Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ACADEMIE: Taal in de onderbouw

voorjaar 2017
by

Onderwijs Maak Je Samen

on 19 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ACADEMIE: Taal in de onderbouw

Taal in de onderbouw
Programma
Bedankt en geniet van de praktijk!
Wat neem je mee?
OGW is het systematisch en doelgericht werken met de beschikbare data om de talenten van kinderen maximaal te benutten.
3 domeinen
Taalinhouden voor het jonge kind
Tussendoelen SLO
in de rij....
Themavoorbereiding
a) Welke taalinhouden komen (vaak) aan bod?


opbrengstgericht werken
in de onderbouw

Effectieve feedback en interactie
Cito gegevens
oudergesprekken
groepsbespreking met IB-er
overige info
Wat is er aan informatie?
wat doet dat met je (thema)planning?
overdracht
Wat zijn passende doelen?
...even puzzelen
conclusie...?
Kijken naar...
Effectieve didactiek
je eigen taalaanbod
stimuleren van de taalproductie
feedback geven
b) Welke taalinhouden komen minder aan bod en wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn?
Taaldoelen voor jonge kinderen,
waar liggen de accenten?

bijeenkomst 1
Programma
bijeenkomst 2
Programma
bijeenkomst 3
werken aan doelen: interactief voorlezen
differentiëren bij interactief voorlezen
werken aan doelen: kansen grijpen
verschillende woordenschatten
incidentele woordenschatstimulering en differentiatie
doorgaande lijn: begrijpend luisteren/lezen
Gericht spelen met
klanken en letters
Fonologisch bewustzijn = gevoeligheid voor klanken
Fonemisch bewustzijn =
1. herkennen en toepassen van beginrijm; rok - raam
2. herkennen en toepassen van middenrijm; boom - roos
3. opdelen van een gesproken woord in fonemen; analyse
4. samenvoegen van fonemen; synthese
5. toekennen foneem - grafeem; letters benoemen
auditief koppelen aan visueel !
Waarom letters in de klas?
Stimulering fonemisch bewustzijn
in een betekenisvolle context!
1. aanbiedingsfase; gedichtje of liedje
2. identificatiefase; schriftelijk - herkennen
3. articulatiefase; klank uitspreken - (spiegel)
4. manipulatiefase; concreet materiaal inzetten om
letter-klankkoppeling te maken.
Versje ‘
z
ee’
ik ga met mijn
z
us naar
z
ee
ik neem een
z
ak met
z
uurtjes mee
mijn
z
us een
z
ak met
z
oute drop
we eten alle snoepjes op
we spelen heel lang in het
z
and
lekker
z
eg,
z
o’n dagje strand
Checklist rijke taalomgeving
Invullen...
en samen bespreken.
arceer drie
aandachtspunten.
Stimulering
Fonemisch bewustzijn

bijeenkomst 1
Effectieve interactie met jonge kinderen
een kijkopdracht
'het verhaal van de schatkaart'
www.slo.nl/downloads/owg/bijeenkomst5/het_verhaal_van_de_schatkaart.mp4
Effectief werken aan de taaldoelen
'Letterrups'
www.slo.nl/downloads/owg/bijeenkomst5/De_letterrups.mp4
...nog een kijkopdracht
'hand'ige evaluatie
Martine Creemers
martine@onderwijsmaakjesamen.nl
1. Welkom – voorstellen

2. Cyclus Opbrengstgericht werken (OGW)

3. Taaldoelen jonge kind, waar liggen de accenten?

4. Een taalstimulerende leeromgeving

5. Effectieve didactiek en interactie

6. Naar de eigen praktijk…

7. Afronding: terugblik & reflectie


wat observeren we...?
opmerken
bewustworden
verkennen
onderzoeken
eigen maken
begrijpen
toepassen
leercyclus
Wat zijn je gegevens?
Groepsoverzicht
Wat maakt een leeromgeving 'taalrijk'?
per persoon maak je een lijst (max. 7 aspecten)
gezamenlijke
top 5!
PARELS
PUZZELS
'eerste brainstorm'
Bespreek je 'parel'
werkvorm: mix & ruil
1) vorm een 2-tal
2) bespreek: "Dit is mijn parel omdat..."
3) ruil de foto's
4) vorm een nieuw 2-tal
5) vertel over de parel die je zojuist
hebt meegekregen.
6) voeg er een element aan toe.
7) schrijf dit op de achterkant van de foto.

...herhaal vanaf stap 3!

Bespreek je 'puzzel'
werkvorm: Geef er een, krijg er een!
1) vorm een 2-tal
2) bespreek beiden: "Dit is mijn puzzel omdat..."
3) neem elkaars puzzelblad
4) schrijf een tip op voor de ander
5) geef het puzzelblad terug en bedank elkaar.

...herhaal vanaf stap 1!
Full transcript