Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Değişim,Enflasyon,Deflasyon,Stagflasyon,Devalüasyon,Revalüas

No description
by

onat usul

on 3 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Değişim,Enflasyon,Deflasyon,Stagflasyon,Devalüasyon,Revalüas

Değişim,Enflasyon,Deflasyon,Stagflasyon,Devalüasyon,Revalüasyon
Değişim(mübadele)
Enflasyon
Talep Enflasyonu(En Çok Rastlanan)
Maliyet Enflasyonu
Deflasyon
Bir mal ya da hizmetin,başka bir mal,hizmet ya da para ile değiştirilmesi işlemidir.Değişim yoluyla malın ya bulunduğu yer ya da sahibi değişir.Günümüzde üretilen mal ve hizmetler
para
aracılığı ile değiştirilir ve gereksinimler bu yolla giderilir.Bundan dolayı para,kişiler ve toplumlar arası ilişkilerde çok öenmli bir etkendir.Para,istenilen anda istenilen malı almak,hizmetten yararlanmak olanağını sağlayan bir araçtır.Üç önemli özelliği vardır:
1)
Para

bir

değer

ölçüsüdür.
Bu özelliği ile malların ve hizmetlerin değerlerini ölçer ve karşılaştırılmalarını sağlar.Örneğin,elmanın kilosu 750,000,muzun 1,500,000 Türk lirası dediğimizde,hem onların değerlerini belirtmiş hem de karşılaştırmış oluruz.Ancak para,metre gibi değişmez bir ökçü değildir.Paranın değeri mal ve hizmetler gibi azalıp çoğalabilir.Paranın değeri düşerse bir kilo elmayı 750,000 liraya alamayız,işçiyi eski ücretle çalıştıramayız.
2)
Para bir değişim aracıdır.
Para sayesinde değişim kolaylaşmıştır.Çünkü bu sistemde,mal önce para ile değiştirilir(satış),elde edilen para ile de istenilen mal alınır(alış).Oysa malın malla değiştirilmesi(trampa) sistemi güçlüklerle doludur.Çünkü trampada herhangi bir mala gereksinimi olan kişinin aynı zamanda söz konusu malı elinde bulunduran kişiyi arayıp bulması gerekir.
3)
Para bir değer taşıyıcıdır.
Paranın değer taşıyıcı olması,değişim aracı olma özelliğinden gelir.Para,saklanması ve korunması kolay olduğu için aynı zamanda bir
biriktirme
aracıdır.
Enflasyon,fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını ifade eden bir durumdur. Diğer bir tanımı nominal millî gelirin, bu gelirle satın alınan mal miktarına (gerçek millî gelire) nazaran artması yani şişmesi demektir. Deflasyonun tersidir.

ilk tanımda iki durumdan bahsedilmektedir :

Birinci olarak tek bir fiyat ya da fiyat grubu değil, fiyatlar genel seviyesi gösterge alınmaktadır.

ikinci olarak artışın bir kereye ya da birkaç defaya mahsus olmadığı, sürekli olduğu vurgulanmaktadır.

Fiyatların genel seviyesi, ekonomide seçilen belli bir mal ve hizmet kümesinin (sepetinin) parasal karşılığıdır. Fiyatlar, mal ve hizmetlerle dolaşımdaki para miktarı arasındaki dengeye göre oluşur. Para miktarındaki artış (emisyon), mal ve hizmet miktarındaki artış (büyüme) ile dengeli olursa fiyatların genel seviyesi değişmez. Ama bunlardan biri diğerinden fazla üretilirse az üretilen kıymetli hale gelir.Enflasyon, genellikle talep şişkinIiğinden ve maliyet masraflarının kabarmasından ileri gelebilir. Maliyet enflasyonu ile talep enflasyonu, tavukla yumurta gibi, biri diğerinin sebebidir. Her ikisinin sebebi de ekonomide dengelerin bozulmasıdır.
Talep enflasyonu,para bolluğundan dolayı daha fazla mal ve hizmet talep edilmesine ve fiyatların artmasına yol açan olaydır. Harcamalar ve ihracat toplamının üretim ve ithalat tutarını aşması, talep enflasyonu meydana getirir. Bu çeşit enflasyon moneter (parasal) karakterli olabilir veya olmayabilir. Para ve kredi hacminin genişlemesi harcamalarda artışa ve fiyatlarda pahalılığa sebep olmuşsa, talep enflasyonu moneter karekterIidir.
Maliyet Enflasyonu,üretilen mal ve hizmetlerin maliyetinin sürekli artmasıdır.Emek,sermaye ve tabii kaynaklar gibi üretim faktörleri,üretilen mal ve hizmetlerin gerçek maliyetlerini oluşturur.Dolayısıyla bunların piyasa fiyatlarının artması,kaçınılmaz olarak maliyetlerin artmasını gerektirir.Başlıca şu sebeplerle ilgilidir:
*Dış ticaretin kısıtlanmış bir rejime bağlı bulunması ve gümrük vergilerinin aşırı derecede yüksek olması,
*Gider-istihlak-istihsal vergilerinin ağırlığı,
*Mali tekeller ve eksik rekabet koşulları,
*Faiz haddinin yüksekliği,
*Toplu sözleşmelerle ücretlere yapılan zamlar,
*Devalüasyon.
Deflasyon,genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur. Bunun yanında enflasyon durumundan fiyat yükselişini durdurmayı ya da yavaşlatmayı veya enflasyon eğilimi karşısında fiyatları düşürmeyi öngören iktisat siyasetidir.

Deflasyon, nicesel para teorisine dayanan bir siyasettir. Genellikle iktisadi durgunluk dönemlerinde, mal ve hizmet arzının talebini geçmesiyle beraber alım gücünün azaldığı durumlarda piyasadaki para arzının da azalmasından kaynaklanır. Deflasyonun üretim ve istihdam üzerinde olumsuz etkileri olur. Deflasyon, fiyatların artış hızının azalması anlamına gelen disinflation ile karıştırılmamalıdır. Disinflation, enflasyonun artış hızının azalması, deflasyon ise fiyatların azalmasıdır.
Deflasyonun Etkileri:
Deflasyon,refahı frenler. Çünkü bir ekonomide hammadde, işgücü gibi faktörlere sahip olması yetmez. Üretimin de artması gerekmektedir. Üretim artışı da para miktarina ve fiyatların yükselmesine bağlıdır.
Deflasyon, işsizlik yaratır. Çünkü para yetersizliğinden veya düşük kârları azaltmasından dolayı üretimin kısılması emek talebini de daraltır.
Deflasyon, ücretleri düşürür. Çünkü deflasyonda kârlar azalır, fiyatlar iner.
Deflasyon, tüketimi kısar. Çünkü kişilerin gelirleri azalmıştır.
Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zarar eder. Sabit gelirliler ise piyasadaki dengesizlikler pek ilgilenmediklerinden zarara uğramayacaklardır. Buna karşılık, firmalar büyük kayıplara uğrayabilir.
Alınabilecek Tedbirler:
Ucuz faizle bol kredi imkânları sağlamak
Harcamaları özellikle, otonom yatırımları(devletin yaptığı yatırımlar) fazlalaştırmak.
Gelir ve kurumlar vergisini, yatırımları arttıracak biçimde ayarlamak.
Yüksek ücret politikası uygulamak.
Tüketim kredilerini attırmak.
Stagflasyon
Stagflasyon,durgunluk enflasyonu anlamna gelen bir terimdir.Enflasyonla durgunluğun bir arada yaşandığı durumdur.Stagflasayonda işsizlik artar,üretim azalır,fiyatlar yükselir
Devalüasyon
Devalüasyon(değer düşürümü),ulusal para değerinin, altın ya da yabancı devlet paralarına (döviz) göre düşürülmesidir.Başka bir deyişle bir ülkenin parasının,yabancı ülkelerin paraları karşısında değerinin düşürülmesidir.Devalüasyona,enflasyonun yol açtığı iç ve dış piyasadaki fiyat farkını kaldırmak,yani yabancı paraların gerçek değeri ile resmi kurları arasındaki farkı gidermek,ekonomiyi canlandırmak,ihracatı arttırmak gibi nedenlerle başvurulur.
Devalüasyon,ithal malların fiyatlarını yükseltir,ihraç mallarının da yabancı para cinsinden fiyatlarını düşürür.Bundan dolayı devalüasyon ithalatı azaltıcı,ihracatı artırıcı bir etki yapar.
Revalüasyon
Revalüasyon,kelime anlamı olarak "değerini yükseltmek", iktisadi olarak da; ülke parasının yabancı paralar karşısında değerini yükseltmek anlamındadır. Devalüasyon kavramının zıttıdır.Revalüasyon sonucu,altın ve döviz fiyatları hükümetçe kararlaştırılmış oranda ucuzlar.Revalüasyona,genellikle ülke para biriminin öteki para birimlerine oranla düşük değerlendirilmiş olması durumunda başvurulur.

Revalüasyon uygulanarak, bir ekonominin ithalat yapabilmesi kolaylaştırılmakta; ihracat yapabilmesi ise zorlaştırılmaktadır.
Full transcript