu
Personel IT yang kompeten, inovatif, berkualilti dan berdaya saing, dan
Perkhidmatan yang mesra pengguna dan sentiasa tersedia (availability) untuk digunakan. Dr Aris bin Kasan
Pengarah FUNGSI Menggubal, menyemak, menyelaras dan memantau pelaksanaan dasar, garis panduan perkhidmatan psikologi dan kaunseling dalam perkhidmatan awam.

Membangun dan mengendalikan program peningkatan potensi anggota perkhidmatan awam dan pengurusan sumber manusia melalui pendekatan psikologi.

Membangun, mentadbir, menganalisis, menyelaras dan memantau penggunaan ujian psikologi dalam perkhidmatan awam.

Mengenal pasti, membangun, melaksana dan menganalisis data dan maklumat hasil daripada penyelidikan yang berkaitan dengan isu-isu psikologi dalam perkhidmatan awam. Dato’ Yeow Chin Kiong
Pengarah FUNGSI Menggubal dasar faedah persaraan dan tamat perkhidmatan serta menilai prestasi pengurusan faedah-faedah tersebut.
Menggubal, melaksana dan memantau pengurusan elaun sektor awam;
Meluluskan faedah persaraan dan tamat perkhidmatan bagi anggota-anggota Perkhidmatan Awam dan Pihak-pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan, Hakim, Ahli Parlimen dan Anggota Pentadbiran, Setiausaha Politik serta Ahli Suruhanjaya berpandukan undang-undang dan peraturan-peraturan pencen yang sedang berkuatkuasa.
Menguruskan penyelarasan pencen.
Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan-peraturan pencen bagi mengelakkan penyelewengan dalam urusan pembayarannya. Dr. Aminuddin bin Hassim
Pengarah FUNGSI Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) ialah sebuah institusi latihan di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia yang diberi mandat dan tanggungjawab untuk melatih kakitangan awam yang berkhidmat di agensi Kerajaan Persekutuan, Negeri, Badan Berkanun Persekutuan dan Negeri serta Pihak Berkuasa Tempatan. Dr. Rose Lena binti Lazemi
Pengarah FUNGSI Perancangan dan penyelidikan sumber manusia sektor awam;
Kajian berkaitan dasar pengurusan sumber manusia sektor awam;
Penyelarasan dan pengurusan korporat JPA;
Pengurusan perhubungan awam, media, pengurusan aduan, penerbitan korporat dan perhubungan pelanggan Dato’ Basaruddin bin Sadali
Pengarah Dasar perjawatan dan perskiman.
Penyusunan semula dan pengukuhan organisasi.
Penggubalan dan pindaan skim perkhidmatan.
Data perjawatan dan perskiman.
Kajian, penyelidikan dan naziran. FUNGSI Dato’ Mohtar bin Mohd Abdul Rahman
Pengarah FUNGSI Pembentukan dasar dan strategi baru Pengurusan Sumber Manusia ke arah meningkatkan keberkesanan dan kecekapan Perkhidmatan Awam melalui penekanan terhadap konsep, perancangan strategik, best practices, model pengurusan dan pembangunan Sumber Manusia; contohnya Kajian Semula Perintah Am, Arahan Perkhidmatan, Dasar Kenaikan Pangkat dan Dasar In-Service Training;
Penumpuan terhadap peningkatan kecekapan dan kualiti anggota dan proses kerja melalui kajian semula peraturan dan prosedur, Business Improvement Process (BIP) dan Reengineering; contohnya kaedah pelantikan, pinjaman, kontrak, kenaikan pangkat, peperiksaan, pengisytiharan harta, kaedah tatatertib dan sebagainya;
Memberi penerangan, penjelasan dan taklimat serta memantau pelaksanaan dasar, peraturan dan Pekeliling Perkhidmatan;
Bertanggungjawab terhadap aspek pengambilan, penempatan, latihan dan pembangunan kerjaya anggota gunasama dan sebagainya;
Pembangunan Sumber Manusia melalui pengurusan disiplin dan motivasi anggota Perkhidmatan Awam, perkhidmatan kaunseling, peperiksaan perkhidmatan/jabatan, kenaikan pangkat secara lantikan, pengisytiharan harta dan sebagainya; dan
Bertanggungjawab terhadap aspek khidmat nasihat penilaian prestasi dan pelaksanaan dasar kompetensi perkhidmatan awam. YM Raja Noor Zaedah Binti Raja Ahmad
Pengarah FUNGSI Menggubal, melaksana dan memantau pengurusan gaji, elaun dan kemudahan sektor awam.

Menggubal, melaksana dan memantau pengurusan perhubungan majikan-pekerja.

Menyelidik dan membuat kajian mengenai saraan. Dato’ Mohd. Tajudin bin Don
Pengarah FUNGSI Merancang, menggubal dan menyelaras dasar-dasar dan program-program penajaan dan latihan.
Melaksanakan program-program penajaan dan program-program latihan berikut:
o Latihan Sebelum Perkhidmatan
o Latihan Dalam Perkhidmatan
o Dasar Pandang ke Timur
Mengurusetiakan proses pengiktirafan kelayakan untuk tujuan lantikan dalam perkhidmatan awam.
Mengurus kutipan balik pinjaman dan tuntutan gantirugi. SEKIAN, TERIMA KASIH
Full transcript